historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Cena bílého cukru na trhu EU   (2. 9. 2020)
V červnu 2020 se průměrná cena bílého cukru u výrobců v EU (a Velké Británii) vrátil na dubnových 379 €/t, avšak v regionu 1 (kam patří mj. i Česko) průměrná cena klesla o 6 €/t, ve zbývajících dvou regionech naopak cena cukru vzrostla. V červenci pokles v regionu 1 i v EU pokračoval na 378 €/t, v regionu 3 naopak cena dále rostla (463 €/t), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 137 kB).

Silný výskyt cerkosporiózy   (6. 8. 2020)
V důsledku častých a vydatných dešťů v červenci se objevily silné výskyty cerkosporové skvrnitosti ve východních Čechách a na jihu Moravy, zároveň je v porostech řepy detekována i ramulariová skvrnitost ve slabé či střední intenzitě, uvádí Rostlinolékařský portál.

Cena bílého cukru na trhu EU   (24. 7. 2020)
V květnu 2020 průměrná cena bílého cukru u výrobců v EU (a Velké Británii) klesla na březnových 375 €/t, v západoevropských státech (region 2) průměrná cena poklesla o 8 €/t, ve zbývajících dvou regionech naopak vzrostla v průměru o 2 €/t.

Informace z ČMCS   (24. 7. 2020)
3. 7. se setkali zástupci Českomoravského cukrovarnického spolku s Ing. Janem Doležalem, novým prezidentem Agrární komory ČR. Jednali o aktuální situaci cukerního sektoru i výhledu do budoucna (viz zde). Potravinářská komora ČR volila 30. 6. členy představenstva a viceprezidenty komory, členem představenstva a viceprezidentem, členem výkonné rady byl zvolen i Ing. Oldřich Reinbergr (viz zde).

Pěstitelé Tereos TTD splňují požadavky trvalé udržitelnosti SAI   (23. 7. 2020)
Pěstitelé cukrové řepy dodávající Tereos TTD surovinu dosáhli v certifikaci SAI/FSA, která hodnotí kvalitu a trvalou udržitelnost pěstování řepy, úrovně 70 % zlato a 30 % stříbro. V porovnání s minulým auditem jde o zlepšení. Více uvádí tisková zpráva TTD (PDF 122 kB).

Tisková konference ZS ČR k pěstování, produkci a ceně cukru   (1. 7. 2020)
Tisková konference Zemědělského svazu České republiky byla zaměřena produkci cukrové řepy a cukru, ceně komodity a rizikům, která hrozí při dlouhodobé nerentabilitě výroby. Videozáznam tiskové konference, na které hovoří Ing. Martin Pýcha, předseda ZS ČR, spolu s Ing. Otakarem Šaškem, předsedou SPC Čech, a Ing. Oldřichem Reinbergrem, předsedou představenstva Tereos TTD, je dostupný na YouTube.

Rostlinolékařský portál: cerkosporióza   (25. 6. 2020)
Prakticky ve všech okresech Moravy a několika okresech v Čechách došlo v průběhu 25. a začátkem 26. týdne ke splnění podmínek pro vznik a vývoj infekce cerkosporové listové skvrnitosti řepy, uvádí Rostlinolékařský portál.

Statistika výroby cukrovky a cukru: korekce roku 2017/2018   (12. 6. 2020)
Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo tabulku s údaji o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku s upravenými údaji hospodářského roku 2017/2018, viz tabulku (PDF 530 kB).

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2020

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009
2008   2007   2006

číslo 7–8 vyšlo
7. srpna 2020

Z ČÍSLA:
Cukrová řepa 2020 v poločase
Změna klimatu a její dopady pro polní produkci se zaměřením na cukrovou řepu v České republice
Vliv klimatické změny na termíny setí, vzcházení a sklizně cukrové řepy
Tvorba výnosu a cukernatosti v závislosti na různých technologiích zpracování půdy
Fungicidní ochrana cukrové řepy a její proměny
Cercospora beticola na cukrovce v roce 2019
Koncentrace českého a polského trhu s cukrem
Cukrovarnictví Číny dle kritérií Water Footprint
Joe Hartmann – „cukerní král“ první republiky
Alegorie a jiná výtvarná díla v cukrovarnictví (část 2.)


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2019    2018    2017
2016    2015    2014
2013    2012    2011
2010    2009    2008
2007    2006    2005
2004    2003    2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link