HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VOŠTA Martin, HOLÝ Kamil, KOCOUREK František   (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně)

Monitorování výskytu osenice polní (Agrotis segetum) světelnými a feromonovými lapáky
Monitoring of Agrotis segetum by using the light and pheromone traps


Occurrence of Turnip moth (Agrotis segetum) was observed in five places using light and pheromone traps of the period 2002–2004. In the Czech Republic the monitoring was performed in Prague-Ruzyne and Milovice nad Labem (region of Central Bohemia), Brno-Zelesice (region of Brno), Olomouc-Holice (region of Olomouc) and Opava (region of Ostrava). Agrotis segetum have had usually two generations. The third generation was observed during the exceptional warm year 2003. The efficacy of pheromone traps was sufficient in relation to light traps. The pheromone are possible to recommend to practical using at producers’ farms and fields. However there is necessary to verify suitable location and efficacy pheromone traps during the initial two years in a given locality.

Key words: turnip moth, Agrotis segetum, light traps, pheromone traps, monitoring.

V letech 2002–2004 byl sledován výskyt osenice polní na pěti lokalitách ČR (Praha-Ruzyně, Milovice n. Labem, Brno-Želešice, Olomouc-Holice, Opava – Pusté Jakartice) pomocí světelných a feromonových lapáků. Na všech sledovaných lokalitách vytvářela osenice polní dvě generace v roce, v mimořádně teplém roce 2003 došlo k vytvoření i třetí generace. Účinnost feromonových lapáků v porovnání se světelnými lapači byla dostatečná a lze je doporučit pro praktické využití v zemědělském podniku, nicméně je třeba první dva roky ověřit vhodné umístění, a tím i účinnost feromonového lapáku na dané lokalitě.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 260–262.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz