HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TKAČENKO S. V., GULJANICKIJ N. A.   (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Spalování suspenze mokrého práškového uhlí
Burning of wet pulverized coal


There is described the burning of pulverized coal in sugar factory boiler house, including control system of the combustion automation process. To improve the manipulation and dust nuisance reduction in sugar refinery, it is used the wet suspension with plasticising agent. It is possible to produce pulverized fuel out of the sugar refinery. It is eventually possible to produce it centrally for more factories and to transfer the suspension with road-tankers. The firebox, once used for combustion of fuel oil, does not require any other reconstruction, besides the turner treatment and installation of ash draining off.


Je popsáno spalování práškového uhlí v kotelně cukrovaru včetně automatizovaného systému řízení procesu spalování. Pro zlepšení manipulace a snížení prašnosti v cukrovaru se používá mokrá suspenze s plastifikátorem. Palivo je možné vyrábět mimo vlastní cukrovar, případně i pro více závodů centrálně a suspenzi dopravovat autocisternami. Topeniště, např. dříve používané na spalování topného oleje, nevyžaduje mimo úpravy hořáku a instalování odvodu popela žádnou další rekonstrukci.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 284–285.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz