HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRUPIČKA Josef, HANOUSEK Blahoslav   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Granulometrické posouzení průmyslových hnojiv Synferta N-17, N-22 a Synferta P
Synferta N-17, N-22 and Synferta P commercial fertilizer granulometric evaluation


Physical properties of commercial fertilizers play important role from precision application point of view. Granulometric evaluation is usually performed by sieve separation according ČSN 01 50 30 standard. The main subject of this work is the presentation of separation results when vertical airflow is used.

Key words: commercial fertilizers, granulometric evaluation, airflow sorting.

Z hlediska precizní aplikace granulovaných průmyslových hnojiv mají významnou roli jejich fyzikální vlastnosti a granulometrické složení,které se určuje podle ČSN 01 50 30 soustavou sít. Článek obsahuje výsledky granulometrických rozborů hnojiv Synferta N-17, N-22 a Synferta P s využitím vertikálnho proudu vzduchu laboratorní třídičky. Jsou uvedeny relativní četnosti hmotnostních skupin pro užitá množství vzduchu při měření vzorků uvedených hnojiv. Jsou uvedeny také střední kritické rychlosti vzduchu pro vzorky hnojiv a jejich nejvýznamnějších velikostních skupin granulí.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (5/6): 174-175.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz