historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Cena bílého cukru na trhu EU   (29. 10. 2021)
V srpnu a září cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, o 8 €/t za oba měsíce, v regionu 1, kam patří i ČR, jen o 5 €/t, je zde nejnižší ze všech tří regionů, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

Pracovní skupina CEFS jednala v ČR   (29. 10. 2021)
V Dobrovici se 14. a 15. října 2021 uskutečnilo jednání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu. Zástupci evropských výrobců cukru diskutovali se o aktuálních problémech spojených s udržitelným pěstováním plodiny a jejím přínosu pro životní prostředí.

Cukrovka jako citlivá komodita ve SZP na období 2023– 2027   (29. 10. 2021)
V rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro ČR je uvedena podpora vázaná na produkci cukrové řepy (plánované jsou částky 233,24 až 285,07 eur na 1 ha, při uvažované výměře 61 471 ha).

Škoda AUTO patentuje použití materiálu z řepy   (29. 10. 2021)
Automobilka vyvinula ekologický materiál pro použití v interiéru nových modelů Škoda, surovinou je cukrová řepa z Dobrovice, viz sdělení Škoda AUTO.

SZIF: Doplnění informace pro žadatele dotace 3.k   (20. 10. 2021)
Státní zemědělský intercenční fond publikoval na svých stránkách zprávu: Doplnění informace pro žadatele k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci k dotačnímu programu 3.k.

VCS na cukrovou řepu 2021   (14. 10. 2021)
Ministr zemědělství schválil sazby pro jednotlivé platby dobrovolné podpory vázané na produkci, jejichž prostřednictvím bude na citlivé komodity vyplaceno celkem přes 3 miliardy korun. Platba VCS na cukrovou řepu byla stanovena ve výši 6 807,24 Kč/ha (tj. o 904,89 Kč/ha méně než loni). Dotace vyplácí SZIF.
Výše přímých plateb jsou přepočteny podle směnného kurzu ECB k 30. 9. 2021 (25,495 Kč/EUR). Snížení jednotkových sazeb v porovnání s rokem 2020 je způsobeno kromě směnného kurzu zejména snížením celkových rozpočtových stropů určených na přímé platby a převodem 0,8 % finančních prostředků z přímých plateb na platby v rámci Programu rozvoje venkova.

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (13. 10. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 7. 10. 2021 první odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz 1. odhad 2021/2022  (PDF 436 kB). K datu odhadu probíhal 24. den kampaně, bylo sklizeno asi 19 % ploch řepy. S ohledem vesměs příznivý zdravotní stav porostů a průběh počasí v době odhadu může dále dojít ke zlepšení odhadovaných hodnot. Druhý odhad lze očekávat na začátku prosince.

Začátek kampaně 2021/2022   (13. 10. 2021)
Cukrovarnická kampaň (zpracování řepy) byla zahájena v Českém Meziříčí 13. 9., následoval cukrovar Vrbátky a Litovel 15. 9., poté Dobrovice a Prosenice 20. 9., Opava 23. 9. a Hrušovany 4. 10. 2021.

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2021

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
2010   2009   2008   2007   2006

číslo 11 vyšlo
19. listopadu 2021

Z ČÍSLA:
Quo vadis Beta vulgaris?
Utužení půdy při setí a polní vzcházivost Conviso Smart odrůd
Zkoušení Smart odrůd cukrové řepy
Syndrom nízké cukernatosti cukrové řepy
Analýza chorvatského cukrovarnického sektoru
Analýza vlivu monetárních opatření na trh s cukrem
Josef Vykoukal – neobyčejný sedlák, cukrovarník a politik
Objevy a osobnosti historie českého cukrovarnictví


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2021

ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2020    2019    2018
2017    2016    2015
2014    2013    2012
2011    2010    2009
2008    2007    2006
2005    2004    2003
2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link