HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav   (VUC Praha, a. s.)

220 let výroby cukru na území České republiky v mapách: Mapy českých cukrovarů po roce 1980
220 years of czech sugar production in maps: The maps of Czech sugar factories after 1980


The maps of sugar industry of the Czechoslovakia and Czech Republic from 1980 was a supplement of the sugar almanach (diary) for 1992–2008, was made by a realy situation of the sugar industry. We have hope, that Czech traditional „white gold“ will be produced for next time.

Závěr seriálu o cukrovarech nacházejících se na území České republiky končí mapami z Cukrovarnických kalendářů. Autoři doufají, že trend poklesu počtu cukrovarů se již zastavuje, a že náš tradiční výrobek – kvalitní „bílé zlato“ bude i v dalších letech dobře reprezentovat náš stát.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (1): 25–26.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz