HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František  (Státní rostlinolékařská správa Brno)

Škodlivé výskyty drátovců (Elateridae – larvae) na řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2005
Damaging presence of wireworms (Elateridae – larvae) on beet in the territory of the Czech Republic – historical summary until 2005


Wireworms (Elateridae – larvae) is a very important pest of sugar beet in the territory of the Czech Republic. This study contains a historical survey of sugar beet damage until the year 2005. The damage is being observed in all sugar beet growing regions in the Czech Republic.

Key words: sugar beet, beet, damage, wireworms.

Drátovci (Elateridae – larvae) jsou významnými škodlivými činiteli na řepě. Článek shrnuje údaje o hospodářsky významných výskytech drátovců na území České republiky od konce 19. století do roku 2005. Poškození porostů cukrovky tímto škůdcem byla zaznamenána ve všech českých řepařských oblastech.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (3): 89–92.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz