historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

K dolům 919/12
143 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.

AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Kongres CEFS v Kodani   (19. 6. 2024)
V dánské Kodani proběhl 13. a 14. června 2024 každoroční kongres CEFS, letos organizovaný společností Nordic Sugar Danmark. Diskutovaly se výsledky voleb do Evropského parlamentu a jejich dopady na jednání o volném obchodu, značení potravin i politiky EU v oblasti životního prostředí. Jednalo se rovněž o situaci na Ukrajině a jejím dopadu na evropský trh s cukrem. Čeští cukrovarníci si připomněli 20 let členství Česka v CEFS.

Světová obchodní organizace – Indie   (19. 6. 2024)
Podle Brazílie, EU, Kanady a dalších zemí narušují indické dotace směřující do cukerního sektoru země globální obchod s cukrem. Odkazují na jednání při zasedání zemědělského výboru WTO v květnu 2024 v Ženevě, kde byly jejich výhrady diskutovány. Uvedené země vyzvaly indickou vládu, aby WTO včas informovala o těchto dotacích, uvedla agentura Press Trust of India.

Ukrajina zakázala do konce roku 2024 vývoz cukru do EU   (12. 6. 2024)
Ukrajinský kabinet ministrů zakázal až do konce letošního roku vývoz cukru do zemí EU, což znamená, že nad stanovenou roční bezcelní kvótu pro export, která je již plně vyčerpána, nelze vyvážet ani za předpokladu zaplacení cla, viz celá zpráva AK ČR (PDF 40 kB).
Dovoz ukrajinského cukru do zemí EU v květnu 2024 dosáhl množství potřebného pro aktivaci ochranné doložky (262 600 t), proto je od 1. 6. 2024 do konce roku zakázán. Od 5. 1. 2025 pak bude možné bezcelně dovézt pouze 110 000 t cukru, poté bude clo znovu zavedeno.

Kontrahovaná plocha cukrové řepy 2024/2025   (11. 6. 2024)
Podle MZe je na základě hlášení cukrovarnických podniků pro hosp. rok 2024/2025 smluvně sjednána cukrová řepa celkem u 1 089 pěstitelů na celkové ploše 68 275 ha, z toho v Česku na ploše 65 085 ha. Celková kontrahovaná plocha se meziročně zvýšila o 6 725 ha (v roce 2023/2024 činila 61 550 ha). Sjednané množství cukrové řepy standardní jakosti dosáhlo 5 mil. t.

Produkce cukru v EU v roce 2023/2024   (11. 6. 2024)
Evropská komise odhaduje, že produkce cukru v EU v roce 2023/2024 činila 15,624 mil. t, to je o 1,02 mil. t (8,6 %) více než v roce 2022/2023.

Strube   (11. 6. 2024)
Podle tiskové zprávy se francouzská společnost Deleplanque dohodla na akvizici 100 % německé rodinné osivářské firmy Strube D&S GmbH (od roku 2018 vlastnila 60 % a firma SUET 40 % společnosti Strube).

Stanovisko CEFS ke zdanění slazených potravin a nápojů   (5. 6. 2024)
CEFS, Evropská asociace výrobců cukru, ve svém stanovisku odkazuje na vědecké důkazy, které naznačují, že se daně z potravin a nápojů ukázaly jako neúčinné pro omezení nárůstu nadváhy, obezity a souvisejících nepřenosných nemocí, viz Stanovisko CEFS (PDF 240 kB).

Cena bílého cukru na trhu EU   (3. 6. 2024)
V dubnu 2024 průměrná cena tuny bílého cukru u výrobců poklesla o 13 eur na 831 eur, k největšímu meziměsíčnímu poklesu ceny došlo v regionu 2 (západní Evropa), a to rovněž o 13 eur za tunu, v regionu 3 klesla cena cukru o 10 eur a v regionu 1 o 6 eur za tunu, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 172 kB).

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2024

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013
2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

číslo 5–6 vyšlo
20. května 2024

Z ČÍSLA:
Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2024
Mšice jako přenašeči virů
Jaké škůdce může podpořit změna moření?
Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2024
Vliv navýšení spotřebních daní z lihu v roce 2024
ESG nefinanční reporting
Vývoj pracovního kapitálu společností zemí V4
Historie cukrové řepy v okresu Louny


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2024

ON-LINE 2023

ON-LINE 2022

ON-LINE 2021

ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2023    2022    2021
2020    2019    2018
2017    2016    2015
2014    2013    2012
2011    2010    2009
2008    2007    2006
2005    2004    2003
2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link