historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Tisková konference ZS ČR k pěstování, produkci a ceně cukru   (1. 7. 2020)
Tisková konference Zemědělského svazu České republiky byla zaměřena produkci cukrové řepy a cukru, ceně komodity a rizikům, která hrozí při dlouhodobé nerentabilitě výroby. Videozáznam tiskové konference, na které hovoří Ing. Martin Pýcha, předseda ZS ČR, spolu s Ing. Otakarem Šaškem, předsedou SPC Čech, a Ing. Oldřichem Reinbergrem, předsedou představenstva Tereos TTD, je dostupný na YouTube.

Rostlinolékařský portál: cerkosporióza   (25. 6. 2020)
Prakticky ve všech okresech Moravy a několika okresech v Čechách došlo v průběhu 25. a začátkem 26. týdne ke splnění podmínek pro vznik a vývoj infekce cerkosporové listové skvrnitosti řepy, uvádí Rostlinolékařský portál.

Statistika výroby cukrovky a cukru: korekce roku 2017/2018   (12. 6. 2020)
Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo tabulku s údaji o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku s upravenými údaji hospodářského roku 2017/2018, viz tabulku (PDF 530 kB).

Cena bílého cukru na trhu EU   (4. 6. 2020)
I v dubnu 2020 průměrná cena bílého cukru u výrobců v EU (v EU a Velké Británii) dále rostla, v průměru na 379 €/t, největší růst ceny byl zaznamenán – na rozdíl od předchozích měsíců – v regionu 2 (tvoří jej Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie a Velká Británie), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 137 kB).

MZe: osevní plocha cukrovky 2020   (4. 6. 2020)
Ministerstvo zemědělství ČR sdělilo, že na základě hlášení cukrovarnických podniků je v Česku pro hospodářský rok 2020/2021 oseto cukrovou řepou celkem 62 151 ha; z toho na cukr 57 117 ha (k 30. 4. 2020).

Rostlinolékařský portál: makadlovky v porostech cukrovky   (2. 6. 2020)
Počátkem května byly zaznamenány na řadě lokalit první výskyty imag makadlovek škodících na řepě, ochranné opatření by mělo být provedeno těsně po prvním silném náletu, před hromadným kladení vajíček, uvádí Rostlinolékařský portál.

Cena bílého cukru na trhu EU   (7. 5. 2020)
V březnu 2020 růst ceny bílého cukru u výrobců v EU pokračoval, v průměru o 5 €/t na 375 €/t, největší nárůst byl zaznamenán v regionu 1, do kterého patří i Česko (+ 8 €/t), v regionu 3 (jižní Evropa) naopak došlo k mírnému poklesu ceny viz přehled ceny cukru v EU (PDF 135 kB).

ČMCS: Čeští cukrovarníci zvládají období pandemie COVID-19   (28. 4. 2020)
Výrobci cukru v ČR se vypořádávají s obtížnou situací způsobenou zaváděnými opatřeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 zatím na jedničku a zásobování českého trhu cukrem probíhá plynule, uvádí ČMCS.

Změny k dotaci 3.k.   (8. 4. 2020)
SZIF ohlásil, že u dotačního programu 3.k. došlo k prodloužení termínu podávání žádostí do 30. 4. 2020 a ke změně v bodu 5, kdy jsou uznatelnými náklady pro veškeré přijaté žádosti náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 5. do 30. 9. 2020, viz podrobnosti.

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2020

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009
2008   2007   2006

číslo 5–6 vyšlo
20. května 2020

Z ČÍSLA:
Situace v cukerním sektoru a výhled do roku 2020
Ochráníme cukrovou řepu?
Kongres IIRB v Bruselu a ochrana cukrové řepy
Změny obsahu nitrátového dusíku v pletivu listových řapíků cukrové řepy
Škodlivé výskyty svilušky chmelové na cukrové řepě
Dobrovická muzea slaví 10 let své existence
Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence
Produkce cukrové třtiny a cukru na Kubě
Alegorie a jiná výtvarná díla v cukrovarnictví (část 1.)


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2019    2018    2017
2016    2015    2014
2013    2012    2011
2010    2009    2008
2007    2006    2005
2004    2003    2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link