HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HONSOVÁ Hana, BEČKOVÁ Lucie   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Výnosy bulev krmné řepy v ekologickém zemědělství
Yields of fodder beet roots in organic farming


Six fodder beet varieties and one sugar beet variety were compared in three-year experiments at ecological area in Uhříněves (in 2005 and 2006 Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon and sugar beet Merak, in 2007 Bučanský žlutý válec site of Kostelecká Barres). To the most yielding varieties belonged variety Hako, which in 2005 and 2006 gave the highest yield of bulbs and in 2007 it was the second belong Bučanský žlutý válec. It turned out, that the compared varieties are suitable for ecological farming. High yield in 2005 had varieties Monro, Hako and Kostelecká Barres, in 2006 Hako and Jamon and in 2007 Bučanský žlutý válec and Hako. Statistically significant differences were determined among years of growing and among varieties.

Key words: fodder beet, varieties, ecological farming, yield.

Na ekologické ploše v Uhříněvsi bylo v tříletých pokusech porovnáváno šest odrůd krmné řepy a jedna odrůda cukrové řepy (v roce 2005 a 2006 Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon a  cukrovka Merak, v roce 2007 Bučanský žlutý válec místo Kostelecké Barres). K nejvýnosnějším odrůdám patřila odrůda Hako, která v letech 2005 a 2006 poskytla nejvyšší hektarový výnos bulev a v roce 2007 ji předstihl jen Bučanský žlutý válec. Ukázalo se, že porovnávané odrůdy krmné řepy jsou vhodné pro pěstování v ekologickém zemědělství. Vysokého výnosu v roce 2005 dosáhly odrůdy Monro, Hako a Kostelecká Barres, v roce 2006 Hako a Jamon a v roce 2007 Bučanský žlutý válec a Hako. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými ročníky pěstování i mezi odrůdami.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 268–270.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz