historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Listy cukrovarnické a řepařské odebírají mj. všichni pěstitelé řepy, cukrovary a  průmyslové lihovary u nás. Inzerce pro obor cukrovka-cukr-líh v LCaŘ proto zaručuje nejlepší účinnost vynaložených prostředků.
MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
tel.: 261 090 645
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
výroba na Slovensku
výroba v EU
výroba etanolu


Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: Agrindex of Agris/FAO, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, Sugar Industry Abstracts (CAB International), Thomson Reuters: ISI Web of Knowledge/Web of Science.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Pozvánka na Polní den ve Slovči 2018   (14. 9. 2018)
25. polní den kukuřice a cukrovky konaný pod záštitou ministra zemědělství Tomana proběhne ve čtvrtek 20. září 2018 od 9 hodin na pozemku Zemědělské společnosti Sloveč. Program a podrobnější údaje o akci uvádí pozvánka.

Slovensko: zahájení kampaně   (12. 9. 2018)
Podle sdělení na webu společnosti Považský cukor bylo plánováno zahájení kampaně v cukrovaru Trenčianská Teplá dne 12. 9. 2018. Ukončení očekávají na začátku příštího roku.

Slovensko: ministryně Matečná navštívila cukrovarníky a řepaře   (11. 9. 2018)
Slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná navštívila cukrovarníky a pěstitele cukrovky a diskutovala s nimi o aktuální situaci v sektoru. Slovensko je v produkci cukru soběstačné, v sektoru cukru pracuje přes 3000 lidí, pěstitelů řepy je 195, očekávaný výnos řepy je 60,22 t/ha. Více uvádí zpráva MPRV.

Dobrovice: RC Truck   (21. 8. 2018)
Přehlídka modelů na dálkové ovládání se zaměřením na trucky a stavební stroje se koná tento víkend v Dobrovikých muzeích, podrobnosti o této akci naleznete v přiloženém plakátu (zde) a z tohoto odkazu také na youtube První Boleslavská: www.youtube.com/watch?v=ZcyOLHmtV4M.

MZe: výměra cukrové řepy v České republice v roce 2018   (8. 6. 2018)
Na základě hlášení cukrovarnických podniků je v ČR, podle příslušného předpisu EU, pro hospodářský rok 2018/2019 oseto cukrovou řepou smluvně sjednaných 66 263 ha na celkové množství 4,9 mil. t.

Plocha cukrové řepy v roce 2018   (1. 5. 2018)
Podle sdělení cukrovarnických společností je letos v ČR kontrahována plocha cukrové řepy: Tereos TTD 38 600 ha, Moravskoslezské cukrovary 15 500 ha, Litovel 4 264 ha, Prosenice 3 325 ha a Vrbátky 4 526 ha. Celkem tedy 66 215 ha.

Podle společnosti F.O.Licht by v roce 2018 plocha řepy pro produkci cukru v EU měla být 1 593 tis. ha (loni 1 599 tis. ha), v Evropě pak 3 306 tis. ha (loni 3 444 tis. ha). Mírné navýšení se předpokládá jen v Polsku, V. Británii a Nizozemsku. V Chorvatsku, Dánsku, Francii, Řecku, Litvě, Rumunsku a Španělsku naopak malé snížení výměry řepy.

Bratislava: I. Németh / Eastern Sugar   (1. 5. 2018)
Výstava Eastern Sugar o slovenském cukrovarnictví vizuální umělkyně Ilony Németh se koná od 13. 4. do 15. 7. 2018 v Kunsthalle Bratislava, viz web KHB či pozvánku.

Zákaz neonikotinoidů v EU   (30. 4. 2018)
O zákazu používání neonikotinoidů clothianidinu, thiamethoxamu a imidaclopridu na venkovních plochách rozhodly země EU při hlasování 27. 4. 2018. Pro zákaz hlasovalo 16 členských států, 8 se zdrželo a 4 byly proti. Proti zákazu hlasovala ČR spolu s Dánskem, Maďarskem a Rumunskem. Zákaz tří uvedených účinných látek musí ještě formálně schválit Evropská komise, po zveřejnění v úředním věstníku pak vstoupí v platnost za půl roku. Česká republika požadovala udělení výjimky pro cukrovou řepu, protože za současně používaná mořidla osiv neexistuje adekvátní náhrada.

28. řádná valná hromada SPC Čech   (30. 4. 2018)
Valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech se konala v Bezně 26. 4. 2018. Na další dvouleté volební období zde byly zvoleny orgány svazu – místopředsedové, představenstvo a dozorčí rada, také i zástupci pěstitelů v Řepařské komisi při Tereos TTD.

Betaseed – ConvisoSmart   (30. 4. 2018)
Společnost Betaseed GmbH chce zavést technologii pěstování cukrové řepy Conviso®Smart, který vyvinuly a poskytly společnosti Bayer AG a KWS Saat SE, viz tiskovou zprávu.

Beseda o využití cukru s prof. Ing. Zdeňkem Bubníkem, CSc.   (5. 4. 2018)
Dobrovická muzea zvou na besedu o využití cukru s profesorem Zdeňkem Bubníkem z VŠCHT Praha (v úterý, 17. 4. 2018 od 17 hodin), viz pozvánku.

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2017/2018   (16. 3. 2018)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 15. 3. 2018 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2017/2018, viz 3. odhad 2017/2018  (PDF 317 kB), Údaje vycházejí z již skončené cukrovarnické kampaně, proto případné změny a doplnění lze očekávat jen v malém měřítku.

Tereos TTD má za sebou rekordní kampaň   (31. 1. 2018)
V pátek 26. ledna byla v cukrovarech Tereos TTD v Dobrovici a Českém Meziříčí ukončena kampaň – od 12. září, tedy během 137 dní, bylo v obou cukrovarech zpracováno přes 3 miliony tun řepy a vyrobeno téměř 370 tisíc tun bílého cukru; délka kampaně i zpracování řepy a výroba cukru představují rekord, uvádí zpráva Tereos TTD.

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

číslo 7–8 vyšlo
8. srpna 2018

Z ČÍSLA:
Z kongresu CIBE v Belgii
Kongres IIRB ve Francii
Předpověď výnosů řepy v ČR na základě dat družicového snímkování
Změny spektra plevelů v cukrové řepě
Proso a cukrová repa
Zpráva o kampani 2017/2018 v ČR
Testy trvanlivosti řezačkových nožů
XXV. symposium Asociace Andrewa van Hooka
Setkání vědeckého výboru ESST
Cukerní průmysl latinsko-amerických zemí
Cukrovary v mladém Turecku
Trpký príbeh o slovenskom cukre
Elektrochemické snímače

PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:

rejstřík 2017 (PDF 359 kB)
rejstřík 2016 (PDF 364 kB)
rejstřík 2015 (PDF 251 kB)
rejstřík 2014 (PDF 247 kB)
rejstřík 2013 (PDF 235 kB)
rejstřík 2012 (PDF 230 kB)
rejstřík 2011 (PDF 214 kB)
rejstřík 2010 (PDF 156 kB)
rejstřík 2009 (PDF 132 kB)
rejstřík 2008  (PDF 94 kB)
rejstřík 2007  (PDF 97 kB)
rejstřík 2006  (PDF 90 kB)
rejstřík 2005  (PDF 93 kB)
rejstřík 2004  (PDF 97 kB)
rejstřík 2003  (PDF 87 kB)
rejstřík 2002  (PDF 79 kB)

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link      2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017