historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Listy cukrovarnické a řepařské odebírají mj. všichni pěstitelé řepy, cukrovary a  průmyslové lihovary u nás. Inzerce pro obor cukrovka-cukr-líh v LCaŘ proto zaručuje nejlepší účinnost vynaložených prostředků.
MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
tel.: 261 090 645
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
výroba na Slovensku
výroba v EU
výroba etanolu


Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: Agrindex of Agris/FAO, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, Sugar Industry Abstracts (CAB International), Thomson Reuters: ISI Web of Knowledge/Web of Science.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Ke konci kampaně v České republice   (16. 2. 2017)
V kampani 2016/2017 bylo zpracováno ca 5 mil. t cukrové řepy, průměrný výnos polarizačního cukru přesáhne 12 t/ha a výnos bílého cukru 11 t/ha. Množství cukru vyrobené v českých cukrovarech by se mohlo pohybovat až okolo 620 tis. t, po odečtení cukru vyrobeného pro zahraniční subjekty by produkce ČR mohla dosahovat ca 595 tis. t cukru (celý text).

Dopis ministra Jurečky pěstitelům cukrovky   (4. 1. 2017)
Ministr zemědělství Marian Jurečka oslovuje v otevřeném dopise pěstitele cukrové řepy v České republice. Uvádí, že na liberalizované prostředí bez kvót je naše řepařství i cukrovarnictví dobře připraveno, vidí příležitosti pro zlepšení rentability pěstování cukrové řepy, a proto se na řepaře obrací s výzvou na navýšení osevních ploch cukrové řepy. Slibuje, že bude situaci v sektoru cukrovky a cukru i nadále sledovat a v případě potřeby reagovat (celý text dopisu).

2. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2016/2017   (27. 12. 2016)
MZe zveřejnilo k 16. 12. 2016 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v České republice v hospodářském roce 2016/2017, viz STATISTIKA CUKROVKA-CUKR  (PDF 335 kB). Třetí odhad bude zveřejněn po dokončení cukrovarnické kampaně v návaznosti na úplná data o sklizni a výrobě.

Vánoční cukrování v Dobrovici   (15. 12. 2016)
Dobrovická muzea zvou na již tradiční Vánoční cukrování na 2. svátek vánoční, poslední letošní akci (je to také jedna z posledních možností objednat se na exkurzi do cukrovaru v letošní kampani), viz pozvánka.

Ministr Jurečka schválil letošní sazby na citlivé komodity   (15. 11. 2016)
Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil letošní sazby důležitých zemědělských podpor pro citlivé komodity, podpora produkce cukrové řepy činí 7 430,45 Kč/ha (v roce 2015 byla 7 874,13 Kč/ha), viz tisková zpráva MZe (PDF 190 kB).

Výroba cukrovky a cukru v roce 2015/2016, 1. odhad 2016/2017   (2. 11. 2016)
MZe zveřejnilo konečné údaje o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v České republice v hospodářském roce 2015/2016 a první odhad produkce v roce 2016/2017, viz STATISTIKA CUKROVKA-CUKR  (PDF 316 kB).

Ministři zemědělství V4 jednali o trhu s cukrem   (26. 10. 2016)
Ministři zemědělství Visegrádské skupiny (V4) a Slovinska, Rumunska a Bulharska jednali 25. a 26. 10. 2016 ve Varšavě. Kromě jiného byl tématem setkání i trh s cukrem. Ministři vyzvali Evropskou komisi, aby bezodkladně analyzovala situaci na trhu s cukrem s cílem zabezpečit jeho stabilitu po ukončení platnosti kvótového režimu v roce 2017.

Kampaň na Slovensku   (19. 10. 2016)
V cukrovaru Trečianska Teplá společnosti Považský cukor zpracovali v prvních 3 týdnech řepu z 1978 ha (ca 20 % z celkové výměry), průměrný výnos je 74 t/ha a průměrná cukernatost dosáhla 17 %.
Cukrovar Sereď (Slovenské cukrovary) oznámil dosažení rekordu: 1. 10. zpracoval rekordních 5 737 t/d řepy a 6. 10. vyrobil rekordních 820 t/d cukru.

STARŠÍ ZPRÁVY 2016

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

číslo 2 vyšlo
20. února 2017

Z ČÍSLA:
Otevřený dopis M. Jurečky řepařům
Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně
Technická komise CIBE v Trenčíně
Odrůdy registrované v roce 2017
Méně obvyklá poškození cukrovky v letech 2015 a 2016
Ze setkání pěstitelů cukrové řepy
Izoglukóza jako významný element na trhu sladidel
Měření provozních veličin: Měření hladiny (část 3.)

PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:

rejstřík 2016 (PDF 364 kB)
rejstřík 2015 (PDF 251 kB)
rejstřík 2014 (PDF 247 kB)
rejstřík 2013 (PDF 235 kB)
rejstřík 2012 (PDF 230 kB)
rejstřík 2011 (PDF 214 kB)
rejstřík 2010 (PDF 156 kB)
rejstřík 2009 (PDF 132 kB)
rejstřík 2008  (PDF 94 kB)
rejstřík 2007  (PDF 97 kB)
rejstřík 2006  (PDF 90 kB)
rejstřík 2005  (PDF 93 kB)
rejstřík 2004  (PDF 97 kB)
rejstřík 2003  (PDF 87 kB)
rejstřík 2002  (PDF 79 kB)

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link      2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017