historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (17. 1. 2022)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 14. 1. 2022 (123. den kampaně) třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz 3. odhad 2021/2022  (PDF 437 kB). Došlo k dalšímu navýšení odhadu u zpracované řepy standardní jakosti na 5 mil. t a vyrobeného cukru na více než 620 tis. t. Stále se ještě zlepšují sledované hodnoty a v konečné podobě se jistě ještě změní. Další statistika bude k dispozici po zpracování konečných údajů, nejdříve na začátku března 2022.

2. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (9. 12. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 7. 12. 2021 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz 2. odhad 2021/2022  (PDF 437 kB). K datu odhadu probíhal 85. den kampaně, bylo sklizeno asi 98 % ploch řepy. Příznivý průběh počasí během větší části sklizně řepy přispěl k dobrému zdravotnímu stavu porostů a technologické jakosti řepy. Došlo a stále dochází ke zlepšení sledovaných hodnot, což by se ještě mohlo projevit na údajích 3. odhadu a celkových výsledcích. Třetí, poslední odhad lze očekávat v polovině ledna 2022.

Cena bílého cukru na trhu EU   (7. 12. 2021)
V říjnu cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla v průměru o 9 €/t, v západní Evropě (region 2) nejvíce, o 12 €/t, v regionu 1, kam patří i ČR, nejméně – o 9 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

SZIF začíná vyplácet podporu VCS na cukrovou řepu   (6. 12. 2021)
SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Její součástí je také cukrová řepa. Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 898 žadatelů, mezi které se rozdělí přes 418 milionů korun. Sazba pro rok 2021 je 6 807,24 korun na hektar.

Cena bílého cukru na trhu EU   (29. 10. 2021)
V srpnu a září cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, o 8 €/t za oba měsíce, v regionu 1, kam patří i ČR, jen o 5 €/t, je zde nejnižší ze všech tří regionů, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

Pracovní skupina CEFS jednala v ČR   (29. 10. 2021)
V Dobrovici se 14. a 15. října 2021 uskutečnilo jednání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu. Zástupci evropských výrobců cukru diskutovali se o aktuálních problémech spojených s udržitelným pěstováním plodiny a jejím přínosu pro životní prostředí.

Cukrovka jako citlivá komodita ve SZP na období 2023– 2027   (29. 10. 2021)
V rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro ČR je uvedena podpora vázaná na produkci cukrové řepy (plánované jsou částky 233,24 až 285,07 eur na 1 ha, při uvažované výměře 61 471 ha).

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2021

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
2010   2009   2008   2007   2006

číslo 1 vyšlo
20. ledna 2022

Z ČÍSLA:
Novoroční zamyšlení nad pěstováním cukrové řepy
Seznam doporučených odrůd pro rok 2022
Melasové výpalky – perspektivní substrát pro produkci biometanu
17. mezinárodní konference Polysacharidy – online
Vybrané bankrotní modely cukrovarnických společností v ČR
Produkce cukru v Bělorusku
Objevy a osobnosti českého cukrovarnictví – část 3.


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2022

ON-LINE 2021

ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2021
2020    2019    2018
2017    2016    2015
2014    2013    2012
2011    2010    2009
2008    2007    2006
2005    2004    2003
2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link