STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2021

Cena bílého cukru na trhu EU   (1. 10. 2021)
V červenci cena bílého cukru u výrobců v EU dále vzrostla jen o 5 € na 400 €/t, v regionu 1, kam patří i ČR s dalšími středoevropskými a severoevropskými státy, však o 1 €/t poklesla, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

Polní den cukrovky a kukuřice ve Slovči   (23. 9. 2021)
Již 28. polní den ve Slovči proběhl ve středu 22. září za účasti zhruba tří set návštěvníků. Mohli se setkat se zástupci osivářských společností, prodejci mechanizace a dalšího ve firemních stáncích, prohlédnout si odrůdové pokusy nebo sledovat ukázku práce sklizňových strojů. Polní den byl tradičně i příležitostí k rozhovorům s kolegy, ať už na poli, centrální ploše nebo při občerstvení.Odhad začátku kampaně 2021/2022   (6. 9. 2021)
Předběžně se letos předpokládá dřívější zahájení kampaně, a to okolo poloviny září: v Českém Meziříčí 13. 9., Vrbátkách 14. 9., Litovli 15. 9., Dobrovici 19. 9., Opavě 23. 9. a Hrušovanech pak 5. 10. (z Prosenic nemáme údaj k dispozici).

Výsledky vzorkování porostů   (6. 9. 2021)
Dle sdělení Tereos TTD proběhlo po polovině srpna (33. týden, v rajonu MSC o týden dříve) vzorkování řepných porostů s těmito výsledky:
- Litovel:   96 000 jedinců na ha,  výnos kořene 61,2 t/ha,  cukernatost 14,98 %,
- Vrbátky:   100 936 jedinců na ha,  výnos kořene 57,6 t/ha,  cukernatost 13,36 %,
- Prosenice:   nevzorkováno,
- Opava:   102 778 jedinců na ha,  výnos kořene 58,4 t/ha,  cukernatost 14,21 %,
- Hrušovany:  100 455 jedinců na ha, výnos kořene 57,7 t/ha, cukernatost 14,24 %,
- Dobrovice:  103 452 jedinců na ha, výnos kořene 59,9 t/ha, cukernatost 15,20 %,
- Č. Meziříčí:  103 580 jedinců na ha, výnos kořene 59,4 t/ha, cukernatost 14,54 %,
- ČR prům.:   101 390 jedinců na ha, výnos kořene 59,2 t/ha, cukernatost 14,57 %.

Nový generální ředitel Tereos TTD   (9. 8. 2021)
Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Tereos TTD se od 1. 7. 2021 stal Ing. Martin Kolář, Ph.D., který v těchto funkcích nahradil Ing. Oldřicha Reinbergra. Martin Kolář ve společnosti Tereos TTD pracuje 15 let, z toho 11 let na pozici obchodního ředitele. Absolvoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Nahradí Ing. Reinbergra také ve funkci předsedy ČMCS a Svazu lihovarů ČR.
Ing. Oldřich Reinbergr ukončil svou práci pro TTD po 32 letech, z toho byl posledních 26 let generálním ředitelem společnosti, viz rozhovor (zde).

Cena bílého cukru na trhu EU   (5. 8. 2021)
V dubnu 2021 podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla jen o 1 € na 395 €/t, v květnu a červnu 2021 pokračovalo mírné zvýšení ceny cukru, v průměru o 2 €/t za oba měsíce, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

Upozornění: výskyt cerkosporiózy a makadlovek   (24. 6. 2021)
V porostech řepy došlo ke splnění podmínek pro vznik a vývoj infekce cerkosporiózou, první slabý výskyt byl již potvrzen na Rakovnicku, v porostech se ve vyšší míře začaly objevovat také imaga makadlovek škodících na řepě, uvádí Rostlinolékařský portál.

Kontrahovaná plocha cukrové řepy 2021/2022 v Česku   (21. 6. 2021)
Podle sdělení Ministerstva zemědělství je v České republice na základě hlášení cukrovarnických podniků pro hospodářský rok 2021/2022 smluvně sjednána cukrová řepa z plochy celkem 63 430 ha, z toho na cukr 57 682 ha. Uvedená plocha je sjednána s 970 pěstiteli. Celková smluvně sjednaná plocha meziročně vzrostla o 1 279 ha.

Země živitelka se letos uskuteční   (2. 6. 2021)
Od 26. do 31. srpna se po loňské odmlce na Výstavišti České Budějovice letos opět uskuteční agrosalon Země živitelka, a to 47. ročník. Bude se konat za zvýšených hygienických podmínek, uvádí MZe v tiskové zprávě (zde).

Cena bílého cukru na trhu EU   (2. 6. 2021)
V březnu 2021 podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, v průměru o 4 € na 394 €/t, a to díky výraznému nárůstu ceny v regionu 2 (Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie a Británie), v ostatních dvou regionech cena klesla, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 144 kB).

Strube Research: projekt MODEFY   (25. 5. 2021)
Společnost Strube Research iniciovala projekt MODEFY s cílem prozkoumat problém virové žloutenky řepy a vyvinout vhodná opatření v boji proti této chorobě; podrobnosti uvádí v tiskové zprávě (zde).

SESVanderHave: řepa tolerantní k syndromu nízké cukernatosti   (10. 5. 2021)
Osivářská společnost SESVanderHave uvedla na německý trh odrůdy cukrové řepy tolerantní k syndromu nízké cukernatosti (SBR), podrobnosti uvádí v tiskové zprávě (zde).

Cukrovar: Centrum umění a techniky   (10. 5. 2021)
Projekt přeměny bývalého cukrovaru v Ústí nad Labem připravilo město pro Fond spravedlivé transformace, v němž jsou peníze pro uhelné regiony; více viz (zde).

Cena bílého cukru na trhu EU   (5. 5. 2021)
V únoru 2021 se podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU dále zvýšila, v průměru o 2 € na 390 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 143 kB).

Poškození porostů řepy mrazem   (29. 4. 2021)
V evropských řepařících státech poškodil vzcházející porosty mráz, na Slovensku odhaduje ZPCR poškození 22 % ploch, ve Francii škody sčítají škody na 30 % osevních ploch cukrovky, viz polnoinfo.sk.

Cena bílého cukru na trhu EU   (6. 4. 2021)
V lednu 2021 se podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU v průměru zvýšila oproti prosinci 2020 o 9 €/t, nejvýše v regionu 2 (západní Evropa: Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko a Velká Británie), a to v průměru o 11 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 145 kB). Průměrné ceny cukru u výrobců v EU tak byly nejvyšší od konce roku 2017, ovšem stále hluboko pod referenční cenou cukru 404 €/t.

4. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2020/2021   (30. 3. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 29. 3. 2021 čtvrtý, pokampaňový odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2020/2021, viz 4. odhad 2020/2021  (PDF 442 kB). Údaje vycházejí z výsledků ukončené kampaně, proto lze již očekávat jen zpřesnění nebo opravy ke konci hospodářského roku. MZe zároveň k 29. 3. 2021 zpřesnilo údaje za hospodářský rok 2019/2020, viz zpřesněné výsledky 2020/2021  (PDF 530 kB).

ČT – Studio 6: Vyšší spotřeba cukru v domácnostech   (18. 3. 2021)
V ranním vysílání dnes odvysílalo Studio 6 reportáž z balírny cukru Tereos TTD v Mělníku, která se věnovala spotřebě cukru v Česku, jeho ceně i poptávce po jednotlivých druzích cukru. Reportáž je dostupná online zde

SZIF: Podání formuláře žádosti o dotaci 3.k.   (2. 3. 2021)
1. 3. 2021 byl na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotace na rok 2021. Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace, ukončení příjmu žádostí je 31. 3. 2021. Pro podání mohou žadatelé využít dokumentu Příručka pro žadatele o dotaci 3.k. (PDF 1872 kB).

Cena bílého cukru na trhu EU   (17. 2. 2021)
V prosinci 2020, podle přehledu zveřejněného dnes Evropskou komisí, se cena bílého cukru u výrobců v EU v průměru nezměnila v porovnání s předchozím měsícem, přestože ve všech třech regionech EU v průměru poklesla o 1–2 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 144 kB).

Produkce cukru v EU   (17. 2. 2021)
Očekávaná produkce cukru v Evropské unii dle údajů zveřejněných DG Agri v roce 2020/2021 dosáhne 14,648 mil. t (v ekvivalentu bílého cukru), což je o 10 % méně než o rok dříve. K největšímu meziročnímu poklesu došlo ve Francii (–32 %), také ve Velké Británii má produkce klesnout o 24 %.

Kampaň 2020/2021 na Slovensku   (17. 2. 2021)
Kampaň byla zahájena 15. 9. v cukrovaru Sereď, ukončena byla 13. 1. 2021 také v Seredi. V cukrovaru Ternčianska Teplá trvala kampaň od 16. 9. do 9. 1. Podle Slovenského cukrovarnického spolku bylo na Slovensku celkem zpracováno 1 325 249 t cukrové řepy a vyrobeno 161 137 t cukru.

Ukončení kampaně 2020/2021 v Tereos TTD   (17. 2. 2021)
Společnost Tereos TTD zveřejnila na svých webových stránkách tiskové sdělení o průběhu kampaně 2020/2021, viz zde.

Ukončení kampaně 2020/2021 v ČR   (27. 1. 2021)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2020/2021 zahájeno 11. 9. v cukrovaru Vrbátky, ukončeno by mělo být 7. či 8. února také ve Vrbátkách. V ostatních cukrovarech již kampaň skončila. Nejdříve v Hrušovanech 16. 12., poté v Českém Meziříčí 13. 1., Dobrovici 17. 1., Prosenicích 20. 1. a v Litovli a Opavě 25. 1. 2021.

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2020/2021   (21. 1. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 18. 1. 2021 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2020/2021, viz 3. odhad 2020/2021  (PDF 531 kB). K 18. 1. 2021 probíhal 130. den kampaně. Cukrová řepa ještě nebyla sklizena ze všech ploch, v důsledku trvalého, od října trvajícího podmáčení některých polí nebo jejich částí sklizeň pravděpodobně nebude možná; odhadem se to týká plochy asi 100 ha.

Cena bílého cukru na trhu EU   (20. 1. 2021)
V listopadu 2020 cena bílého cukru u výrobců v EU, dle včerejšího sdělení Evropské komise, v průměru klesla o 2 €/t, v regionu 1 (kam se řadí i Česko) se zvýšila o 3 €/t, ve zbývajících dvou regionech průměrná cena poklesla (o 2 a 6 €/t), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 143 kB).

Techagro, Silva Regina a Biomasa se letos neuskuteční   (12. 1. 2021)
V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu, se uvedené veletrhy letos konat nebudou, oznámila společnost Veletrhy Brno, viz zde.