historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Obchodní přirážky u cukru jsou podle ministra nemorální   (25. 1. 2023)
Od loňského září do prosince vzrostla cena cukru v obchodech o 77 %. Vliv na to mají nejen drahé energie, ale i vysoké obchodní přirážky supermarketů. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru na pultech obchodů viz tisková zpráva MZe (PDF).

Prohlášení ČMCS k rozhodnutí Soudního dvora EU   (24. 1. 2023)
Českomoravský cukrovarnický spolek dnes vydal veřejné prohlášení k zákazu neonikotinoidů, viz dokument (PDF).

Cukrovarnická kampaň vrcholí, cukru bude dost   (23. 1. 2023)
Ministerstvo zemědělství dnes publikovalo zprávu k produkci cukru i dnešnímu 180. výročí udělění patentu k výrobě kostkového cukru, viz dokument (PDF).

Soudní dvůr EU k neonikotinoidům   (20. 1. 2023)
Soudní dvůr Evropské unie vydal 19. ledna 2023 předběžné opatření týkající se uvádění osiva osetřeného NNI na trh. Konstatoval, že členské státy nemohou povolit výjimku pro přípravky na ochranu rostlin obsahující látky výslovně zakázané. Rozhodnutí má mimořádně vážné důsledky pro odvětví cukrové řepy. Česko má pro rok 2023 výjimku již schválenou. Orgány cukerního sektoru analyzují dopady rozhodnutí v koordinaci s CEFS a dalšími subjekty. Více viz zdezde

Seznam doporučených odrůd   (16. 1. 2023)
Seznam doporučených odrůd 2022, tzv „zelená kniha“ je v elektronické podobě dostupná zde, a to textová část – úvod  (docx) a tabulková část  (xlsx).

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2022/2023   (16. 1. 2023)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 13. 1. 2023 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v České republice v hospodářském roce 2022/2023, viz 2. odhad 2022/2023  (PDF 200 kB).
K datu odhadu probíhal 124. den cukrovarnické kampaně, sklizeno bylo 100 % ploch. Zdravotní stav řepy se značně negativně změnil vlivem promrznutí a následného oteplení v prosinci, cukernatost v důsledku kvalitativní změny významně klesá, momentálně je odhadována na 16,7 %.

Slovensko: produkce cukru   (19. 12. 2022)
Ministersto pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zveřejnilo zprávu k produkci cukru v zemi, viz zde.

Svazy pěstitelů cukrovky k redesignu eroze   (15. 12. 2022)
SPC Čech spolu se SPC Moravy a Slezska se silně vymezují a nesouhlasí s redesignem eroze, který má být platný od roku 2024, jak vyjádřili 8. 12. 2022 v dopise státním i dalším orgánům, viz zde.

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2022

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
2010   2009   2008   2007   2006

číslo 1 vyšlo
20. ledna 2023

Z ČÍSLA:
České cukrovarnictví na prahu nového roku 2023
Seznam doporučených odrůd pro rok 2023
Půdní reakce a cukrová řepa
Podpora z fondů EU pro cukrovary v Česku
Produkce cukrové třtiny a cukru Dominikánské republiky


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2023

ON-LINE 2022

ON-LINE 2021

ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2022    2021    2020
2019    2018    2017
2016    2015    2014
2013    2012    2011
2010    2009    2008
2007    2006    2005
2004    2003    2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link