historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH
ISSN Listy cukrovarnické a řepařské odebírají mj. všichni pěstitelé řepy, cukrovary a  průmyslové lihovary u nás. Inzerce pro obor cukrovka-cukr-líh v LCaŘ proto zaručuje nejlepší účinnost vynaložených prostředků.
MŮŽETE SI PŘEČÍST
1210-3306 (Print)
1805-9708 (Online)


Listy cukrovarnické
a řepařské

U Jednoty 7
142 00 Praha 4
tel.: 775 115 161
tel.: 223 000 365
tel.: 261 090 645
cukr-listy(a)centrum.cz


redakční rada

Časopis vydává
akciová společnost
stránky vydavatele


jak časopis vypadal v různých dobách
výroba v ČR
výroba na Slovensku
výroba v EU
výroba etanolu


Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Naleznete v nich vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích, recenze publikací i další sdělení.

  ČASOPIS JE CITOVÁN: Agrindex of Agris/FAO, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCO – Central & Eastern European Academic Source, Food Science Source, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, Sugar Industry Abstracts (CAB International), Thomson Reuters: ISI Web of Knowledge/Web of Science.


AKTUÁLNĚ
přehled zpráv z oboru cukrovka-cukr-líh v České a Slovenské republice

Beseda o využití cukru s prof. Ing. Zdeňkem Bubníkem, CSc.   (5. 4. 2018)
Dobrovická muzea zvou na besedu o využití cukru s profesorem Zdeňkem Bubníkem z VŠCHT Praha (v úterý, 17. 4. 2018 od 17 hodin), viz pozvánku.

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2017/2018   (16. 3. 2018)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 15. 3. 2018 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2017/2018, viz 3. odhad 2017/2018  (PDF 317 kB), Údaje vycházejí z již skončené cukrovarnické kampaně, proto případné změny a doplnění lze očekávat jen v malém měřítku.

Tereos TTD má za sebou rekordní kampaň   (31. 1. 2018)
V pátek 26. ledna byla v cukrovarech Tereos TTD v Dobrovici a Českém Meziříčí ukončena kampaň – od 12. září, tedy během 137 dní, bylo v obou cukrovarech zpracováno přes 3 miliony tun řepy a vyrobeno téměř 370 tisíc tun bílého cukru; délka kampaně i zpracování řepy a výroba cukru představují rekord, uvádí zpráva Tereos TTD.

2. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2017/2018   (15. 12. 2017)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 15. 10. 2017 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2017/2018, viz STATISTIKA 2017/2018  (PDF 318 kB), zároveň došlo k úpravě některých údajů za hosp. rok 2016/2017, viz STATISTIKA 2016/2017  (PDF 317 kB). Sklizeno je cca 98 % ploch cukrové řepy, jedná se o jednu z dlouhých sklizní, způsobenou zejména deštivým průběhem podzimu. Třetí odhad lze očekávat po ukončení kampaně, které se předpokládá v posledních dnech měsíce ledna 2018.

Video z Polního dne ve Slovči 2017   (28. 11. 2017)
Společnost Tereos TTD zveřejnila informační video z Polního dne ve Slovči 2017 na youtube (video online).

ČSÚ: odhad produkce cukrové řepy 2017/2018   (20. 11. 2017)
ČSÚ zveřejnil odhad sklizně cukrové řepy 2017: 4 096 tis. t. Produkce řepy je téměř na stejné úrovni jako loni (–0,5 %), a to proto, že i přes rozšíření její výměry o 8,8 % na 66 tis. ha je odhadovaný výnos 61,96 t/ha nižší o 8,6 % proti roku 2016.

MariboHilleshög   (21. 10. 2017)
MariboHilleshög je nový subjekt na trhu s osivem cukrové řepy. Skupina DLF, globální osivářská společnost se sídlem v Dánsku, převzala obchod s osivem cukrové řepy firmy Syngenta, včetně firmy Maribo Seed, s platností od 1. října 2017, jak uvádí zpráva MariboHilleshög.

Omluva   (20. 10. 2017)
V čísle 9–10/2017 našeho časopisu došlo v důsledku technické chyby v tiskárně k tomu, že tiskový arch, který měl být barevný, byl vytištěn černobíle (strany 270, 271, 326 a 327). Za toto nedopatření se omlouváme všem čtenářům i dotčeným autorům a zejména firmě Holmer, jejíž inzerát se na uvedeném archu nachází.

Cukr a umění – hledají se pomocníci   (20. 10. 2017)
Galerie Futura hledá spolupracovníky pro umělecký projekt Ilony Nemeth, kteří by pomohli s výrobou homolí cukru, více zde.

Webové stránky ČMCS   (6. 10. 2017)
Českomoravský cukrovarnický spolek na svých stránkách přináší informace pro obdornou i laickou veřejnost, pro kterou je např. určeno také informační video o cukru a sacharidech; viz webové stránky www.cmcs.cz.

STARŠÍ ZPRÁVY 2017

ZPRÁVY Z PŘEDCHOZÍCH LET:
2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006

číslo 4 vyšlo
20. dubna 2018

Z ČÍSLA:
Regenerace čistce bahenního, významného plevele cukrovky
Tvorba výnosu a cukernatosti řepy v závislosti na foliární aplikaci biologicky aktivních látek a hnojiv
Vliv různých dávek bóru na výnos a kvalitu řepy
Organizace CEFS a norma ISO 26000
Spolufinancování CSR aktivit cukrovarnických podniků
Mzdová politika v prvorepublikovém cukrovarnictví
Měření hustoty kapalných směsí (část 2.)
Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2018

PLNÉ TEXTY ON-LINE
a úplný obsah čísla
i celého ročníku:


ON-LINE 2018

ON-LINE 2017

ON-LINE 2016

ON-LINE 2015

ON-LINE 2014

ON-LINE 2013

ON-LINE 2012

ON-LINE 2011

ON-LINE 2010

ON-LINE 2009

ON-LINE 2008

ROČNÍKOVÝ REJSTŘÍK:

rejstřík 2017 (PDF 359 kB)
rejstřík 2016 (PDF 364 kB)
rejstřík 2015 (PDF 251 kB)
rejstřík 2014 (PDF 247 kB)
rejstřík 2013 (PDF 235 kB)
rejstřík 2012 (PDF 230 kB)
rejstřík 2011 (PDF 214 kB)
rejstřík 2010 (PDF 156 kB)
rejstřík 2009 (PDF 132 kB)
rejstřík 2008  (PDF 94 kB)
rejstřík 2007  (PDF 97 kB)
rejstřík 2006  (PDF 90 kB)
rejstřík 2005  (PDF 93 kB)
rejstřík 2004  (PDF 97 kB)
rejstřík 2003  (PDF 87 kB)
rejstřík 2002  (PDF 79 kB)

   redakce      historie      autorům      ceník      předplatné      link      2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017