STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2021

Země živitelka se letos uskuteční   (2. 6. 2021)
Od 26. do 31. srpna se po loňské odmlce na Výstavišti České Budějovice letos opět uskuteční agrosalon Země živitelka, a to 47. ročník. Bude se konat za zvýšených hygienických podmínek, uvádí MZe v tiskové zprávě (zde).

Cena bílého cukru na trhu EU   (2. 6. 2021)
V březnu 2021 podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, v průměru o 4 € na 394 €/t, a to díky výraznému nárůstu ceny v regionu 2 (Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie a Británie), v ostatních dvou regionech cena klesla, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 144 kB).

Strube Research: projekt MODEFY   (25. 5. 2021)
Společnost Strube Research iniciovala projekt MODEFY s cílem prozkoumat problém virové žloutenky řepy a vyvinout vhodná opatření v boji proti této chorobě; podrobnosti uvádí v tiskové zprávě (zde).

SESVanderHave: řepa tolerantní k syndromu nízké cukernatosti   (10. 5. 2021)
Osivářská společnost SESVanderHave uvedla na německý trh odrůdy cukrové řepy tolerantní k syndromu nízké cukernatosti (SBR), podrobnosti uvádí v tiskové zprávě (zde).

Cukrovar: Centrum umění a techniky   (10. 5. 2021)
Projekt přeměny bývalého cukrovaru v Ústí nad Labem připravilo město pro Fond spravedlivé transformace, v němž jsou peníze pro uhelné regiony; více viz (zde).

Cena bílého cukru na trhu EU   (5. 5. 2021)
V únoru 2021 se podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU dále zvýšila, v průměru o 2 € na 390 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 143 kB).

Poškození porostů řepy mrazem   (29. 4. 2021)
V evropských řepařících státech poškodil vzcházející porosty mráz, na Slovensku odhaduje ZPCR poškození 22 % ploch, ve Francii škody sčítají škody na 30 % osevních ploch cukrovky, viz polnoinfo.sk.

Cena bílého cukru na trhu EU   (6. 4. 2021)
V lednu 2021 se podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU v průměru zvýšila oproti prosinci 2020 o 9 €/t, nejvýše v regionu 2 (západní Evropa: Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko a Velká Británie), a to v průměru o 11 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 145 kB). Průměrné ceny cukru u výrobců v EU tak byly nejvyšší od konce roku 2017, ovšem stále hluboko pod referenční cenou cukru 404 €/t.

4. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2020/2021   (30. 3. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 29. 3. 2021 čtvrtý, pokampaňový odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2020/2021, viz 4. odhad 2020/2021  (PDF 442 kB). Údaje vycházejí z výsledků ukončené kampaně, proto lze již očekávat jen zpřesnění nebo opravy ke konci hospodářského roku. MZe zároveň k 29. 3. 2021 zpřesnilo údaje za hospodářský rok 2019/2020, viz zpřesněné výsledky 2020/2021  (PDF 530 kB).

ČT – Studio 6: Vyšší spotřeba cukru v domácnostech   (18. 3. 2021)
V ranním vysílání dnes odvysílalo Studio 6 reportáž z balírny cukru Tereos TTD v Mělníku, která se věnovala spotřebě cukru v Česku, jeho ceně i poptávce po jednotlivých druzích cukru. Reportáž je dostupná online zde

SZIF: Podání formuláře žádosti o dotaci 3.k.   (2. 3. 2021)
1. 3. 2021 byl na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotace na rok 2021. Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace, ukončení příjmu žádostí je 31. 3. 2021. Pro podání mohou žadatelé využít dokumentu Příručka pro žadatele o dotaci 3.k. (PDF 1872 kB).

Cena bílého cukru na trhu EU   (17. 2. 2021)
V prosinci 2020, podle přehledu zveřejněného dnes Evropskou komisí, se cena bílého cukru u výrobců v EU v průměru nezměnila v porovnání s předchozím měsícem, přestože ve všech třech regionech EU v průměru poklesla o 1–2 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 144 kB).

Produkce cukru v EU   (17. 2. 2021)
Očekávaná produkce cukru v Evropské unii dle údajů zveřejněných DG Agri v roce 2020/2021 dosáhne 14,648 mil. t (v ekvivalentu bílého cukru), což je o 10 % méně než o rok dříve. K největšímu meziročnímu poklesu došlo ve Francii (–32 %), také ve Velké Británii má produkce klesnout o 24 %.

Kampaň 2020/2021 na Slovensku   (17. 2. 2021)
Kampaň byla zahájena 15. 9. v cukrovaru Sereď, ukončena byla 13. 1. 2021 také v Seredi. V cukrovaru Ternčianska Teplá trvala kampaň od 16. 9. do 9. 1. Podle Slovenského cukrovarnického spolku bylo na Slovensku celkem zpracováno 1 325 249 t cukrové řepy a vyrobeno 161 137 t cukru.

Ukončení kampaně 2020/2021 v Tereos TTD   (17. 2. 2021)
Společnost Tereos TTD zveřejnila na svých webových stránkách tiskové sdělení o průběhu kampaně 2020/2021, viz zde.

Ukončení kampaně 2020/2021 v ČR   (27. 1. 2021)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2020/2021 zahájeno 11. 9. v cukrovaru Vrbátky, ukončeno by mělo být 7. či 8. února také ve Vrbátkách. V ostatních cukrovarech již kampaň skončila. Nejdříve v Hrušovanech 16. 12., poté v Českém Meziříčí 13. 1., Dobrovici 17. 1., Prosenicích 20. 1. a v Litovli a Opavě 25. 1. 2021.

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2020/2021   (21. 1. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 18. 1. 2021 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2020/2021, viz 3. odhad 2020/2021  (PDF 531 kB). K 18. 1. 2021 probíhal 130. den kampaně. Cukrová řepa ještě nebyla sklizena ze všech ploch, v důsledku trvalého, od října trvajícího podmáčení některých polí nebo jejich částí sklizeň pravděpodobně nebude možná; odhadem se to týká plochy asi 100 ha.

Cena bílého cukru na trhu EU   (20. 1. 2021)
V listopadu 2020 cena bílého cukru u výrobců v EU, dle včerejšího sdělení Evropské komise, v průměru klesla o 2 €/t, v regionu 1 (kam se řadí i Česko) se zvýšila o 3 €/t, ve zbývajících dvou regionech průměrná cena poklesla (o 2 a 6 €/t), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 143 kB).

Techagro, Silva Regina a Biomasa se letos neuskuteční   (12. 1. 2021)
V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu, se uvedené veletrhy letos konat nebudou, oznámila společnost Veletrhy Brno, viz zde.