historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Listy cukrovarnické a řepařské odebírají mj. všichni pěstitelé řepy, cukrovary a  průmyslové lihovary u nás. Inzerce pro obor cukrovka-cukr-líh v LCaŘ proto zaručuje nejlepší účinnost vynaložených prostředků.
MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
tel.: 261 090 645
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
výroba na Slovensku
výroba v EU
výroba etanolu


Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: Agrindex of Agris/FAO, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, Sugar Industry Abstracts (CAB International), Thomson Reuters: ISI Web of Knowledge/Web of Science.

AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České republice

SZIF: sazby podpor 201   (30. 11. 2015)
SZIF zveřejnil Sazby Přímých plateb a Přechodných vnitrostátních podpor (PDF 2371 kB) na rok 2015, kde je mj. stanovena výše dobrovolné podpory vázané na produkci cukrové řepy ve výši 7 874,13 Kč/ha.
Podpora na produkci cukrové řepy je podpora zemědělců, kteří pěstují cukrovku pro zpracování na cukr nebo kvasný líh. Řepu je nutné pěstovat min. na 1 ha s min. výsevem 0,8 VJ/ha. Zároveň musí být v evidenci zemědělské půdy na žadatele evidována zemědělská půda s kulturou standardní orná půda nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného roku.

Zahájení provozu lihovaru v Dobrovici   (30. 11. 2015)
Lihovar bude spuštěn k 30. 11. 2015. Tím také končí období sníženého zpracování cukrovky a všechny svozové linky cukrovaru Dobrovice budou v provozu současně, skončí období střídání a volných dnů. Zpracovatelská kapacita cukrovaru bude navýšena na cca 14 500 tun za den.

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2014/2015   (19. 11. 2015)
Ministerstvo zemědělství k 18. 11. 2015 zveřejnilo 1. odhad údajů o pěstování řepy a výrobě cukru v ČR v hosp. roce 2015/2016, viz statistika výroby cukrovky a cukru. Údaje budou upřesňovány v návaznosti na sklizenou řepu (nyní asi 60 % plochy) a na nabíhající údaje o výrobě cukru. Druhý odhad lze očekávat ve druhé polovině prosince 2015.

Poslanci schválili návrh zákona o biopalivech   (16. 11. 2015)
Ve třetím čtení prošla Poslaneckou sněmovnou novela zákona o spotřebních daních a zamíří do Senátu; přijetím zákona by se zvýšila spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a nově by se zavedly daňové sazby u čistých biopaliv, za které se dosud daně neplatí (celý text).

Cukerní kvóty v ČR v roce 2015/2016   (12. 10. 2015)
SZIF zveřejnil dokument „Přehled kvót přidělených cukrovarnickým podnikům pro hospodářský rok 2015/2016“, viz Přehled kvót 2015/2016 (PDF 71 kB)

Cukrové slavnosti 2015   (12. 10. 2015)
V sobotu 10. 10. 2015 se v Dobrovických muzeích konaly od 13.00 do 17.00 hodin Cukrové slavnosti s bohatým programem pro všechny (celý text).

Situační a výhledová zpráva 2015   (6. 10. 2015)
Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo SVZ Cukr – cukrová řepa z června 2015 v elektronické podobě, viz Situační a výhledová zpráva (PDF 3230 kB)

Zahájení kampaně v cukrovaru Trenčianska Teplá   (6. 10. 2015)
Začátek zpracování cukrové řepy v Považskom cukre, a.s., připradl na čtvrtek 17. 9. 2015, sklizeň řepy určené na předzásobení začala asi o 5 dní dříve. Zprávu uvádí agriportal.nordzucker.sk. Během prvních 2 týdnů bylo sklizeno 1600 ha, téměř 17% celkové plochy. Výnos se pohyboval na úrovni 57 t/ha.

Zahájení kampaně na Moravě a ve Slezsku   (30. 9. 2015)
Jako první v ČR zahájil 21. září zpracování řepy cukrovar v Hrušovanech, ostatní závody (Litovel, Opava, Prosenice a Vrbátky) pak se zpracováním cukrovky začínají 1. října. Konec kampaně pravděpodobně v polovině prosince předpokládají v Prosenicích, ke konci roku v Litovli a Opavě a přibližně 10. ledna 2016 pak v Hrušovanech a Vrbátkách.

STARŠÍ ZPRÁVY 2015

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

číslo 11 vyšlo
20. listopadu 2015

Z ČÍSLA:
Ztráty cukru během dlouhodobého skladování cukrové řepy
Vliv délky skladování na úbytky bulev cukrové řepy
Tiplicovití škodící na řepě
Aplikace tvrdokovových nástřiků u ořezávacího ústrojí sklízečů
Řízení extraktoru – regulace s rozloženými parametry
Indické cukrovarnictví
Dotace pro biopaliva a aktuální vývoj v roce 2015

PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:

rejstřík 2014 (PDF 247 kB)
rejstřík 2013 (PDF 235 kB)
rejstřík 2012 (PDF 230 kB)
rejstřík 2011 (PDF 214 kB)
rejstřík 2010 (PDF 156 kB)
rejstřík 2009 (PDF 132 kB)
rejstřík 2008  (PDF 94 kB)
rejstřík 2007  (PDF 97 kB)
rejstřík 2006  (PDF 90 kB)
rejstřík 2005  (PDF 93 kB)
rejstřík 2004  (PDF 97 kB)
rejstřík 2003  (PDF 87 kB)
rejstřík 2002  (PDF 79 kB)

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link      2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015