historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Listy cukrovarnické a řepařské odebírají mj. všichni pěstitelé řepy, cukrovary a  průmyslové lihovary u nás. Inzerce pro obor cukrovka-cukr-líh v LCaŘ proto zaručuje nejlepší účinnost vynaložených prostředků.
MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
tel.: 261 090 645
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
výroba na Slovensku
výroba v EU
výroba etanolu


Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: Agrindex of Agris/FAO, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, Sugar Industry Abstracts (CAB International), Thomson Reuters: ISI Web of Knowledge/Web of Science.

AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České republice

Pozvánka na Polní den cukrové řepy 2014   (16. 9. 2014)
Ve středu 24. září se na poli ZS Sloveč pod záštitou ministra zemdělství Mariana Jurečky uskuteční Polní den cukrové řepy 2014 (celý text).

Čína přitahuje světové výrobce biopaliv druhé generace   (16. 9. 2014)
Větší rozšíření biopaliv druhé generace je jednou z priorit čínské vlády (celý text).

Cena cukru níže díky slušným zásobám   (5. 9. 2014)
Důvodem poklesu ceny je relativní přebytek cukru na světovém trhu, jen v Brazílii jsou naloženy lodě s celkem 811 215 t cukru pro export, velké množství cukru lze také očekávat z Thajska (celý text).

Zahájení cukrovarnické kampaně 2014/2015 v ČR   (3. 9. 2014)
Cukrovary v české republice plánují začátek kampaně převážně ve druhé dekádě září 2014, jako první by měl zahájit zpracování řepy cukrovar Opava (7. 9.), následují jej Hrušovany (10. 9.), Prosenice a Vrbátky (15. 9.), České Meziříčí a Dobrovice (16. 9.) a jako poslední by měl zahájit kampaň cukrovar v Litovli (17. 9.).

Pozvánka do Dobrovických muzeí   (3. 9. 2014)
Dobrovická muzea zvou všechny zájemce na výstavy pořádané v září, viz pozvánky: Cukr, káva, čokoláda (PDF 477 kB) a Dny evropského dědictví (PDF 330 kB).

Indonésie by se měla stát největším importérem cukru na světě   (27. 8. 2014)
Podle odhadu indonéské asociace cukrovarů by měl dovoz cukru do Indonésie v roce 2015 překonat 3,6 mil. t, letos činí 2,8 mil. t – důvodem růstu importu cukru je prudké zvýšení spotřeby potravin jako důsledek rostoucí životní úrovně (celý text).

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě   (13. 8. 2014)
Vláda ČR svým usnesením ze dne 6. 8. 2014 č. 655 schválila Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015–2020, jehož hlavním cílem je zachování stávající podpory využívání čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv v dopravě (celý text).

Novinky.cz ke změnám cukerního režimu   (12. 8. 2014)
Článek hodnotící budoucnost produkce cukru u nás v prostředí větší konkurence a deregulace dnes zveřejnil server Novinky.cz (viz zde).

Podpora biopaliv bude pokračovat i v příštích letech   (7. 8. 2014)
Vláda přijala Návrh víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015–2020 (celý text).

_________________________________

Mezinárodní přehlídka Beet Europe 2014  (25. 3. 2014)
Akce se letos bude konat 2. 10. v Polsku v Dobieszówě u obce Powłowiczki, asi 40 km severně od Opavy. Představí se zde firmy s vazbou na produkci cukrovky, proběhne přehlídka strojů pro sklizeň, nakládku a čištění řepy, výstava zemědělských strojů a zařízení ad. Vstup bude zdarma. Více na www.beeteurope2014.com.

STARŠÍ ZPRÁVY 2014

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

číslo 7–8 vyšlo
11. srpna 2014

Z ČÍSLA:
Nová zemědělská politika v odvětví cukru
Vývoj systému SOT s cukrem v EU
74. kongres I.I.R.B.
Zpráva o cukrovarnické kampani 2013/2014 v ČR
Oslavy 200. výročí narození J. N. Krouského
Změkčování lehké šťávy v opavském cukrovaru
Výroba cukru v Mexiku
Úprava malého zážehového motoru na alkoholová paliva
Dobrovická muzea vstoupila do pátého roku existence

PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:

rejstřík 2013 (PDF 235 kB)
rejstřík 2012 (PDF 230 kB)
rejstřík 2011 (PDF 214 kB)
rejstřík 2010 (PDF 156 kB)
rejstřík 2009 (PDF 132 kB)
rejstřík 2008  (PDF 94 kB)
rejstřík 2007  (PDF 97 kB)
rejstřík 2006  (PDF 90 kB)
rejstřík 2005  (PDF 93 kB)
rejstřík 2004  (PDF 97 kB)
rejstřík 2003  (PDF 87 kB)
rejstřík 2002  (PDF 79 kB)

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014