HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Rdesno ptačí (Polygonum aviculare L.)
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Knotweed (Polygonum aviculare L.)


Polygonum aviculare prefers heavier loamy and clay soils. It is not noxious weed in sugar beet stands even if the majority of herbicides used in beet does not show sufficient efficacy. The only exceptions can be in heavily infested fields, open crop canopies, and on field margins. Pre-sowing application of metamitron can be used for Polygonum aviculare management (herbicide has to be incorporated shallow in the soil). In group of post-emergence applied herbicides, clopyralid and triflusulfuron show the highest efficacy but nor these active ingrediences always control the weed sufficiently. Contact herbicides (phenmedipham a desmedipham) are not efficient enough.

Key words: Knotweed, Polygonum aviculare, weed biology, control, herbicide.

Rdesno ptačí preferuje především těžší hlinité až jílovité půdy. Přestože většina herbicidů pro cukrovou řepu vykazuje na rdesno ptačí slabou účinnost, nebývají s tímto plevelem v cukrovce problémy. Výjimkou mohou být silně zaplevelené pozemky okraje polí, nebo mezerovité porosty. K regulaci rdesna ptačího lze použít předseťově metamitron (nutné mělké zapravení do půdy). Postemergentně vykazují nejvyšší účinnost clopyralid a triflusulfuron. Ani tyto účinné látky však nemusí vždy rdesno ptačí potlačit dostatečně. Kontaktní herbicidy (phenmedipham a desmedipham) jsou neúčinné.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 256–259.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz