HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUMHÁLA František, KROULÍK Milan, MAŠEK Jiří, PROŠEK Václav   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Laboratorní testy kapacitního čidla pro měření výnosu cukrové řepy
Laboratory tests with capacitance sensor for sugar beet yield mapping


The main aim of this article was to evaluate the possibility of sugar beet feed rate measurement with capacitance sensor. The measuring device consisted from belt conveyor and capacitance sensor developed in our laboratory was built for that purpose. Laboratory tests with material feed rate from 3 to 25 kg/s showed that output signals from capacitance sensor depended linearly on material feed rate. Achieved coefficients of determination were calculated to the value R2 = 0.98. Tested capacitance sensor is potential approach to yield map creation from a sugar beet harvest.

Key words: yield mapping, sugar beet, capacitance sensor, material feed rate.

Příspěvek se zabývá možností měření okamžité průchodnosti bulev cukrové řepy kapacitním čidlem. Za účelem jejího otestování byla vyrobena měřicí aparatura skládající se z kapacitního čidla vyvinutého v naší laboratoři a pásového dopravníku. Testy s průchodností materiálu od 3 do 25 kg/s ukázaly, že údaje z čidla závisely lineárně na okamžitém toku materiálu. Zjištěné koeficienty determinace dosahovaly hodnot R2 = 0,98. Čidlo lze využít pro tvorbu výnosových map při sklizni cukrovky.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (7/8): 211–214.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz