HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MINAROVIČOVÁ Lucia, DANDÁR Alexander, ČUMAKOV Alexander   (Slovenská technická univerzita)

Stévia cukrová (Stevia rebaudiana)
Sweet leaf (Stevia rebaudiana)


The aim of this work was extraction and purification of stevioside from the leaves of Stevia rebaudiana Bertoni. Stevioside was extracted with water and with 2% solution of CaCO3. The extract of Stevia rebaudiana Bertoni was purified with a combination of solution FeCl3 and solution Ca(OH)2 at three different pH (9.0; 10.0 and 11.0). The best results were reached at the pH value 9.0 because there were the lowest losses of stevioside. By increasing addition of FeCl3 and Ca(OH)2, the value of absorbance was decreasing, but losses of stevioside were increasing. The most optimal conditions were reached at the Rf value 3.0. The stevioside, calcium and iron content were determined in the cleared extracts.

Key words: sweetener, stevioside, extraction, purification.

Cieľom práce bolo vyextrahovať steviozidy z listov stévie cukrovej. Na čistenie extraktov stévie cukrovej bola vybraná kombinácia roztoku FeCl3 a roztoku Ca(OH)2 pri troch rôznych pH hodnotách a rôznych Rf hodnotách 1–6 %. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri pH hodnote 9,0. So zvyšujúcim sa prídavkom FeCl3 a Ca(OH)2 a zároveň aj so zvyšujúcou sa Rf hodnotou dochádzalo k zvyšovaniu strát steviozidov. Pri vyšších prídavkoch FeCl3 a Ca(OH)2 bola hodnota absorbancie nízka, ale straty steviozidov boli vyššie. Vzniknuté straty steviozidov sa však dali znížiť následným premývaním filtrov, pričom sa však do systému vnášala voda. Príliš vysoké Rf hodnoty taktiež neboli príliš vhodné, pretože sa musel zvýšiť prídavok FeCl3 a Ca(OH)2, čím zároveň dochádzalo aj ku zvýšeniu strát steviozidov.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (11): 316–319.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz