HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, SOUKUP Josef, TYŠER Ludvík   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Úhorník mnohodílný – Descurainia sophia (L.) PRANTL
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Flixweed – Descurainia sophia (L.) PRANTL


In the Czech Republic, Descurainia sophia is common weed especially in warm regions. Seeds of this species are positively photoblastic, thus emerging from upper soil layers (from maximum 2 cm depth). Germination occurs during autumn mainly, and so Descurainia sophia acts as a weed mostly in winter crop stands (winter cereals and oilseed rape). The growth intensity is relatively low during early growth stages so it does not affect the winter crop by competition until spring. The importance of this species as a weed has been increasing in the Czech Republic in recent years. This is related to its complicated management in stands of winter oilseed rape, where only active ingredineces clomazone and dimetachlor (and better their combination) show sufficient efficacy.

Key words: Flixweed, Descurainia sophia, weed biology, herbicide, weed control.

V ČR je úhorník mnohodílný hojně rozšířen především v teplejších oblastech. Semena jsou pozitivně fotoblastická a vzchází proto především z povrchových vrstev půdy (max. 2 cm). Vzchází převážně na podzim a uplatňuje se proto především v ozimých plodinách (obilniny a řepka). Počáteční růst je poměrně pomalý a konkurenčně začíná ovlivňovat plodinu až v jarním období. Význam úhorníku mnohodílného v posledních letech v ČR výrazně stoupá, především s ohledem na problematickou regulaci v ozimé řepce, kde dostatečnou účinnost vykazují pouze účinné látky clomazone a dimetachlor, nejlépe jejich kombinace.

Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (12): 344–346.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz