ZPRÁVY  Z  ROKU  2021

2. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (9. 12. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 7. 12. 2021 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz 2. odhad 2021/2022  (PDF 437 kB). K datu odhadu probíhal 85. den kampaně, bylo sklizeno asi 98 % ploch řepy. Příznivý průběh počasí během větší části sklizně řepy přispěl k dobrému zdravotnímu stavu porostů a technologické jakosti řepy. Došlo a stále dochází ke zlepšení sledovaných hodnot, což by se ještě mohlo projevit na údajích 3. odhadu a celkových výsledcích. Třetí, poslední odhad lze očekávat v polovině ledna 2022.

Cena bílého cukru na trhu EU   (7. 12. 2021)
V říjnu cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla v průměru o 9 €/t, v západní Evropě (region 2) nejvíce, o 12 €/t, v regionu 1, kam patří i ČR, nejméně – o 9 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

SZIF začíná vyplácet podporu VCS na cukrovou řepu   (6. 12. 2021)
SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Její součástí je také cukrová řepa. Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 898 žadatelů, mezi které se rozdělí přes 418 milionů korun. Sazba pro rok 2021 je 6 807,24 korun na hektar.

Cena bílého cukru na trhu EU   (29. 10. 2021)
V srpnu a září cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, o 8 €/t za oba měsíce, v regionu 1, kam patří i ČR, jen o 5 €/t, je zde nejnižší ze všech tří regionů, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

Pracovní skupina CEFS jednala v ČR   (29. 10. 2021)
V Dobrovici se 14. a 15. října 2021 uskutečnilo jednání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu. Zástupci evropských výrobců cukru diskutovali se o aktuálních problémech spojených s udržitelným pěstováním plodiny a jejím přínosu pro životní prostředí.

Cukrovka jako citlivá komodita ve SZP na období 2023– 2027   (29. 10. 2021)
V rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro ČR je uvedena podpora vázaná na produkci cukrové řepy (plánované jsou částky 233,24 až 285,07 eur na 1 ha, při uvažované výměře 61 471 ha).

Škoda AUTO patentuje použití materiálu z řepy   (29. 10. 2021)
Automobilka vyvinula ekologický materiál pro použití v interiéru nových modelů Škoda, surovinou je cukrová řepa z Dobrovice, viz sdělení Škoda AUTO.

SZIF: Doplnění informace pro žadatele dotace 3.k   (20. 10. 2021)
Státní zemědělský intercenční fond publikoval na svých stránkách zprávu: Doplnění informace pro žadatele k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci k dotačnímu programu 3.k.

VCS na cukrovou řepu 2021   (14. 10. 2021)
Ministr zemědělství schválil sazby pro jednotlivé platby dobrovolné podpory vázané na produkci, jejichž prostřednictvím bude na citlivé komodity vyplaceno celkem přes 3 miliardy korun. Platba VCS na cukrovou řepu byla stanovena ve výši 6 807,24 Kč/ha (tj. o 904,89 Kč/ha méně než loni). Dotace vyplácí SZIF.
Výše přímých plateb jsou přepočteny podle směnného kurzu ECB k 30. 9. 2021 (25,495 Kč/EUR). Snížení jednotkových sazeb v porovnání s rokem 2020 je způsobeno kromě směnného kurzu zejména snížením celkových rozpočtových stropů určených na přímé platby a převodem 0,8 % finančních prostředků z přímých plateb na platby v rámci Programu rozvoje venkova.

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (13. 10. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 7. 10. 2021 první odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz 1. odhad 2021/2022  (PDF 436 kB). K datu odhadu probíhal 24. den kampaně, bylo sklizeno asi 19 % ploch řepy. S ohledem vesměs příznivý zdravotní stav porostů a průběh počasí v době odhadu může dále dojít ke zlepšení odhadovaných hodnot. Druhý odhad lze očekávat na začátku prosince.

Začátek kampaně 2021/2022   (13. 10. 2021)
Cukrovarnická kampaň (zpracování řepy) byla zahájena v Českém Meziříčí 13. 9., následoval cukrovar Vrbátky a Litovel 15. 9., poté Dobrovice a Prosenice 20. 9., Opava 23. 9. a Hrušovany 4. 10. 2021.

Cena bílého cukru na trhu EU   (1. 10. 2021)
V červenci cena bílého cukru u výrobců v EU dále vzrostla jen o 5 € na 400 €/t, v regionu 1, kam patří i ČR s dalšími středoevropskými a severoevropskými státy, však o 1 €/t poklesla, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

Polní den cukrovky a kukuřice ve Slovči   (23. 9. 2021)
Již 28. polní den ve Slovči proběhl ve středu 22. září za účasti zhruba tří set návštěvníků. Mohli se setkat se zástupci osivářských společností, prodejci mechanizace a dalšího ve firemních stáncích, prohlédnout si odrůdové pokusy nebo sledovat ukázku práce sklizňových strojů. Polní den byl tradičně i příležitostí k rozhovorům s kolegy, ať už na poli, centrální ploše nebo při občerstvení.Odhad začátku kampaně 2021/2022   (6. 9. 2021)
Předběžně se letos předpokládá dřívější zahájení kampaně, a to okolo poloviny září: v Českém Meziříčí 13. 9., Vrbátkách 14. 9., Litovli 15. 9., Dobrovici 19. 9., Opavě 23. 9. a Hrušovanech pak 5. 10. (z Prosenic nemáme údaj k dispozici).

Výsledky vzorkování porostů   (6. 9. 2021)
Dle sdělení Tereos TTD proběhlo po polovině srpna (33. týden, v rajonu MSC o týden dříve) vzorkování řepných porostů s těmito výsledky:
- Litovel:   96 000 jedinců na ha,  výnos kořene 61,2 t/ha,  cukernatost 14,98 %,
- Vrbátky:   100 936 jedinců na ha,  výnos kořene 57,6 t/ha,  cukernatost 13,36 %,
- Prosenice:   nevzorkováno,
- Opava:   102 778 jedinců na ha,  výnos kořene 58,4 t/ha,  cukernatost 14,21 %,
- Hrušovany:  100 455 jedinců na ha, výnos kořene 57,7 t/ha, cukernatost 14,24 %,
- Dobrovice:  103 452 jedinců na ha, výnos kořene 59,9 t/ha, cukernatost 15,20 %,
- Č. Meziříčí:  103 580 jedinců na ha, výnos kořene 59,4 t/ha, cukernatost 14,54 %,
- ČR prům.:   101 390 jedinců na ha, výnos kořene 59,2 t/ha, cukernatost 14,57 %.

Nový generální ředitel Tereos TTD   (9. 8. 2021)
Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Tereos TTD se od 1. 7. 2021 stal Ing. Martin Kolář, Ph.D., který v těchto funkcích nahradil Ing. Oldřicha Reinbergra. Martin Kolář ve společnosti Tereos TTD pracuje 15 let, z toho 11 let na pozici obchodního ředitele. Absolvoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Nahradí Ing. Reinbergra také ve funkci předsedy ČMCS a Svazu lihovarů ČR.
Ing. Oldřich Reinbergr ukončil svou práci pro TTD po 32 letech, z toho byl posledních 26 let generálním ředitelem společnosti, viz rozhovor (zde).

Cena bílého cukru na trhu EU   (5. 8. 2021)
V dubnu 2021 podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla jen o 1 € na 395 €/t, v květnu a červnu 2021 pokračovalo mírné zvýšení ceny cukru, v průměru o 2 €/t za oba měsíce, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 147 kB).

Upozornění: výskyt cerkosporiózy a makadlovek   (24. 6. 2021)
V porostech řepy došlo ke splnění podmínek pro vznik a vývoj infekce cerkosporiózou, první slabý výskyt byl již potvrzen na Rakovnicku, v porostech se ve vyšší míře začaly objevovat také imaga makadlovek škodících na řepě, uvádí Rostlinolékařský portál.

Kontrahovaná plocha cukrové řepy 2021/2022 v Česku   (21. 6. 2021)
Podle sdělení Ministerstva zemědělství je v České republice na základě hlášení cukrovarnických podniků pro hospodářský rok 2021/2022 smluvně sjednána cukrová řepa z plochy celkem 63 430 ha, z toho na cukr 57 682 ha. Uvedená plocha je sjednána s 970 pěstiteli. Celková smluvně sjednaná plocha meziročně vzrostla o 1 279 ha.

Země živitelka se letos uskuteční   (2. 6. 2021)
Od 26. do 31. srpna se po loňské odmlce na Výstavišti České Budějovice letos opět uskuteční agrosalon Země živitelka, a to 47. ročník. Bude se konat za zvýšených hygienických podmínek, uvádí MZe v tiskové zprávě (zde).

Cena bílého cukru na trhu EU   (2. 6. 2021)
V březnu 2021 podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, v průměru o 4 € na 394 €/t, a to díky výraznému nárůstu ceny v regionu 2 (Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie a Británie), v ostatních dvou regionech cena klesla, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 144 kB).

Strube Research: projekt MODEFY   (25. 5. 2021)
Společnost Strube Research iniciovala projekt MODEFY s cílem prozkoumat problém virové žloutenky řepy a vyvinout vhodná opatření v boji proti této chorobě; podrobnosti uvádí v tiskové zprávě (zde).

SESVanderHave: řepa tolerantní k syndromu nízké cukernatosti   (10. 5. 2021)
Osivářská společnost SESVanderHave uvedla na německý trh odrůdy cukrové řepy tolerantní k syndromu nízké cukernatosti (SBR), podrobnosti uvádí v tiskové zprávě (zde).

Cukrovar: Centrum umění a techniky   (10. 5. 2021)
Projekt přeměny bývalého cukrovaru v Ústí nad Labem připravilo město pro Fond spravedlivé transformace, v němž jsou peníze pro uhelné regiony; více viz (zde).

Cena bílého cukru na trhu EU   (5. 5. 2021)
V únoru 2021 se podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU dále zvýšila, v průměru o 2 € na 390 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 143 kB).

Poškození porostů řepy mrazem   (29. 4. 2021)
V evropských řepařících státech poškodil vzcházející porosty mráz, na Slovensku odhaduje ZPCR poškození 22 % ploch, ve Francii škody sčítají škody na 30 % osevních ploch cukrovky, viz polnoinfo.sk.

Cena bílého cukru na trhu EU   (6. 4. 2021)
V lednu 2021 se podle Evropské komise cena bílého cukru u výrobců v EU v průměru zvýšila oproti prosinci 2020 o 9 €/t, nejvýše v regionu 2 (západní Evropa: Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko a Velká Británie), a to v průměru o 11 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 145 kB). Průměrné ceny cukru u výrobců v EU tak byly nejvyšší od konce roku 2017, ovšem stále hluboko pod referenční cenou cukru 404 €/t.

4. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2020/2021   (30. 3. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 29. 3. 2021 čtvrtý, pokampaňový odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2020/2021, viz 4. odhad 2020/2021  (PDF 442 kB). Údaje vycházejí z výsledků ukončené kampaně, proto lze již očekávat jen zpřesnění nebo opravy ke konci hospodářského roku. MZe zároveň k 29. 3. 2021 zpřesnilo údaje za hospodářský rok 2019/2020, viz zpřesněné výsledky 2020/2021  (PDF 530 kB).

ČT – Studio 6: Vyšší spotřeba cukru v domácnostech   (18. 3. 2021)
V ranním vysílání dnes odvysílalo Studio 6 reportáž z balírny cukru Tereos TTD v Mělníku, která se věnovala spotřebě cukru v Česku, jeho ceně i poptávce po jednotlivých druzích cukru. Reportáž je dostupná online zde

SZIF: Podání formuláře žádosti o dotaci 3.k.   (2. 3. 2021)
1. 3. 2021 byl na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotace na rok 2021. Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace, ukončení příjmu žádostí je 31. 3. 2021. Pro podání mohou žadatelé využít dokumentu Příručka pro žadatele o dotaci 3.k. (PDF 1872 kB).

Cena bílého cukru na trhu EU   (17. 2. 2021)
V prosinci 2020, podle přehledu zveřejněného dnes Evropskou komisí, se cena bílého cukru u výrobců v EU v průměru nezměnila v porovnání s předchozím měsícem, přestože ve všech třech regionech EU v průměru poklesla o 1–2 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 144 kB).

Produkce cukru v EU   (17. 2. 2021)
Očekávaná produkce cukru v Evropské unii dle údajů zveřejněných DG Agri v roce 2020/2021 dosáhne 14,648 mil. t (v ekvivalentu bílého cukru), což je o 10 % méně než o rok dříve. K největšímu meziročnímu poklesu došlo ve Francii (–32 %), také ve Velké Británii má produkce klesnout o 24 %.

Kampaň 2020/2021 na Slovensku   (17. 2. 2021)
Kampaň byla zahájena 15. 9. v cukrovaru Sereď, ukončena byla 13. 1. 2021 také v Seredi. V cukrovaru Ternčianska Teplá trvala kampaň od 16. 9. do 9. 1. Podle Slovenského cukrovarnického spolku bylo na Slovensku celkem zpracováno 1 325 249 t cukrové řepy a vyrobeno 161 137 t cukru.

Ukončení kampaně 2020/2021 v Tereos TTD   (17. 2. 2021)
Společnost Tereos TTD zveřejnila na svých webových stránkách tiskové sdělení o průběhu kampaně 2020/2021, viz zde.

Ukončení kampaně 2020/2021 v ČR   (27. 1. 2021)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2020/2021 zahájeno 11. 9. v cukrovaru Vrbátky, ukončeno by mělo být 7. či 8. února také ve Vrbátkách. V ostatních cukrovarech již kampaň skončila. Nejdříve v Hrušovanech 16. 12., poté v Českém Meziříčí 13. 1., Dobrovici 17. 1., Prosenicích 20. 1. a v Litovli a Opavě 25. 1. 2021.

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2020/2021   (21. 1. 2021)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 18. 1. 2021 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2020/2021, viz 3. odhad 2020/2021  (PDF 531 kB). K 18. 1. 2021 probíhal 130. den kampaně. Cukrová řepa ještě nebyla sklizena ze všech ploch, v důsledku trvalého, od října trvajícího podmáčení některých polí nebo jejich částí sklizeň pravděpodobně nebude možná; odhadem se to týká plochy asi 100 ha.

Cena bílého cukru na trhu EU   (20. 1. 2021)
V listopadu 2020 cena bílého cukru u výrobců v EU, dle včerejšího sdělení Evropské komise, v průměru klesla o 2 €/t, v regionu 1 (kam se řadí i Česko) se zvýšila o 3 €/t, ve zbývajících dvou regionech průměrná cena poklesla (o 2 a 6 €/t), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 143 kB).

Techagro, Silva Regina a Biomasa se letos neuskuteční   (12. 1. 2021)
V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu, se uvedené veletrhy letos konat nebudou, oznámila společnost Veletrhy Brno, viz zde.