HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, SOUKUP Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Lipnice roční (Poa annua L.)
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Annual bluegrass (Poa annua L.)


Under conditions of the Czech Republic, annual bluegrass (Poa annua) emerges from early spring (March) till late autumn (October), in relation to the moisture. When the winter is mild, this species can emerge through the whole year. Annual bluegrass reproduces generatively only, but both young and older plants can regenerate after shallow tillage (especially in wet soil). With respect to its whole-year emergence, short life cycle and neutral photoperiodicity this weed can produce more generations during the year (as a one of few species in temperate region). Annual bluegrass can be effectively controlled by pre-emergent soil herbicides (metamitron, trifluralin, isoproturon, diflufenican, trifluralin, pendimethalin, metazachlor, alachlor, dimethachlor, napropamid, metolachlor and others). It is tolerant to the most of foliar graminicides. Good efficacy shows clethoxidim and partially haloxyfop only.

Key words: Annual bluegrass, Poa annua, weed biology, control, herbicide.

V podmínkách ČR vzchází lipnice roční od časného jara (březen) až do pozdního podzimu (říjen), v závislosti na vláhových poměrech. V mírných zimách může vzcházet během celého roku. Lipnice roční se rozmnožuje pouze generativně, nicméně mladé i starší rostliny dokáží velmi dobře regenerovat po mělkém zpracovaní půdy (především za vlhka). Vzhledem k celoročnímu vzcházení, krátké vegetační době a neutrální fotoperiodicitě může jako jeden z mála našich plevelů vytvořit během jednoho ruku několik generací. Lipnice roční je dobře potlačována preemergentními půdními herbicidy (metamitron, trifluralin, isoproturon, diflufenican, trifluralin, pendimethalin, metazachlor, alachlor, dimethachlor, napropamid, metolachlor atd.). Je tolerantní vůči většině listových graminicidů, dobrou účinnost vykazuje pouze clethoxidim a částečně také haloxyfop.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (1): 16–19.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz