HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

STEJSKAL Karel (1,2), DIOPAN Václav (1), ADAM Vojtěch (1), ZEHNÁLEK Josef (1), TRNKOVÁ Libuše (2), HAVEL Ladislav (2), GALIOVÁ Michaela (2), MALINA Radek (3), NOVOTNÝ Karel (2), KAISER Jozef (3), KIZEK René (1)
(1 – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2 – Masarykova univerzita v Brně, 3 – Vysoké učení technické v Brně)


Studium dopadu olovnatých iontů na cukrovku
Study of effects of lead ions on sugar beet


In the present paper the changes of cysteine and glutathione content at sugar beet plants treated with lead chelate (0, 100 and 1 000 µM) were determined. The content of cysteine and glutathione in roots increased gradually at the beginning of the treatment, whereas sharp increase in the content of both thiols was observed from the second day of the treatment. On the other hand the content of the thiols in leaves enhanced with dose of the lead ions and time of the treatment proportionally.

Key words: lead, sugar beet, protective mechanisms of plants, thiols, high performance liquid chromatography with electrochemical detection.

Byl studován vliv chelátu olovnatých iontů (0, 100 a 1 000 mM) na obsah cysteinu a  glutathionu u rostlin řepy cukrovky. Množství cysteinu i glutathionu v kořenech nejdříve narůstalo velmi pozvolna, přičemž od druhého dne došlo k strmému nárůstu. Proti tomu v listech docházelo k nárůstu obou sledovaných thiolů postupně v závislosti na době expozice Pb-EDTA.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (4): 116–119.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz