historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Cena bílého cukru na trhu EU   (1. 7. 2022)
V květnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU dále vzrostla, v průměru o 6 € na 452 €/t, nejvíce pak v regionu 3 (tvořeném státy jižní Evropy a Balkánu), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 151 kB).

78. kongres IIRB   (29. 6. 2022)
78. kongres IIRB (Mezinárodního řepařského institutu) se konal 21. až 23. 6. 2022 ve Valonském konferenčním centru v belgickém Monsu, a to ve spolupráci s belgickým výzkumným institutem IRBAB. Heslem kongresu bylo „Pěstování cukrové řepy pro budoucnost“.

Kongres CEFS na Slovensku   (25. 6. 2022)
Kongres CEFS se uskutečnil ve dnech 8. až 10. 6. 2022 v hotelu Radisson Blu Carlton v Bratislavě, viz plný text zprávy.

46. kongres CIBE v Gdaňsku   (16. 6. 2022)
Kongres CIBE proběhl 1. až 3. června 2022 v Gdaňsku, prezidentem CIBE na další dvouleté období zvolen Marcel Jehaes, viz plný text zprávy.

Cena bílého cukru na trhu EU   (7. 6. 2022)
V dubnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla o 3 €/t, v regionu 1 (sever a východ EU včetně ČR) pak ze všech regionů nejvíce, a to o 11 €/t (na 440 €/t), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 151 kB).

Výskyt makadlovky v porostech cukrovky   (6. 6. 2022)
Již od polovině května, kdy byly zaznamenány na řadě teplejších lokalit výskyty imag 1. generace makadlovek, docházelo k postupnému nárůstu jejich četnosti ve feromonových lapačích v porostech řepy. V Polabí a na jižní Moravě, kde byl vrchol náletu již v minulém týdnu, je doporučeno do 7 dnů aplikovat insekticid, viz zprávu ÚKZÚZ

Litovel: ČOV   (6. 6. 2022)
Výstavby čistírny odpadních vod v litovelském cukrovaru by měla vyřešit problém se zápachem z usazovacích nádrží. O problému informovala média, např. také Automatizace v potravinářství, viz celá zpráva

Bývalý Cukrovarnický palác v Praze prošel rekonstrukcí   (24. 5. 2022)
Cukrovarnický palác u Jindřišské věže v centru Prahy je kulturní památkou, ve které byl letos otevřen první hotel americké sítě Hyatt v Česku, nazvaný Andaz Prague. Zrekonstruované prostory si lze prohlédnout na stránkách aktualne.cz

Řepa nepřežila střet s fanoušky Rammsteinu   (24. 5. 2022)
Příznivci skupiny Rammstein, kteří neměli lístky na její koncert v Letňanech, obsadili v sousedství pole zemědělské společnosti VIN agro a zcela zničili porost cukrové řepy, uvedla na svém Facebooku Agrární komora ČR

MZe: plocha cukrové řepy v roce 2022   (9. 5. 2022)
Podle sdělení Ministerstva zemědělství ČR je pro hospodářský rok 2021/2022 smluvně sjednána cukrová řepa na ploše celkem 60 649 ha. Plocha meziročně klesla o 2 836 ha.

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2022

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
2010   2009   2008   2007   2006

číslo 5–6 vyšlo
20. května 2022

Z ČÍSLA:
Cukrovarnická konference
Dopady aktuálního dění v Evropě na cukerní sektor
Vliv hnojení sírou na výnos a kvalitu cukrové řepy
Mléče a cukrová řepa
Výskyty zavíječe řepného na řepě na území Česka
Ruský trh s cukrem 2010–2019 v kontextu evropských ekonomických sankcí
Analýza cukrovarnického průmyslu zemí Euroazijské ekonomické unie
Spotřeba cukru v indexu spotřebitelských cen
Cukr – umělecké dílo, symbol postavení a luxusu


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2022

ON-LINE 2021

ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2021
2020    2019    2018
2017    2016    2015
2014    2013    2012
2011    2010    2009
2008    2007    2006
2005    2004    2003
2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link