REINBERGR Oldřich   (Cukrovary a lihovary TTD, a.s., – ČMCS – Svaz lihovarů ČR)

České cukrovarnictví po kampani 2007/08 a výroba bioetanolu
Czech sugar industry after the sugar campaign 2007/08 and bioethanol producution


Ve svém vystoupení na Cukrovarnicko-lihovarnické konferenci 2008 zdůraznil předseda Koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku, ing. Oldřich Reinbergr, nutnost existence profesních setkávání pracovníků cukrovarnického a lihovarnického průmyslu a podtrhl vysokou profesní úroveň luhačovických konferencí. Problematika bioetanolu se dostává na pořad jednání nejenom proto, že využívání obnovitelných zdrojů v oblasti biopaliv je v celosvětovém měřítku aktuální, ale i proto, že výroba lihu, kde zdrojem suroviny je tradiční česká komodita – cukrová řepa, je alternativním řešením pro eliminaci dalšího snižování ploch cukrové řepy v České republice. V roce 2007 byl ustaven Svazu lihovarů ČR, který zastupuje všechny významné producenty lihu v ČR.
V prvé části referátu se věnoval cukrovarnické problematice, především stavu a vývoji reformy průmyslu, následně pak otázkám spojeným s výrobou lihu a bioetanolu v rámci EU a ČR.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (4): 111–113.

full text (PDF)