HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HONSOVÁ Hana, BEČKOVÁ Lucie   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Organizace porostu ovlivňuje produkci ekologicky pěstované krmné řepy
Canopy establishment influences production of ecological grown fodder beet


In three years trials, esbablished in 2005, 2006 and 2007 at ecological area in Prague-Uhříněves various growing technologies of fodder beet differ with row distance (45 cm and 37.5 cm), plant distance in row (18 cm and 25 cm) and weed regulation were compared. Ranking with weeds, attack by leaf diseases, and yield of roots were evaluated. Significant influence of year was discovered. In 2005 exchange of canopy organization did not exchange plant attack by leaf diseases and bulb yield and way of weed regulation had significant influence to plant attack by leaf diseases and bulb production. In 2006 exchange of canopy organization exchanged plant attack by leaf diseases. Bulb yield was influenced by way of weed regulation. In 2007 exchange of canopy organization did not influence to plant attack by leaf diseases but it influenced the bulb production, higher yield were reached at the variants of narrower rows.

Key words: fodder beet, technologies, ecological farming.

V tříletých pokusech, založených v letech 2005, 2006 a 2007 na certifikované ekologické ploše v Praze-Uhříněvsi, byly porovnávány různé pěstitelské technologie krmné řepy lišící se různou šířkou řádků (45 cm a 37,5 cm), vzdáleností rostlin v řádku (18 cm a 25 cm) a způsobem regulace plevelů. Bylo hodnoceno zaplevelení, napadení listovými chorobami a výnos bulev. Byl zjištěn významný vliv ročníku na všechny sledované faktory. V roce 2005 změna organizace porostu neovlivnila napadení rostlin listovými chorobami ani výnos bulev. Způsob regulace plevelů měl významný vliv na napadení rostlin listovými chorobami i na produkci bulev. V roce 2006 změna organizace porostu ovlivnila napadení rostlin listovými chorobami a výnos bulev. Produkce bulev krmné řepy byla ovlivněna i způsobem regulace plevelů. V roce 2007 změna organizace porostu neovlivnila napadení rostlin listovými chorobami, ale měla vliv na výnos bulev, vyšších výnosů bylo dosaženo u variant s užšími řádky.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 271–273.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz