HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MINAROVIČOVÁ Lucia, DANDÁR Alexander   (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Oxidačné čerenie repnej šťavy
Oxidation main liming of beet juice


The aim of our work was to observe the influence of the oxidation main liming on the quality of purified juice. Results of the experiments with oxidation main liming of beet juice showed highly positive effect on thin juice quality, mainly on the colour and content of the reduction agent. The results showed applicability of the mentioned main liming method in practice.

Key words: purification, oxygen, colour, quality of juice.

Cieľom práce bolo prehodnotiť vplyv oxidačného čerenia na akosť epurovanej šťavy. Zistilo sa, že oxidačným čerením surovej šťavy vzdušným kyslíkom dochádza k poklesu sfarbenia u ľahkých štiav v priemere o 25–31 %, u ťažkých štiav o 24–30 %. Pri práci so surovou šťavou dobrej kvality môžeme predpokladať zníženie farebnosti štiav až o 35 %. Oxidačným čerením dochádza k poklesu obsahu redukujúcich látok v porovnaní s klasickým spôsobom epurácie v ľahkých šťavách v priemere o 35–38 %, v ťažkých šťavách o 26–37 %. Vzduch treba pridávať v množstve 1 m3/m3 šťavy v poslednej fáze predčerenia.
Výsledky ukázali preukazne vysoko pozitívny vplyv na kvalitu ľahkej šťavy, najmä čo sa týka zníženia farby a obsahu redukujúcich látok. Farba ťažkej šťavy je tiež nižšia (úmerná farbe ľahkej šťavy) a odfarbenie je nevratné. Spôsob oxidačného čerenia je plne využiteľný v praxi, pretože je nesporné, že ak sa na odfarbovaciu stanicu dostanú sirupy a kléry s 25–35 % nižšou farbou, celý odfarbovací proces je úmerne ekonomicky výhodnejší. Pritom cena prípadného zariadenia na oxidačné čerenie (kompresor požadovaného výkonu, zariadenie na rozptyl vzduchu) zďaleka nedosahuje týmto ušetrené prostriedky.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 280–283.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz