historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2020/2021   (12. 11. 2020)
Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo první odhad (k 28. 10. 2020) údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2020/2021, viz 1. odhad 2020/2021  (PDF 5307 kB). Odhad obsahuje tradičně jen některé základní údaje, druhý odhad lze očekávat v polovině prosince tohoto roku.

Cena bílého cukru na trhu EU   (6. 11. 2020)
V září cena bílého cukru u výrobců v EU mírně poklesla, v regionu 1 (kam patří mj. i Česko) o 2 € na 381 €/t, v regionu 2 klesla o 3 €/t a v regionu 3 o 6 €/t, v průměru EU klesla cena o 2 € na 376 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 141 kB).

Prodloužení termínu podání dokladů k DP 3.k.   (29. 10. 2020)
Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 byl zpřesněním Zásad č.j. 53910/2020-MZE-18131 z 29.10.2020 prodloužen z 31.10.2020 do 16.11.2020 včetně, viz Zpřesnění zásad k DP 3.k. (PDF 123 kB).

VCS na cukrovou řepu 2020   (23. 10. 2020)
Ministr zemědělství schválil sazby pro jednotlivé platby dobrovolné podpory vázané na produkci, jejichž prostřednictvím bude na citlivé komodity vyplaceno celkem přes 3,5 miliardy korun. Platba VCS na cukrovou řepu byla stanovena ve výši 7 712,13 Kč/ha (tj. o 466,55 Kč/ha více než loni a o 1 162,21 Kč/ha více než předloni). Dotace vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

K dotacím na likvidaci plevelné řepy   (23. 10. 2020)
Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu byly publikovány: Příručka k podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci na DP 3.k. (zde(PDF 1 987 kB) a Příručka k Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů k DP 3.k. (zde(PDF 1 234 kB).

Silné poškození řepy housenkami můry kapustové   (8. 10. 2020)
V minulém týdnu bylo zjištěno silné poškození porostů cukrovky housenkami můry kapustové na Olomoucku, housenky škodí především v okrajových pásech řepných porostů, kde je detekován holožír, uvádí Rostlinolékařský portál.

Cena bílého cukru na trhu EU   (7. 10. 2020)
V srpnu 2020 zůstala cena bílého cukru u výrobců v EU stejná jako v červenci, avšak v regionu 1 (kam patří mj. i Česko) po poklesu opět vzrostla o 5 €/t, v regionu 2 cena klesla o 1 €/t a v regionu 3 naopak dále mírně rostla o 2 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 141 kB).

Odrůdy se zlepšenou tolerancí k cerkosporióze   (7. 10. 2020)
Společnost KWS oznámila, že obdržela patent na zlepšenou toleranci cukrové řepy k cerkosporové listové skvrnitosti, viz tisková zpráva KWS (PDF 585 kB).

Povolení moření neonikotinoidy i pro rok 2021   (3. 10. 2020)
ÚKZÚZ povolil použití osiva cukrovky namořeného neonikotinoidy – přípravkem Cruiser a Poncho Beta – v omezeném a kontrolovaném režimu pro výsev v roce 2021. Důvodem je skutečnost, že ochranu cukrové řepy nelze účelně a efektivně provádět žádným z jiných dostupných přípravků ani alternativními metodami, viz Nařízení ÚKZÚZ (PDF 656 kB).

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2020

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009
2008   2007   2006

číslo 11 vyšlo
20. listopadu 2020

Z ČÍSLA:
Rýhonosec řepný – škůdce cukrové řepy z červeného seznamu
Alelopatické vlivy čiroku halepského a lilku černého na klíčivost a růst cukrové řepy
Laskavce a cukrová řepa
Poptávka po cukru obyvatel s minimálně středoškolským vzděláním v Česku
Vznik, transformace a privatizace polské cukrovarnické skupiny KSC
Autoritářství jako překážka rozvoje cukrovarnického odvětví ve Venezuele
Slovník cukrovarnických pojmů – část 8.


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2019    2018    2017
2016    2015    2014
2013    2012    2011
2010    2009    2008
2007    2006    2005
2004    2003    2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link