historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Omezení ploch monokultur na 30 ha od roku 2021   (9. 10. 2019)
Ministerstvo zemědělství připravilo pravidla omezující výměru monokultur – od začátku roku 2021 budou muset zemědělci pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 ha (viz podrobnosti).

Dotace na likvidaci plevelné řepy   (7. 10. 2019)
Ministerstvo zemědělství začne od příštího roku podporovat pěstitele, kteří budou likvidovat plevelnou řepu mechanicky bez použití herbicidů; mohou dostat téměř čtyři tisíce korun na hektar (viz podrobnosti). Podporu v rekordním čase schválila v září Evropská komise.

Zahájení cukrovarnické kampaně 2019/2020 v Česku   (27. 9. 2019)
Zpracování cukrové řepy bylo zahájeno: 10. 9. ve Vrbátkách, 12. 9. v Litovli, 16. 9. v Prosenicích, 25. 9. v Hrušovanech nad Jevišovkou a Opavě, 26. 9. v Českém Meziříčí a 27. 9. v Dobrovici.

Řepařský polní den Sloveč 2019   (27. 9. 2019)
26. polní den cukrovky a kukuřice se konal na pozemcích ZS Sloveč u Kamilova 19. 9. 2019. Tradiční akci pořádaly ZS Sloveč, Tereos TTD a VP Agro ve spolupráci s firmami nabízejícími osiva, pesticidy, mechanizaci a služby pro pěstitele cukrové řepy (viz podrobnosti).

WTO bude rozhodovat o indické podpoře cukerního sektoru   (22. 8. 2019)
Brazílie, Austrálie a Guatemala požádaly v polovině srpna Světovou obchodní organizaci (WTO), aby rozhodla o indických dotacích na cukr (viz podrobnosti).

Přezkoumání VCS pro cukrovku a povolování neonikotinoidů   (8. 8. 2019)
Žádost k Evropské komisi o přezkum dobrovolné vázané podpory na produkci cukrové řepy vznesla pracovní skupina na nejvyšší úrovni (HLG). Některé státy VCS vnímají jako nutnou, podle jiných narušuje hospodářskou soutěž. I v otázce nouzových povolení k užití neonikotinoidů jsou členské státy podle HLG rozděleny: jedni povolení odůvodňují nedostatkem vhodných alternativ, druzí to považují za narušení evropského trhu s cukrem (viz podrobnosti).

Ocenění českých profesorů Kadlece a Bubníka   (4. 6. 2019)
Na 6. konferenci ESST (European Society for Sugar Technology) v polské Poznani obdrželi minulý týden prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc., a prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc., z VŠCHT Praha ocenění ESST Science Award 2019 za dlouholetou úspěšnou spolupráci v rámci CITS a ESST. Ocenění je vyjádřením přínosu jejich vědecké práce pro evropský cukrovarnický průmysl.

Český zástupce ve vedení CIBE   (4. 6. 2019)
Ing. Jan Křováček, Ph.D., výkonný ředitel SPC Čech, byl zvolen členem prezidia CIBE (evropské konfederace pěstitelů cukrovky). Volba českého zástupce do tohoto orgánu odráží váhu českého řepařství v Evropě a zároveň také osobnosti ing. Křováčka v CIBE.

Rozhovor s Ing. Reinbergrem k situaci na trhu s cukrem   (4. 6. 2019)
Zpravodajský web iDnes publikoval rozhovor s Ing. Reinbergrem (zde) k aktuální situaci cukerního oboru u nás i v Evropě, předcházel mu redakční příspěvek (zde), popisující krizi oboru po pádu produkčních kvót.


STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2019


ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

číslo 7–8 vyšlo
9. srpna 2019

Z ČÍSLA:
Hniloby kořenů cukrové řepy v roce 2018
Vliv zinku a bóru na výnos a kvalitu cukrové řepy
Vliv hnojení na výnos a kvalitu řepy v podmínkách sucha
Úloha cukru ve včelařství
Přehled škůdců skladovaných řepných produktů
Rostliny na usazovacích polích cukrovarů Tereos
Obchod s Polským cukrem
Vliv příjmů mladých spotřebitelů na nákup cukru se spec. označením kvality
Cukrovar v Gorné Orjachovici
6. ESST/VDZ konference v Poznani
Profesor Bubník a Kadlec obdrželi ESST Science Award 2019
Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření složení plynných směsí (2)
Úžasný svět Brendana Jamisona z kostek cukru


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2018    2017    2016
2015    2014    2013
2012    2011    2010
2009    2008    2007
2006    2005    2004
2003    2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link