historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Listy cukrovarnické a řepařské odebírají mj. všichni pěstitelé řepy, cukrovary a  průmyslové lihovary u nás. Inzerce pro obor cukrovka-cukr-líh v LCaŘ proto zaručuje nejlepší účinnost vynaložených prostředků.
MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
tel.: 261 090 645
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
výroba na Slovensku
výroba v EU
výroba etanolu


Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: Agrindex of Agris/FAO, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, Sugar Industry Abstracts (CAB International), Thomson Reuters: ISI Web of Knowledge/Web of Science.

AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České republice

Oddělená platba za cukr za rok 2014   (10. 11. 2014)
Ministr zemědělství Jurečka schválil sazby přímých plateb pro zemědělce na rok 2014, podle kterých dostanou mj. peníze z rozpočtu EU v rámci oddělené platby za cukr. Zemědělci prostřednictvím přímých plateb obdrží přibližně 2,79 mld. Kč, loni zhruba 1,97 mld. Kč. Dotace bude vyplácet SZIF. Oddělená platba za cukr za rok 2014 činí 382,25 Kč/t, loni byla 357,29 Kč/t. Celkový objem finančních prostředků pro oddělenou platbu za cukr činí zhruba 1,22 mld. Kč (loni 1,14 mld. Kč).

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2014/2015   (3. 11. 2014)
Ministerstvo zemědělství k 1. 11. 2014 zveřejnilo 1. odhad údajů o pěstování řepy a výrobě cukru v ČR v hosp. roce 2014/2015, viz statistika výroby cukrovky a cukru. Jedná se zatím o odhad výroby cukru z vlastních zdrojů ČR, ostatní případně vyrobený cukr bude upřesňován v dalších odhadech. Vzhledem k vyšším výnosům cukrové řepy je očekávána jedna z nejdelších kampaní v poslední době, okolo 150 dní. Na druhé straně vlivem ročníku nižší cukernatost a horší zdravotní stav porostů řepy se ještě mohou na konečných výsledcích poměrně výrazně projevit. Druhý odhad lze očekávat okolo poloviny prosince.

Pozvánka: Beseda – 100 let od vypuknutí 1. světové války   (3. 11. 2014)
Dobrovická muzea zvou na besedu ve středu 5. listopadu 2014 od 17 hodin, viz pozvánka (PDF 1,5 MB).

U Králík by měl vzniknout velký lihovar   (20. 10. 2014)
V Červeném Potoku, místní části Králík, chce pardubická firma Qetex postavit nový lihovar. Zpracovávat by měl kukuřici, výpalky by se využily v bioplynové stanici s jednotkou na výrobu tepla a elektřiny. Více na (Biom.cz).

Německo zavádí emisní kvóty u pohonných hmot   (20. 10. 2014)
Spolkový sněm schválil zákon, podle kterého se od příštího roku začne snižovat povolené množství CO2 vznikající při spalování benzinu nebo nafty, což bude znamenat zvyšování podílu biopaliv v pohonných hmotách. Více na (Biom.cz).

Cukrové slavnosti v Dobrovici 2014   (8. 10. 2014)
Již pátý ročník Cukrových slavností se konal v sobotu 4. 10. 2014 v Dobrovici. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program (celý text).

Beet Europe 2014   (8. 10. 2014)
Mezinárodní přehlídka Beet Europe se letos konala 2. 10. v Dobieszówě v Polsku, akce zaměřená na mechanizaci určenou pro sklizeň, nakládku a čištění cukrové řepy probíhá ve dvouletém intervalu (celý text).

Příručka Cukr nad kvótu   (6. 10. 2014)
SZIF zveřejnil příručku „Cukr nad kvótu: základní informace“. Její plné znění je k dispozici zde: Cukr nad kvótu (PDF 183 kB).

SZIF: Přehled kvót pro hospodářský rok 2014/2015   (3. 10. 2014)
V hosp. roce 2014/2015 působí na území ČR pět cukrovarnických podniků, mezi které je rozdělena kvóta v celkové výši 372 459,207 tun (celý text PDF 109 kB).

STARŠÍ ZPRÁVY 2014

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

číslo 11 vyšlo
20. listopadu 2014

Z ČÍSLA:
Beet Europe 2014 v Polsku
Nad pokusy ve Slovči
Kumulativní vláhové podmínky před setím, v průběhu růstu a při skládkování cukrovky
Jaká bude kampaň 2014/15?
Mšice škodící na řepě
Krystalické modifikace uhličitanu vápenatého
Evropské cukrovarnické společnosti: kdo kontroluje evropskou produkci cukru?
Porolničování cukrovarů v českých zemích

PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:

rejstřík 2013 (PDF 235 kB)
rejstřík 2012 (PDF 230 kB)
rejstřík 2011 (PDF 214 kB)
rejstřík 2010 (PDF 156 kB)
rejstřík 2009 (PDF 132 kB)
rejstřík 2008  (PDF 94 kB)
rejstřík 2007  (PDF 97 kB)
rejstřík 2006  (PDF 90 kB)
rejstřík 2005  (PDF 93 kB)
rejstřík 2004  (PDF 97 kB)
rejstřík 2003  (PDF 87 kB)
rejstřík 2002  (PDF 79 kB)

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014