HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HNILIČKA Roman, PULKRÁBEK Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Porovnání fotosyntetické aktivity plevelných a kulturních řep
Comparison of photosynthetic activity in Culture and Weed Beets


We monitored photosynthetic activity and respiration in plants of weed beets and in culture plants of sugar and feed beets in growth phase of 18 BBCH (8 genuine leaves). Culture and weed plants reached the highest values at 2 p. m. and their average was 8 µmol CO2 m2/s. Differences in photosynthesis intensity are visible in the afternoon hours, when weed beets reach higher values. In the afternoon hours it was opposite. Also we can say, that during all day, the plants of weed beets had higher transpiration and their value reached maximum of 1.47 mmol H2O m2/s. In comparison of culture and weed plants it is evident, that weed beet is a large competitor of culture beets, also in photosynthesis intensity.

Key words: photosynthetic activity, respiration, weed beets, culture beets, feed beets.

Byla sledována fotosyntetická aktivita a respirace u rostlin plevelných řep a kulturních rostlin cukrové a krmné řepy v růstové fázi 18 BBCH (8 pravých listů). Kulturní i plevelné rostliny dosahovaly nejvyšších hodnot ve 14 hodin a jejich průměr byl 8 µmol CO2 m2/s. Rozdíly v intenzitě fotosyntézy jsou patrné v dopoledních hodinách, kdy plevelné druhy dosahují vyšších hodnot. V odpoledních hodinách již tomu bylo naopak. Dále lze konstatovat, že v průběhu celého dne rostliny plevelných řep více transpirovaly – jejich hodnota transpirace se dostala na maximum 1,47 mmol H2O m2/s. Při porovnání kulturních rostlin a plevelných je patrné, že plevelná řepa je velkým konkurentem řep kulturních i co do intenzity fotosyntézy.

Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (12): 335–337.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz