HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BOBRIVNYK Leonid Demjanovič, RUDENKO Vira Mikolajevna, SOVERŠENNA Iryna Oleksievna
(Státní univerzita potravinářských technologií, Kyjev, Ukrajina)


Použití oxidačních činidel k odbarvování klérů
Appli- cation of oxidizers for decolourization of raw syrup


The use of the combinative oxidizer in the treatment of cane raw sugar is given. The point of oxidizer introduction into technological process is grounded. The technological parameters of raw syrup treatment by oxidizer are established.
The character of chemical transformation of colorants under combinative oxidizer effect is given.

Byly stanoveny technologické parametry odbarvování kléru ze třtinového surového cukru při použití kombinovaného oxidačního činidla (chlorového vápna a vzdušného kyslíku) a byla studována chemická transformace barevných látek vlivem oxidačního efektu.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (7/8): 226-228.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz