HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BOBRIVNYK Leonid Demjanovič, RUDENKO Vira Mikolajevna, SOVERŠENNA Iryna Oleksievna
(Státní univerzita potravinářských technologií, Kyjev, Ukrajina)


Působení oxidačních činidel na barevné látky v cukrovarnické výrobě
Effect of oxidizers on coloured substances of sugar production


The main methods of colour decreasing of juices and syrup in sugar production are observed. An effective method of inhibition of colour formation in limed juice is discribed. The appraisal of decolourizative capability on new inhibitor (combinative oxidizer: chlorinated lime + oxygen) is done. The application of combinative oxidizer during raw juice defecation provides the obtaining of syrup, white and yellow sugars of much lesser colority. Possible mechanism of decolourizetive effect of combine oxidizer is described.

Byly studovány metody snížení obsahu barevných látek v cukerných roztocích. Účinný odbarvovací efekt prokázala oxidační činidla, která reagují s násobnými vazbami chromoforových struktur barevných látek. V článku je popsán účinek kombinovaného oxidačního činidla – chlorového vápna a vzdušného kyslíku.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (7/8): 222-225.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz