HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ICIEK Jan, LUDWICKI Marek, WAWRO Stanisław   (Politechnika Łódzka, Łódź, Polsko)

Mikrobiální kontaminace při extrakci cukru
Microbiological contamination in sucrose extraction


In this paper was shown that sucrose losses are caused because good conditions for microorganisms expansion are existed in sucrose extractor. At the present time applied disinfectants not come up to sugar manufacturers expectations and therefore it is worth make more researches in this domain.
The own solutions concerning maintenance of degree of bacterial infection on solid and small level in through extractor were described.

Článek poukazuje na skutečnost, že ke ztrátám cukru dochází tehdy, mají-li mikroorganismy v extraktoru dobré podmínky ke svému růstu. Dosud používané antibakteriální přípravky nesplňují očekávání výrobců cukru, a proto má velký význam další výzkum v této oblasti.
Je popsán způsob a řízení bakteriální infekce uvnitř extraktoru založený na měření redox potenciálu.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (5/6): 176-178.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz