HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, SOUKUP Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Turanka kanadská – Conyza canadensis (L.) CRONQUIST
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Canadian fleabane – Conyza canadensis (L.) CRONQUIST


Conyza canadensis grows well especially on light soils and dry locations. It reproduces only generativelly. Rippened achenes show good germination rates. Conyza achenes are positivelly photoblastic and can germinate also under conditions of higher salinity and low water availability. Plants emerge from soil surface and upper soil layers only. Individuals that emerged during spring finish their life cycle in the same year while those that emerge during autumn mostly overwinter in growth stage of leaf rosette and continue in growth in spring. C. canadensis is relatively susceptible to majority of herbicide active ingrediences and so it is not a problematic weed on arable land. Pupolations resistant to triazine herbicides and to glyphosate can be found in many countries.

Key words: Canadian fleabane, Conyza canadensis, weed biology, herbicide, weed control.

Turance kanadské vyhovují především lehčí půdy a sušší stanoviště. Rozmnožuje se výhradně generativně. Nažky jsou po dozrání dobře klíčivé, pozitivně fotoblastické a při klíčení jsou tolerantní k zasolení a nedostatku vody. Vzchází pouze z povrchové vrstvy půdy. Rostliny vzešlé na jaře dokončují svůj vývoj ještě v témže roce, zatímco rostliny vzešlé na podzim přezimují ve formě listových růžic, které na jaře pokračují v růstu. Turanka kanadská je relativně velmi citlivá k většině herbicidů, proto se na orné půdě nejedná o problematický plevelný druh. Časté jsou rezistentní populace k triazinovým herbicidům a glyphosatu.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (11): 313–315.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz