historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Dotace na likvidaci plevelné řepy   (22. 2. 2020)
Informace k národní dotaci 3.K. „Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou“ jsou dostupné na stránkách SZIF (viz zde). Na stránce lze stáhnout soubor se zásadami poskytnutí této dotace a příručky pro žadatele k elektronickému podání žádosti a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Moravskoslezské cukrovary   (17. 2. 2020)
Protože se Agrana Zucker GmbH stala 100% vlastníkem akcií společnosti Moravskoslezské cukrovary, od začátku března se změní právní forma této společnosti (z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným). Důvodem je zjednodušení administrativních úkonů při správě společnosti, formu s.r.o. mají i cukrovarnické společnosti vlastněné Agranou v dalších zemích (např. Slovenské cukrovary, s.r.o.).

Rakousko: cena řepy   (17. 2. 2020)
Agrana Zucker zavedla od roku 2020 nové tříleté smlouvy s rakouskými pěstiteli, které garantují pro rok 2020 cenu řepy 32 €/t a v letech 2021 a 2022 pak 34 €/t při 15,5% hodnotě výtěžnosti (cukernatost při výtěžnosti 15,5 % je zhruba o 2 % vyšší, tedy 17,5 %). V uvedených cenách jsou započteny i příplatky za včasné či pozdní dodání řepy, kompenzace za řízky a příspěvek na provoz výkupních středisek, na kterém se podílejí rakouští pěstitelé. Opravujeme tímto zprávu publikovanou v lednovém čísle, kterou jsme převzali i s nesprávným údajem ze zahraničního zdroje.

Nová prezidentka Potravinářské komory ČR   (28. 1. 2020)
Novou prezidentkou Potravinářské komory ČR byla na další čtyřleté období zvolena Ing. Dana Večeřová, která se funkce ujme v únoru. Od roku 2018 nikdo funkci prezidenta nevykonával, posledním prezidentem byl Ing. Miroslav Toman, současný ministr zemědělství.

Češi budou letos hostit pracovní skupinu CEFS pro cukrovku   (27. 1. 2020)
Česká republika bude hostit jednání odborné pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu, které proběhne 8. a 9. října 2020 v Dobrovici, viz zprávu ČMCS.

Růst ceny cukru na trhu EU   (24. 1. 2020)
Průměrná cena bílého cukru v EU podle údajů Evropské komise vzrostla v listopadu 2019 na hodnotu 335 euro za tunu. Nejvyšší meziměsíční nárůst ceny (o 7 euro za tunu) byl zaznamenán v regionu 1, do kterého patří také Česko. Vývoj ceny cukru uvádí přehled ceny cukru v EU  (PDF 113 kB).

Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2020   (24. 1. 2020)
Tradiční pokampaňová konference se letos bude konat 10. až 12. března v hotelu TWH Savannah ve Chvalovicích (Hatě) u Znojma.

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2020

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009
2008   2007   2006

číslo 2 vyšlo
20. února 2020

Z ČÍSLA:
Hodnocení řepařského roku a kampaně 2019/2020
Kolejové řádky v technologii pěstování cukrovky
Využití dronů při pěstování cukrové řepy
Třicet let monitorování zásoby dusíku
Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2020
Cukrovarnictví jako zásadní inovace 19. stol. v přeměně říčních niv Moravy
Výkladový slovník cukrovarnických pojmů (2)


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2019    2018    2017
2016    2015    2014
2013    2012    2011
2010    2009    2008
2007    2006    2005
2004    2003    2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link