historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Listy cukrovarnické a řepařské odebírají mj. všichni pěstitelé řepy, cukrovary a  průmyslové lihovary u nás. Inzerce pro obor cukrovka-cukr-líh v LCaŘ proto zaručuje nejlepší účinnost vynaložených prostředků.
MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
tel.: 261 090 645
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
výroba na Slovensku
výroba v EU
výroba etanolu


Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: Agrindex of Agris/FAO, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, Sugar Industry Abstracts (CAB International), Thomson Reuters: ISI Web of Knowledge/Web of Science.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Pěstitelé cukrovky v ČR proti zákazu použití neonikotinoidů EK   (20. 4. 2017)
Svaz pěstitelů cukrovky ČR zaslal dopis ministru zemědělství, vyjadřuje se proti zákazu použití neonikotinoidů, viz celý text dopisu (PDF 931 kB).

Zákaz neonikotinoidů: dopis ministrovi Jurečkovi   (12. 4. 2017)
Aktuální hrozba možnosti zákazu používání neonikotinoidů i na cukrovou řepu v EU je vážná. Zákaz by měl fatální následky pro výnosy cukrové řepy, žádné alternativní řešení není dostupné. Proto zpracovatelé cukru v ČR oslovili dopisem ministra zemědělství se stanoviskem k této problematice a se žádostí, aby zástupce ČR hlasoval proti tomuto zákazu. Viz celý text dopisu (PDF 364 kB).

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2016/2017   (30. 3. 2017)
MZe zveřejnilo k 17. 3. 2017 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v České republice v hospodářském roce 2016/2017, viz STATISTIKA CUKROVKA-CUKR  (PDF 316 kB). Konečné výsledky budou zveřejněny ke konci hospodářského roku 2016/2017.

Velikonoce v Dobrovici   (29. 3. 2017)
Dobrovická muzea zvou na Velký pátek a Bílou sobotu na tematicky laděnou prohlídku a doprovodné aktivity, viz pozvánka (PDF 578 kB).

Agrární komora ČR   (29. 3. 2017)
Na XXV. sněmu Agrární komory 16. 3. 2017 v Olomouci byl zvolen nový prezident AK, a to Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., a nové představenstvo komory. Za SPC byl do sněmovny společenstev zvolen Ing. Otakar Šašek a za ČMCS do dozorcí rady Ing. Karel Chalupný.

Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2017   (28. 3. 2017)
Ve dnech 21 až 23. března 2017 se konalo tradiční třídenní setkání cukrovarníků a lihovarníků za účasti zahraničních hostů a firem v prostředí okolí Lipna ve Frymburku, v příjemném hotelu Wellness.

Plocha cukrové řepy v Evropské unii v roce 2017   (20. 3. 2017)
SPC Čech uvádí na základě údajů z CIBE, že osevní plocha cukrové řepy v EU vzroste z loňských 1 468 752 ha na nejméně 1 640 000 ha. Meziroční minimální navýšení se tedy očekává 171 248 ha, tj. cca + 12–13 %.

Dobrovická muzea přivítala stotisícího návštěvníka   (2. 3. 2017)
Marcela Friedrichová z Bakova nad Jizerou se stala ve středu 1. března jubilejním stotisícím návštěvníkem, kterého Dobrovická muzea přivítala ve svých expozicích cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice (celý text).

Setkání dodavatelů cukrové řepy Moravskoslezských cukrovarů   (27. 2. 2017)
Ve dnech 22. a 23. 2. 2017 se uskutečnilo již tradiční setkání dodavatelů cukrové řepy a spolupracujících firem v Horském hotelu Soláň ve Velkých Karlovicích, tzv. 22. Cukrovarnických dnů Moravskoslezských cukrovarů, a.s (celý text).

STARŠÍ ZPRÁVY 2017

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

číslo 4 vyšlo
20. dubna 2017

Z ČÍSLA:
Na začátku řepařského roku 2017
Vliv hnojení cukrovky chlévským hnojem na zaplevelení
Vliv hnojení N na růst kořene cukrové řepy
Změny daňové politiky na trhu s bioetanolem
Měření provozních veličin: Měření průtoku (2)
Výroba cukru v Austrálii
Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2017

PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:

rejstřík 2016 (PDF 364 kB)
rejstřík 2015 (PDF 251 kB)
rejstřík 2014 (PDF 247 kB)
rejstřík 2013 (PDF 235 kB)
rejstřík 2012 (PDF 230 kB)
rejstřík 2011 (PDF 214 kB)
rejstřík 2010 (PDF 156 kB)
rejstřík 2009 (PDF 132 kB)
rejstřík 2008  (PDF 94 kB)
rejstřík 2007  (PDF 97 kB)
rejstřík 2006  (PDF 90 kB)
rejstřík 2005  (PDF 93 kB)
rejstřík 2004  (PDF 97 kB)
rejstřík 2003  (PDF 87 kB)
rejstřík 2002  (PDF 79 kB)

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link      2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017