HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef, HOLEC Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Regulace plevelů v cukrovce
Weed control in sugar beet


Weed management in sugar beet stands is usually realised by 3 post-emergence treatments (T1–T3). Herbicides used in each treatment time and their doses are chosen in relation to weed species spectrum and to the growth stage of both weeds and crop. The first post-emergence treatment (T1) should be applied in weed growth stage of cotyledonous leaves, with no respect to growth stage of the beet. Second treatment (T2) takes place 5–10 days after T1, according to the intensity of weed emergence and also to the regeneration of weeds affected by T1 application. Third treatment (T3) is usually realised 10–20 days after the second one, in relation to new weed emergence (sugar beet should be in growth stage of 6–8 true leaves).

Key words: weeds, weed control, weed biology, herbicide, sugar beet.

K potlačení plevelů v porostu cukrovky obvykle postačí tři postemergentní herbicidní ošetření (T1–T3). Herbicidy použité v jednotlivých termínech a jejich dávky se volí v závislosti na plevelném spektru a růstové fázi plevelů a cukrovky. První postemergentní ošetření (T1) by mělo být provedeno ve fázi děložních listů plevelů, bez ohledu na růstovou fázi cukrovky. Druhé ošetření (T2) se provádí 5–10 dní po T1, podle intenzity vzcházení dalších plevelů a regenerace plevelů zasažených T1 aplikací. Třetí ošetření (T3) se obvykle provádí 10–20 dní po druhém ošetření, v závislosti na vzcházení nových plevelů (cukrovka by měla mít vyvinuto 6–8 pravých listů).

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (7/8): 207–210.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz