historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Dotace na plevelnou řepu – semináře   (24. 10. 2019)
Evropskou komisí byla 18. 9. 2019 schválena nová dotace na podporu likvidace plevelné řepy. Dle MZe nyní probíhá příprava na to, aby dotační titul mohl být spuštěn od začátku roku 2020. V lednu a únoru by pak měla k této problematice proběhnout série seminářů pro pěstitele cukrové řepy, organizovaných MZe a SZIF spolu s cukrovary. Bližší informace mají být včas sděleny.

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2019/2020   (21. 10. 2019)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 7. 10. 2019 první odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2019/2020, viz 1. odhad 2019/2020  (PDF 509 kB).
Letošní rok je poznamenán velkými, často regionálními výkyvy počasí v kombinaci s abnormálním tlakem chorob, škůdců a plevelů. Kvalita cukrové řepy liší nejenom region od regionu, ale i pole od pole. Je proto těžké vyslovit přesnější odhad. Zdá se, že letošní úroda řepy a pravděpodobně i výroba cukru zůstane za očekáváním. Prozatím lze hovořit o mírně podprůměrných výsledcích, vztaženo k posledním zhruba pěti rokům.
Druhý odhad je možno očekávat v první dekádě prosince 2019, kdy by již měla být sklizena většina cukrové řepy. Konečné výsledky hospodářského roku 2018/2019 lze očekávat v závěru října nebo na začátku listopadu 2019.

Potraviny z domoviny: cukrová řepa a cukr   (17. 10. 2019)
Agrární komora realizuje na podporu české produkce kvalitních výrobků a tradičních komodit ve spolupráci s Regionální televizí pořad „Potraviny z domoviny“. Ve spolupráci se SPC Čech a Tereos TTD byl natočen 6. díl věnovaný komoditě cukrovka – cukr, pořad viz zde.

VCS na cukrovou řepu 2019   (17. 10. 2019)
Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil pro rok 2019 sazby plateb pro zemědělce, mj. dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS), na kterou jde 3,3 mld. Kč. Platba VCS na cukrovou řepu činí 7 245,58 Kč/ha (o 695,66 Kč/ha více než loni). Dotace vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Omezení ploch monokultur na 30 ha od roku 2021   (9. 10. 2019)
Ministerstvo zemědělství připravilo pravidla omezující výměru monokultur – od začátku roku 2021 budou muset zemědělci pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 ha (viz podrobnosti).

Dotace na likvidaci plevelné řepy   (7. 10. 2019)
Ministerstvo zemědělství začne od příštího roku podporovat pěstitele, kteří budou likvidovat plevelnou řepu mechanicky bez použití herbicidů; mohou dostat téměř čtyři tisíce korun na hektar (viz podrobnosti). Podporu v rekordním čase schválila v září Evropská komise.

Zahájení cukrovarnické kampaně 2019/2020 v Česku   (27. 9. 2019)
Zpracování cukrové řepy bylo zahájeno: 10. 9. ve Vrbátkách, 12. 9. v Litovli, 16. 9. v Prosenicích, 25. 9. v Hrušovanech nad Jevišovkou a Opavě, 26. 9. v Českém Meziříčí a 27. 9. v Dobrovici.

Řepařský polní den Sloveč 2019   (27. 9. 2019)
26. polní den cukrovky a kukuřice se konal na pozemcích ZS Sloveč u Kamilova 19. 9. 2019. Tradiční akci pořádaly ZS Sloveč, Tereos TTD a VP Agro ve spolupráci s firmami nabízejícími osiva, pesticidy, mechanizaci a služby pro pěstitele cukrové řepy (viz podrobnosti).

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2019

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

číslo 9–10 vyšlo
18. října 2019

Z ČÍSLA:
Polní den cukrové řepy 2019
Využití tvrdokovových návarů u sklízečů řepy
Vliv biotických a abiotických faktorů na obsah melasotvorných látek, výtěžnost a výnos cukru
Výskyt druhů čeledi Carabidae v cukrové řepě
Cukrovarnictví v Chorvatsku
Ekonomické přínosy řepařství na Slovensku
Komunikování společensky odpovědného chování producenty cukru
Cukr vs. kalorie v postojích Němců¨
Vývoj a současný stav cukrovarnictví na Kubě
Laserová difrakce a její využití při analýze cukru
Změny v definicích jednotek SI a jejich dopad do cukrovarnictví
Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (3)


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2018    2017    2016
2015    2014    2013
2012    2011    2010
2009    2008    2007
2006    2005    2004
2003    2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link