historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Cena bílého cukru na trhu EU   (6. 4. 2021)
V lednu 2021 se podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU v průměru zvýšila oproti prosinci 2020 o 9 €/t, nejvýše v regionu 2 (západní Evropa: Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko a Velká Británie), a to v průměru o 11 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 145 kB). Průměrné ceny cukru u výrobců v EU tak byly nejvyšší od konce roku 2017, ovšem stále hluboko pod referenční cenou cukru 404 €/t.

4. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2020/2021   (30. 3. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 29. 3. 2021 čtvrtý, pokampaňový odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2020/2021, viz 4. odhad 2020/2021  (PDF 442 kB). Údaje vycházejí z výsledků ukončené kampaně, proto lze již očekávat jen zpřesnění nebo opravy ke konci hospodářského roku. MZe zároveň k 29. 3. 2021 zpřesnilo údaje za hospodářský rok 2019/2020, viz zpřesněné výsledky 2020/2021  (PDF 530 kB).

ČT – Studio 6: Vyšší spotřeba cukru v domácnostech   (18. 3. 2021)
V ranním vysílání dnes odvysílalo Studio 6 reportáž z balírny cukru Tereos TTD v Mělníku, která se věnovala spotřebě cukru v Česku, jeho ceně i poptávce po jednotlivých druzích cukru. Reportáž je dostupná online zde

SZIF: Podání formuláře žádosti o dotaci 3.k.   (2. 3. 2021)
1. 3. 2021 byl na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotace na rok 2021. Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace, ukončení příjmu žádostí je 31. 3. 2021. Pro podání mohou žadatelé využít dokumentu Příručka pro žadatele o dotaci 3.k. (PDF 1872 kB).

Cena bílého cukru na trhu EU   (17. 2. 2021)
V prosinci 2020, podle přehledu zveřejněného dnes Evropskou komisí, se cena bílého cukru u výrobců v EU v průměru nezměnila v porovnání s předchozím měsícem, přestože ve všech třech regionech EU v průměru poklesla o 1–2 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 144 kB).

Produkce cukru v EU   (17. 2. 2021)
Očekávaná produkce cukru v Evropské unii dle údajů zveřejněných DG Agri v roce 2020/2021 dosáhne 14,648 mil. t (v ekvivalentu bílého cukru), což je o 10 % méně než o rok dříve. K největšímu meziročnímu poklesu došlo ve Francii (–32 %), také ve Velké Británii má produkce klesnout o 24 %.

Kampaň 2020/2021 na Slovensku   (17. 2. 2021)
Kampaň byla zahájena 15. 9. v cukrovaru Sereď, ukončena byla 13. 1. 2021 také v Seredi. V cukrovaru Ternčianska Teplá trvala kampaň od 16. 9. do 9. 1. Podle Slovenského cukrovarnického spolku bylo na Slovensku celkem zpracováno 1 325 249 t cukrové řepy a vyrobeno 161 137 t cukru.

Ukončení kampaně 2020/2021 v Tereos TTD   (17. 2. 2021)
Společnost Tereos TTD zveřejnila na svých webových stránkách tiskové sdělení o průběhu kampaně 2020/2021, viz zde.

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2021

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
2010   2009   2008   2007   2006

číslo 4 vyšlo
20. dubna 2021

Z ČÍSLA:
Situace v sektoru před sezonou 2021/2022
Aphanomyces cochlioides – původce spály a kořenové hniloby
Škodlivé výskyty makadlovky na území ČR
Vliv biopreparátů, počasí a odrůdy na cukrovku
Vazba mezi ziskovostí a finanční pákou ve vybraných cukrovarnických společnostech
Adam Mehrle – německý cukrovarník v českých službách
Spotřební daň z lihu v ČR v roce 2020 a její vliv
Slovník cukrovarnických pojmů – část 13


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2021

ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2020    2019    2018
2017    2016    2015
2014    2013    2012
2011    2010    2009
2008    2007    2006
2005    2004    2003
2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link