HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MAŠEK Jiří, HEŘMÁNEK Petr, PROCHÁZKA Pavel   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Sklízeče cukrové řepy a možnosti mapování výnosu při sklizni
Sugar beet harvesters and possibility of yield mapping during harvest


The sugar-beet harvesters which are one of the most expensive machines in agriculture play an important role in sugar-beet production system. The positive economic balance of production depends on harvest quality. It is necessary take care by choosing the machine about capacity of machine, cut quality, separation of adulterants, damages minimization and total percent of losses cannot be higher than 2 %. The precision farming system is more frequently in contemporary agriculture. There is run for yield mapping systems by sugar-beet harvest. It is possible to choose several contact and contactless systems for yield mapping at the present time. Thanks to hydraulic drive in harvest machines is possible to use hydraulic pressure drop for evaluation of material feed rate according to load and unload conveyor belt. The accuracy of system is very good after calibration. It can be use for other crops – potatoes, etc.

Key words: sugar-beet harvester, technology of harvest, yield mapping, precision farming.

Sklízeče cukrovky, jež patří mezi jedny z nejdražších zemědělských strojů, hrají významnou roli v technologii pěstování řepy. Na kvalitě sklizně závisí celková ekonomická bilance pěstování. Při výběru rozhoduje, s ohledem na klimatické podmínky v průběhu sklizně, hodinová výkonnost, kvalita řezu skrojků, poškození bulev, schopnost odseparovat příměsi a celkové procento ztrát, jež by nemělo překročit 2 %. Se stále častějším využíváním precizního zemědělství roste poptávka i po systémech mapování výnosů i při sklizni cukrovky. V současné době je možné vybrat si z několika různých kontaktních i nekontaktních systémů. Využitím hydraulických pohonů dopravníků je možné hodnotit průchodnost materiálu z tlakové diference mezi zatíženým a nezatíženým dopravníkem. Po kalibraci systému je možné určit průchodnost velice přesně. Tento systém lze využít i pro jiné plodiny, například brambory.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 252–255.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz