HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GRABKA Jan, SZTEKMILLER-SZYMAŃSKA Anna   (Politechnika Łódzska, Łódź, Polsko)

Změna habitu obarvených krystalů sacharosy jako funkce přesycení a koncentrace barviva
Habit modification of dyed saccharose crystals as functions of supersaturation and dye concentration


In experiments sunset-yellow FCF pigment, indigotine and amaranth were used to produce coloured saccharose crystals. The influence of different solution supersaturations and amounts of added dye was observed on the colour and habit of saccharose crystals. The tinge of sugar crystals was proportional to the quantity of dye added. The dyes were diffusely spread in the saccharose crystals, not being consolidated in specific locations, but instead being randomly distributed across the occurrence of the occlusion. On the basis of the diffractive pictures obtained, structural differences between dyed crystals and white crystals of sugar were investigated. The addition of the dyes was not found to influence the habit of saccharose crystals.

Při experimentech byl k vytvoření barevných krystalů sacharosy používán žlutý FCF pigment, indigotin a amarant. Byl sledován vliv přesycení roztoků a koncentrace přidaného barviva na barvu a habitus krystalů sacharosy. Barevný odstín cukerných krystalů byl úměrný množství přidaného barviva. Barvivo difundovalo do krystalů sacharosy, přičemž nebylo zařazeno na určité místo, ale podléhalo náhodnému rozdělení podle výskytu okluzí. Na základě získaných difrakčních obrazců byly zjišťovány rozdíly mezi strukturou obarvených krystalů a krystalů bílého cukru. Přídavek barviva neovlivnil habitus krystalů sacharosy.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (1): 27–31.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz