historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Časopis vycházel v letech 1882 až 1991 pod názvem Listy cukrovarnické. MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 261 090 631
tel.: 223 000 365
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: ISI Web of Knowledge/Web of Science, SCOPUS, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie a další.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Kokain v zásilkách cukru z Jižní Ameriky do Evropy   (21. 5. 2022)
Policejní síly v rámci mezinárodní operace rozbily nadnárodní zločinecký syndikát zapojený do pašování kokainu v zásilkách cukru z Jižní Ameriky do Evropy, viz plný text zprávy.

MZe: plocha cukrové řepy v roce 2022   (9. 5. 2022)
Podle sdělení Ministerstva zemědělství ČR je pro hospodářský rok 2021/2022 smluvně sjednána cukrová řepa na ploše celkem 60 649 ha. Plocha meziročně klesla o 2 836 ha.

Cena bílého cukru na trhu EU   (4. 5. 2022)
V březnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla jen regionu 2 (západní Evropa) o 7 €/t, v regionu 1 (sever a východ EU včetně ČR) naopak  8 €/t klesla, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 150 kB).

Plocha cukrové řepy v roce 2022   (25. 4. 2022)
Podle sdělení agronomické služby cukrovarnických společností je plocha cukrové řepy v Česku v letošním roce 60 632 ha (nejedná se však o oficiální údaj), což představuje mírné snížení oproti loňským oficiálním 63 400 ha.

WVZ – stížnost k Evropské komisi na přímé platby   (23. 4. 2022)
Německé sdružení pro cukr WVZ (Wirtschaftliche Vereinigung Zucker) podalo u Evropské komise stížnost na přímé platby vázané na produkci cukrové řepy, protože prý narušují hospodářskou soutěž, viz plný text zprávy.

Konečné údaje o výrobě cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (22. 4. 2022)
Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo konečné údaje o produkci cukrovky a cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz statistika 2021/2022  (PDF 183 kB). Celkem bylo zpracováno 4 966 463 t cukrové řepy standardní jakosti s průměrným výnosem 77,70 t/ha.

Cena bílého cukru na trhu EU   (5. 4. 2022)
V únoru 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla v průměru o 7 €/t, nejvíce v regionu 3 (jižní Evropa), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 149 kB).

Rusko – boj o cukr   (1. 4. 2022)
V ruských obchodech podle zpráv dochází k potyčkám o cukr, v Tulské oblasti byla důchodkyně přepadena kvůli 5kg pytli cukru, viz novinky.cz.

Prohlášení Krizového štábu AK ČR a ZS ČR   (28. 3. 2022)
Krizový štáb vyzal politiky na území ČR i EU, aby v současnéo mimořádné situaci zásadně přehodnotili otázku potravinové bezpečnosti Česka a vytvořili strategii pro zásobování obyvatel s cílem zmírnění aktuálních i budoucích cenových výkyvů, viz Prohlášení AK ČR a ZS ČR (PDF 41 kB).

Informace k dotačnímu programu 3.i.   (23. 3. 2022)
SZIF vzhledem častým dotazům předožil shrnutí nejdůležitějších informací k dokladům prokazujícím nárok na dotaci k dotačnímu programu 3.i. pro rok 2022, viz Informace pro žadatele (PDF 287 kB).

CIBE k důsledkům ruské invaze na Ukrajinu   (18. 3. 2022)
Evropská konfederace pěstitelů cukrovky (CIBE) vydala 16. 3. tiskovou zprávu k důsledkům války na Ukrajině, viz plný text zprávy.

STARŠÍ ZPRÁVY Z ROKU 2022

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
2010   2009   2008   2007   2006

číslo 5–6 vyšlo
20. května 2022

Z ČÍSLA:
Cukrovarnická konference
Dopady aktuálního dění v Evropě na cukerní sektor
Vliv hnojení sírou na výnos a kvalitu cukrové řepy
Mléče a cukrová řepa
Výskyty zavíječe řepného na řepě na území Česka
Ruský trh s cukrem 2010–2019 v kontextu evropských ekonomických sankcí
Analýza cukrovarnického průmyslu zemí Euroazijské ekonomické unie
Spotřeba cukru v indexu spotřebitelských cen
Cukr – umělecké dílo, symbol postavení a luxusu


PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2022

ON-LINE 2021

ON-LINE 2020

ON-LINE 2019

ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:
(PDF soubory)

2021
2020    2019    2018
2017    2016    2015
2014    2013    2012
2011    2010    2009
2008    2007    2006
2005    2004    2003
2002

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link