historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Listy cukrovarnické a řepařské odebírají mj. všichni pěstitelé řepy, cukrovary a  průmyslové lihovary u nás. Inzerce pro obor cukrovka-cukr-líh v LCaŘ proto zaručuje nejlepší účinnost vynaložených prostředků.
MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
tel.: 261 090 645
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
výroba na Slovensku
výroba v EU
výroba etanolu


Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: Agrindex of Agris/FAO, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, Sugar Industry Abstracts (CAB International), Thomson Reuters: ISI Web of Knowledge/Web of Science.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

2. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2018/2019   (14. 12. 2018)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 10. 10. 2018 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2018/2019, viz 2. odhad 2018/2019  (PDF 318 kB), Údaje vychází (u odhadu) pouze z cukrové řepy a cukru vypěstované resp. vyrobeného v ČR. Jasným společným prvkem letošní sklizně a kampaně jsou velké místní a časové rozdíly. K datu odhadu bylo sklizeno 97,6 % plochy řepy. Třetí odhad lze očekávat na začátku února 2019.

VCS na cukrovou řepu 2018   (30. 11. 2018)
Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil pro rok 2018 sazby plateb pro zemědělce, mj. dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS), na kterou jde o 39 milionů více než v roce 2017 (3,325 mld. Kč oproti 3,286 mld. Kč). Platba VCS na cukrovou řepu tak je 6 549,92 Kč/ha.Podpory začne zemědělcům od 3. 12. 2018 postupně poskytovat Státní zemědělský intervenční fond.

Oprava   (24. 11. 2018)
V článku Jaromíra Chocholy a Jana Radka Strategie při výběru odrůd cukrové řepy: osvědčené nebo nové odrůdy?, otištěném v čísle 11, došlo u grafů na obr. 2. a obr. 4. k převrácení číselných údajů (roky) na ose x. Čtenářům se omlouváme. V on-line verzi na našem webu je k dostupný opravený článek (zde).

Cestou za chutěmi   (22. 11. 2018)
Seriál České televize (iVysílání zde) seznamuje s produkcí základních druhů potravin. Tradici i současnost českého zemědělství zde divákům představuje Otakar Brousek, a to na ČT2 v pondělí a ve čtvrtek v 18.05 hod. Díl věnovaný cukru bude vysílán poprvé 13. 12. 2018.

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2018/2019   (15. 10. 2018)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 15. 10. 2018 první odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2018/2019, viz 1. odhad 2018/2019  (PDF 318 kB), Údaje budou upřesňovány v návaznosti na sklizeň řepy a další údaje o výrobě cukru. Druhý odhad lze očekávat v prosinci.

Zahájení kampaně 2018/2019   (25. 9. 2018)
Cukrovary v Česku zahajují kampaň, a to: Opava-Vávrovice 12. 9., Litovel 20. 9., Hrušovany 21. 9., Vrbátky 25. 9., Dobrovice a České Meziříčí 27. 9. a Prosenice 1. 10. 2018.

ÚKZÚZ: Povolení osiva řepy namořeného přípravkem Cruiser   (25. 9. 2018)
ÚKZÚZ vydal 19. 9. nařízení povolující omezené a kontrolované použití osiva cukrovky namořeného přípravkem Cruiser 600 FS/Cruiser SB. Vyseto v ČR může být max. 81 000 VJ na ploše 66–67 tis. ha (včetně přesevů) v termínu od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019, viz nařízení ÚKZÚZ.

9. ročník Cukrových slavností   (25. 9. 2018)
Dobrovická muzea zvou veřejnost 6. 10. 2018 na "sladký jarmark" spojený se zahájením sezónních exkurzí do cukrovaru Dobrovice, viz pozvánka.

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2018

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

číslo 12 vyšlo
14. prosince 2018

Z ČÍSLA:
Vliv inovačních technologií pluhů na ekonomiku orby
Analýza energetických bilancí pěstování cukrové řepy
Odhad spotřební daně u paliva E-diesel v ČR
Cukrovarnictví v oblasti Austrálie a Oceánie
Měření optických vlastností kapalin (část 3.)
K počátkům a vývoji cukrovarnického průmyslu v Uhersku

PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:

rejstřík 2018 (PDF 372 kB)
rejstřík 2017 (PDF 359 kB)
rejstřík 2016 (PDF 364 kB)
rejstřík 2015 (PDF 251 kB)
rejstřík 2014 (PDF 247 kB)
rejstřík 2013 (PDF 235 kB)
rejstřík 2012 (PDF 230 kB)
rejstřík 2011 (PDF 214 kB)
rejstřík 2010 (PDF 156 kB)
rejstřík 2009 (PDF 132 kB)
rejstřík 2008  (PDF 94 kB)
rejstřík 2007  (PDF 97 kB)
rejstřík 2006  (PDF 90 kB)
rejstřík 2005  (PDF 93 kB)
rejstřík 2004  (PDF 97 kB)
rejstřík 2003  (PDF 87 kB)
rejstřík 2002  (PDF 79 kB)

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link      2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017