HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich   (Cukrovary a lihovary TTD, a. s.)

Dlouhodobý výhled výroby bioetanolu v ČR
Long-term outlook of bioetanol production in the Czech Republic


Blending of bioethanol has started in the Czech Republic since 2008. At the present in contrast with other Member States of EU production, distributions and sales of bioethanol are not supported anyhow in the Czech Republic which harms home bioethanol industry. It’s expected that new programme for supporting high percentage mixture (E85 and E95) should come into effect by 2009. Production of bioethanol doesn’t constitute any threat from the food safety point of view in the Czech Republic because to fulfill engagement in share of 5,75 % biofuels in 2010 it is necessary to grow grains and sugar beet on area of 72 000 ha which represents only 1,6 % from total agricultural land in the Czech Republic. Moreover it’s necessary to realize that in the process of bioethanol production by-products are made (from 1 liter of bioethanol we can obtain 0.5–1.0 kg of by-products – pellets or extracted grains).
Every Czech important ethanol producer is member of Union of distilleries of the Czech Republic. Among the main Czech bioethanol producers belongs company Agroetanol TTD (distillery Dobrovice) which has been producing bioethanol since 2006 from sugar beet.

Key words: bioethanol production, bioethanol industry, Czech ethanol producers, motor fuels, grains, sugar beet.

V České republice se bioetanol začal přimíchávat do pohonných hmot na začátku roku 2008. V současnosti, na rozdíl od ostatních členských zemí EU, v ČR není výroba, distribuce a prodej bioetanolu žádným způsobem podporována, což velmi znevýhodňuje domácí producenty. Očekává se, že by od roku 2009 měl vstoupit v platnost nový program, který bude zvýhodňovat vysokoprocentní směsi (E85 a E95). Z pohledu potravinové bezpečnosti výroba bioetanolu nepředstavuje pro ČR žádné ohrožení, neboť pro naplnění závazku ve výši 5,75 % biopaliv v roce 2010 bude zapotřebí vypěstovat obilí a cukrovou řepu na celkové ploše 72 tis. ha, což představuje pouze 1,6 % veškeré zemědělské půdy v ČR. Navíc je nutné si uvědomit, že při výrobě bioetanolu vznikají i vedlejší produkty, které se používají jako krmivo (při výrobě 1 litru lihu získáme 0,5 až 1 kg vedlejších produktů – pelety nebo mláto).
Všichni významní producenti lihu jsou členové Svazu lihovarů ČR. Mezi hlavní české výrobce patří společnost Agroetanol TTD, a. s. (lihovar Dobrovice), která vyrábí bioetanol od roku 2006, a to z cukrové řepy.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (7/8): 200–202.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz