ZPRÁVY  Z  ROKU  2013

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2013/2014   (20. 11. 2013)
Ministerstvo zemědělství k 17. 12. 2013 zveřejnilo 3. odhad údajů o pěstování řepy a výrobě cukru v ČR v hosp. roce 2013/2014, viz statistika výroby cukrovky a cukru. Sklizeno je již 99,9 % ploch cukrovky, odhad nicméně obsahuje jen hrubé údaje. 4. odhad lze očekávat po skončení kampaně na přelomu ledna a února.

Ze závěru sklizně v Čechách   (20. 12. 2013)
V ZS Sloveč se při sklizni více než 200 ha cukrovky sešlo 5 samojízdných sklízečů cukrovky ROPA euroTiger a 3 vyvážecí soupravy HAWE. Na sklizni, ukončené 17. 12., se podílely společnosti ZS Sloveč, Milan Hutník a Dagros. V rajonu cukrovaru Dobrovice bude sklizeň ukončena dnes, v rajonu Českého Meziříčí byla ukončena 30. 11.

Světová produkce řepného cukru   (18. 12. 2013)
Odhad světové produkce řepného cukru v hosp. roce 2013/2014, podle společnosti F.O.Licht, je 35 mil. t (tj. o 400 tis. t více, než byla prognóza v září), v předcházejícím roce činil 37,8 mil. t (v hodn. surového). Výroba řepného cukru v EU by měla dosáhnout 16,1 mil. t (v září 15,7 mil. t), tj. výrazně pod úrovní roku 2012/2013, kdy byla 17,5 mil. t.

Cena cukru je nejnižší od roku 2010   (18. 12. 2013)
Cena cukru se propadla na nejnižší úroveň od roku 2010 v důsledku lepší než očekávané sklizně cukrové třtiny v Brazílii, která je největším světovým vývozcem cukru (celý text).

Svátky v Dobrovických muzeích   (17. 12. 2013)
Dobrovická muzea zvou na akci Vánoční cukrování (čtvrtek 26. 12.) a na Novoroční koncert (5. 1. 2014).

EU se nedohodla na omezení tradičních biopaliv   (17. 12. 2013)
Členské země EU se 12. 12. neshodly na omezení produkce biopaliv 1. generace. V roce 2020 má podíl biopaliv v dopravě dosáhnout 10% podílu. Podle návrhu Evropského parlamentu mají biopaliva 2. generace tvořit min. 2,5 %, litevské předsednictví EU předložilo kompromisní návrh na 7% podíl tradičních biopaliv (z plodin pro potrav. účely). Většina zemí chce větší podíl pro biopaliv 2. generace, skupině jiných se zdá příliš vysoký s negativními ekonomickými dopady. Biopaliva 2. generace jsou v EU rozšířena minimálně, v ČR vůbec.

Sklizeň cukrové řepy na Slovensku   (17. 12. 2013)
Podle sdělení Slovenské zemědělské a potravinářské komory (SPPK) bylo na Slovensku k 2. 12. sklizeno přes 63 % cukrové řepy s průměrným výnosem 48,7 t/ha bulev. SPPK má však k dispozici údaje jen od části zemědělců, pěstitelé očekávají prům. výnos ca 52 t/ha.

International Sugar Organisation   (3. 12. 2013)
Novým výkonným ředitelem ISO bude od 1. 1. 2014 po dr. Peterovi Baronovi, který organizaci řídil od roku 1994, José Orive z Guatemaly. Orive, původem komerční právník, je výkonným ředitelem Central American Sugar Association (AICA).

Posílení produkce bioetanolu na Ukrajině   (18. 11. 2013)
Na Ukrajině začne od příštího roku platit povinné 5% přimíchávání bioetanolu do benzinu, jeho výrobci jsou zde vystaveni velkému tlaku na rozšíření produkčních kapacit (celý text).

Oddělená platba za cukr   (13. 11. 2013)
Ministr Miroslav Toman schválil pro rok 2013 sazbu oddělené platby za cukr ve výši 357,29 Kč/t (celý text).

2. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2013/2014   (11. 11. 2013)
Ministerstvo zemědělství k 7. 11. 2013 zveřejnilo 2. odhad údajů o pěstování řepy a výrobě cukru v ČR v hosp. roce 2013/2014, viz statistika výroby cukrovky a cukru. MZe uvádí, že následkem velmi nepříznivého počasí v průběhu vegetace v celé Evropě, včetně ČR, došlo k pozdějšímu začátku sklizně a zpracování řepy. K datu odhadu bylo sklizeno cca 63 % ploch. Prakticky celá Evropa očekává horší výsledky, často s odhadem pod pětiletým průměrem. Třetí odhad lze očekávat před vánočními svátky.

Pozvánka do Dobrovice   (11. 11. 2013)
Dobrovická muzea zvou adventní mikulášskou akci, v rámci které budou expozice obohaceny o pohádková stanoviště s adventními úkoly (pozvánka PDF 2 MB), do 2. 12. 2013 zde lze navšívit také krátkodobou výstavu modelů aut, kamionů, hasičských aut, zemědělské i stavební techniky.

Filipíny: Tajfun Haiyan   (11. 11. 2013)
V důsledku škod způsobených tajfunem může dojít v roce 2013/2014 ke snížení filipínské produkce cukru až o 150 tis. t (celý text).

Lihovar v Trmicích   (11. 11. 2013)
Ústecký kraj chce, aby nový majitele trmického lihovaru nechal vypracovat tzv. velkou studii EIA, která posoudí vliv projektu na životní prostředí (celý text).

Slovensko: jednání s ministrem zemědělství SR   (4. 11. 2013)
Zástupci pěstitelů cukrové řepy a cukrovarníků jednali s ministrem zemědělství a rozvoje venkova SR Ľubomírem Jahnátkem o nové podobě společné zemedělské politiky EU a jejích dopadech na sektor řepa-cukr (celý text).

Cena cukru vyrazila prudce vzhůru   (18. 10. 2013)
Cena cukru na newyorské burze vzrostla na téměř roční maximum poté, co byly sklady v brazilském přístavu zachváceny požárem (celý text)

SZIF: Přehled kvót pro hospodářský rok 2013/2014   (8. 10. 2013)
V hosp. roce 2013/2014 působí na území ČR pět cukrovarnických podniků, mezi které je rozdělena kvóta v celkové výši 372 459,207 tun (celý text PDF 109 kB).

Cukr na burze ICE Futures U.S. posílil na šestiměsíční maximum   (4. 10. 2013)
Důvodem jsou známky nižší produkce cukru v Brazílii v důsledku nepříznivého počasí (celý text)

Pozvánka na 4. ročník cukrových slavností   (2. 10. 2013)
Cukrové slavnosti se uskuteční v sobotu 5. 10. 2013 v areálu Dobrovických muzeí (pozvánka PDF 1 MB), souběžně také na zámku Loučeň.

Odstartovala cukrovarnická kampaň v Tereos TTD   (30. 9. 2013)
Cukrovary Tereos TTD, a.s., v Dobrovici a v Českém Meziříčí plánují dohromady zpracovat 2,6 mil. t cukrové řepy při průměrném denním zpracování 21 700 t řepy (celý text).

Zahájení kampaně 2013/2014 na Slovensku   (27. 9. 2013)
Cukrovar v Seredi (Slovenské cukrovary s.r.o.) zahájil kampaň 11. 9. 2013, její ukončení očekává 11. 1. 2014 s celkovým odhadem produkce 76 tis. t cukru. Ve společnosti Považský cukor, a.s., zahájili kampaň v cukrovaru Trenčianská Teplá 25. 9. 2013, konec odhadují na 28. 12. s výrobou 80 tis. t cukru.

Zahájení kampaně 2013/2014 v ČR   (26. 9. 2013)
V tomto týdnu bylo zahájeno zpracování cukrové řepy ve většině cukrovarů v České republice, nejdříve zahájili kampaň v Opavě-Vávrovicích, 23. 9. 2013 (celý text)

Cena cukru č. 11 vzrostla na půlroční maximum   (26. 9. 2013)
Důvodem je nižší úroda třtiny i její větší využití pro výrobu etanolu v Brazílii, tak zbývá méně suroviny pro výrobu cukru (celý text).

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2013/2014   (17. 9. 2012)
Ministerstvo zemědělství k 17. 9. 2013 zveřejnilo 1. odhad údajů o pěstování řepy a výrobě cukru v ČR v hosp. roce 2013/2014, viz statistika výroby cukrovky a cukru. Autoři k tomu dodávají, že z vlastních zdrojů ČR lze očekávat v letošním roce sklizeň cca 4,5 mil. t cukrové řepy standardní jakosti z cca 62 tis. ha, z toho asi 15 % pro výrobu kvasného lihu, výrobu cca 430 tis. t cukru, tj. asi 15 % nad kvótu ČR a nad úroveň tuzemské spotřeby, a zahájení cukrovarnické kampaně 20. září s trváním do konce roku 2013.
Za podstatně nižšími odhadovanými údaji je třeba hledat špatný průběh počasí prakticky po celé vegetační období. Předkládaná data jsou hrubým – orientačním odhadem před zahájením sklizně řepy, druhý odhad je možno očekávat v průběhu října 2013.

Vydatný monzun pomáhá sklizni cukrové třtiny v Indii    (16. 9. 2013)
Sklizeň cukrové třtiny bude díky nejsilnějším monzunovým dešťům za posledních dvacet let vysoká, Indie má v roce 2013/2014 dodat 25 mil. t cukru (v červnu se odhadovalo 23,7 mil. t) (celý text).

Americké ministerstvo zemědělství intervenuje na trhu s cukrem   (4. 9. 2013)
Americká vláda se snaží podpořit domácí producenty intervenčními nákupy cukru; značná domácí produkce, růst importů z Mexika a nízké ceny na mezinárodních trzích mohou způsobit sérii bankrotů (celý text).

1. odhad evropské produkce řepného cukru 2013/2014   (2. 9. 2013)
Společnost F. O. Licht zveřejnila v pátek první odhad evropské produkce cukru v hospodářském roce 2013/2014. Podle tohoto odhadu se v Evropě vyrobí 26,19 mil. t řepného cukru (v roce 2012/2013 to bylo 28,80 mil. t a v roce 2011/2012 pak 31,04 mil. t). V Evropské unii se vyrobí 16,00 mil. t (v předchozích letech 17,44 a 19,06 mil. t) řepného cukru (údaje v hodnotě surového cukru). Nižší produkce cukru souvisí i s poklesem výměry cukrové řepy, výraznější je mimo EU.

Příručka cukr nad kvótu   (2. 9. 2013)
SZIF zveřejnil příručku „Cukr nad kvótu: Základní informace“, která shrnuje platné předpisy týkající se tohoto cukru (příručka PDF 215 kB).

Moravskoslezské cukrovary   (2. 9. 2013)
Společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s., provozující cukrovary v Hrušovanech nad Jevišovkou a v Opavě-Vávrovicích, loni zpracovala 873 tis. t řepy, vyrobila 139 tis. t cukru a dosáhla rekordních výnosů 4,4 mld. Kč (celý text).

Cukr na ICE Futures U.S. posílil na šestitýdenní maximum    (14. 8. 2013)
Důvodem růstu ceny byly zprávy o nižší produkci v Brazílii, a to v souvislosti s neobvykle chladným počasím (celý text).

Tereos TTD bodovala v Czech Top 100   (31. 7. 2013)
Společnost Tereos TTD obsadila 75. místo celkově a 3. místo v kategorii Potravinářství a tabákový průmysl v žebříčku sta nejvýznamnějších firem v České republice – Czech Top 100 (celý text).

Globální spotřeba cukru bude rekordně vysoká   (23. 7. 2013)
Podle odhadu ISO by se světová produkce cukru měla v roce 2013/2014 snížit o 1,8 % na 178,5 mil. t, spotřeba pak vzroste o 1,9 % na 175 mil. t (celý text).

V Británii zahájila provoz velká rafinerie na bioetanol   (10. 7. 2013)
Ve východní Anglii u města Hull zahájil provoz jeden z největších závodů na výrobu bioetanolu v Evropě, jehož vlastníkem je společnost Vivergo Fuels. Má pokrýt až třetinu poptávky po bioetanolu v Británii. Výstavba si vyžádala investici kolem 350 mil. liber (10,5 mld. Kč), uvádí Biom.cz.

Produkce cukru v Brazílii prudce vzrostla   (27. 6. 2013)
Produkce cukru na jihu Brazílie se od počátku sklizně třtiny zvýšila o 51 % oproti minulému roku (celý text).

Cukr na šestitýdenním maximu   (26. 6. 2013)
Důvodem růstu ceny jsou obavy z poškození brazilské úrody silnými dešťovými srážkami (celý text).

Trh s novými automobily na biopaliva se v Česku zastavil   (26. 6. 2013)
Trh s novými automobily na biopaliva se v Česku v podstatě zastavil poté, co po předchozích letech růstu s prodejem skončili dominantní výrobci Škoda a Ford, uvádí Biom.cz.

Nové silo v cukrovaru Vrbátky   (21. 6. 2013)
Cukrovar Vrbátky, a.s., investuje v tomto roce 118 mil. Kč do stavby nového sila na 20 tis. t cukru. Silo zvýší skladovací kapacitu v areálu cukrovaru, odpadne převážení cukru do cizích pronajatých skladů a udrží se i kvalita vyrobeného cukru v průběhu skladování. Kapacita nového sila postačí pro uskladnění více než poloviny roční produkce společnosti, která loni vyrobila rekordních 37 tis. t cukru.

Litovelská cukrovarna   (21. 6. 2013)
Litovelská cukrovarna, a.s., loni vyrobila 39 077 t cukru z 259 597 t cukrové řepy. Produkce cukru tak byla vyšší než o rok dříve, kdy činila 33 083 t. Cukrovar loni prodal 27 790 t cukru (meziročně nárůst o 1 935 t), tržby činily téměř 556 mil. Kč, čistý zisk dosáhl 98,2 mil. Kč (v předchozím roce činil 98,2 mil. Kč). Letos společnost předpokládá produkci cukru min. 35 tis. t a tržby min. 685 mil. Kč.

Cukrová řepa v ČR v roce 2013   (12. 6. 2013)
Podle datové komise MZe pro ústřední cukerní statistiku je v roce 2013 cukrová řepa v ČR smluvně zajištěna na ploše 62 890 ha, což je o více než 1 500 ha větší výměra než v roce 2012. Z toho připadá 49 702 ha na výrobu cukru, zbytek na výrobu kvasného lihu. Předpokládá se sklizeň 4,25 mil. t řepy standardní jakosti.

Valná hromada CIBE v Praze   (7. 6. 2013)
Valná hromada proběhla ve dnech 22. až 24. 5. 2013 v Praze v hotelu Marriott s prohlídkou porostů cukrovky a návštěvou muzea a cukrovaru v Dobrovici 24. 5. 2013 (celý text).

Cukr spadl na 34měsíční minima   (16. 5. 2013)
Brazílie očekává velmi bohatou úrodu cukrové třtiny, protože je největší globální producent cukru, tato zpráva značně zahýbala trhem (celý text).

MZe schválilo nové technologie pro pole ohrožená erozí   (13. 5. 2013)
Ministerstvo zemědělství schválilo další dvě metody hospodaření na erozně ohrožených plochách, zemědělci budou moci nově ošetřit mírně erozně ohroženou půdu, na které pěstují cukrovou řepu, podrýváním (celý text).

Bioetanol z cukrové řepy v Německu   (8. 5. 2013)
Podíl cukrovky k výrobě bioetanolu v Německu výrazně stoupl, v roce 2012 se oproti roku předchozímu zvýšil o 54 % na 2,7 mil. t, zatímco výroba bioetanolu z krmných obilovin poklesla o 12 %, uvádí agris.cz dle Top Agrar.

Vysoká produkce cukru v Thajsku   (3. 5. 2013)
Thajsko, druhý největší exportér cukru na světě, může letos vyrobit 10,1 mil. t cukru, rekordní byl rok 2011/2012 (10,2 mil. t cukru) (celý text).

Cukr rostl počtvrté v řadě   (1. 5. 2013)
Důvodem je zahlcení brazilských přístavů a zpoždění expedice cukru po rostoucím zájmu o brazilskou kukuřici (celý text).

Exel Industries získává podniky Holmer   (30. 4. 2013)
Smlouvu zaručující 100% převzetí německé společnosti Holmer podepsala francouzská Exel Industries, Holmer je přední světový výrobce a prodejce techniky pro cukrovou řepu (celý text).

Cukrovaru Vrbátky loni klesl zisk o třetinu   (29. 4. 2013)
Společnosti Cukrovar Vrbátky, která patří mezi největší výrobce cukru v Olomouckém kraji, v roce 2012 klesl čistý zisk o třetinu z 154 mil. Kč v roce 2011 na necelých 106 mil. Kč, provozní výnosy naopak vzrostly z 747,6 mil. Kč na 871,4 mil. Kč, uvádí portál agris.cz.

Exkurze do dobrovického lihovaru   (25. 4. 2013)
V neděli 28. dubna 2013 se od 13 hodin uskuteční další exkurze do průmyslového závodu lihovaru v Dobrovici pro jednotlivce. Součástí prohlídky je také rozšířená muzejní expozice lihovarnictví. Objednávky a rezervace na telefonním čísle 326 374 211 nebo na e-mailu muzeum@tereos.com.

SZIF: oddělená platba za cukr (SSP)   (25. 4. 2013)
Od 15. dubna do 15. května 2013 je možné podávat Jednotné žádosti 2013 vč. Oddělené platby za cukr (celý text PDF 141 kB).

Cukr je nejníže za posledních 33 měsíců   (19. 4. 2013)
Cukr po včerejším zlevnění nyní dosahuje dlouhodobých minim a je tak nejníže za více než dva a půl roku (celý text).

Má příjem fruktosy vliv na obezitu?   (17. 4. 2013)
Podle studie University of Southern California příjem fruktosy nereguluje chuť k jídlu v oblasti hypothalamu tak jako glukosa, výrobci fruktosových sladidel protestují proti metodice studie (celý text).

Zpoždění sklizně v Brazílii poslalo cukr nahoru   (17. 4. 2013)
Za růstem ceny cukru na ICE Futures U.S. stály spekulace naznačující, že opožďující se sklizeň cukrové třtiny v Brazílii, ohrozí zásoby komodity (celý text).

Výsev cukrovky v roce 2013   (9. 4. 2013)
Zatímco loni bylo v Čechách na počátku dubna zaseto přes 90 % ploch cukrové řepy, letos k 2. dubnu evidovala společnost Tereos TTD jen přibližně 300 ha osetých ploch. Ve větší míře byl výsev řepy zahájen po Velikonocích, k 8. 4. byla cukrovka v rajonu Tereos TTD vyseta již na 6 tis. ha.

Tereos TTD uvedl do provozu akreditovanou laboratoř   (9. 4. 2013)
Laboratoř dobrovického lihovaru je připravena sloužit jako nezávislý akreditační orgán pro líh, benzin a palivo E85 (celý text).

Téměř 40 % produkce kukuřice v USA je určeno pro výrobu lihu   (9. 4. 2013)
Trendem posledních let je pěstování plodin pro výrobu palivového ethanolu. Hlavním zdrojem pro jeho výrobu je v USA kukuřice (celý text).

Cena bílého cukru může vyrazit nahoru   (4. 4. 2013)
Učebnicovou situaci technické analýzy ukazuje trh s cukrem (celý text).

Největší česká cukrovarnická společnost prožila úspěšný rok   (3. 4. 2013)
Obrat společnosti Tereos TTD od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 vzrostl meziročně o 47 % na 7,5 miliardy Kč, jak informovala valná hromada společnosti (celý text).

Cukr na burze ICE Futures U.S. klesl na pětitýdenní minimum   (28. 3. 2013)
Důvodem byla reakce na známky očekávané rekordní úrody v Brazílii (celý text).

Velikonoční pondělí v Dobrovici   (28. 3. 2013)
V Dobrovických muzeích budou tento den navíc připraveny různé jarní a velikonoční aktivity (plakát PDF 1,05 MB).

Trmický lihovar se prodal za 200 milionů korun   (21. 3. 2013)
Lihovar v Trmicích koupila firma Balurdum Management, za kterou stojí zahraniční společnost Liberta Group (celý text).

Cukr propadl nejsilněji za poslední 4 měsíce   (19. 3. 2013)
Několik negativních zpráv včera prudce oslabilo cenu cukru (celý text).

Evropský parlament hlasoval pro zachování cukerních kvót   (15. 3. 2013)
Evropský parlament 13. března hlasoval pro zachování kvót EU na výrobu cukru a pro zachování minimálních cen cukrovky do roku 2020 (celý text).

Agrana staví v Maďarsku silo za 10 milionů eur   (12. 3. 2013)
V cukrovaru Káposvár buduje Agrana silo na cukr za 10 mil. eur. V nasledujících letech vloží dalších 10 mil. eur do balírny cukrovaru (celý text).

Cena cukru roste na čtyřměsíční maximum   (8. 3. 2013)
Důvodem jsou spekulace o vyšším využití brazilské třtiny na výrobu lihu (celý text).

O cukrové řepě a cukru na MPRV SR   (4. 3. 2013)
O významu produkce cukrové řepy a cukru na Slovensku rokovali se Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska, Slovenským cukrovarníckym spolkom a SPPK zástupci ministerstva zemědělství SR (celý text).

Velké množství cukru na trhu stahuje cenu dolů   (22. 2. 2013)
Na přebytku zásob má velký podíl vysoká produkce cukru v Brazílii (celý text).

Cukr v Londýně zdražil   (19. 2. 2013)
Současné nízké ceny cukru stály za včerejším posílením cukru obchodovaného na londýnské Nyse Liffe (celý text).

Snese se kukuřice a cukrová řepa?   (18. 2. 2013)
Z agrotechnického hlediska je zařazení cukrovky a kukuřice do osevního postupu možné, jejich stále častější řazení však přináší řadu problémů (celý text).

Brazílie hodlá zvýšit podíl produkce ethanolu z cukrové třtiny   (12. 2. 2013)
Zpracovatelé cukrové třtiny v Brazílii zaměří produkci v novém marketingovém roce spíše na výrobu lihu než cukru (celý text).

Společnost Tereos TTD loni vytvořila zisk přes miliardu korun   (9. 2. 2013)
Tereos TTD, a.s., loni dosáhl obratu ve výši 7,66 miliard korun, což jej řadí mezi největší producenty potravin v ČR (celý text).

Cena cukru silně propadla   (7. 2. 2013)
Důvodem propadu jsou velké zásoby cukru, pokles může pokračovat (celý text).

Ministr zemědělství: Je v zájmu ČR udržet si konkurenceschopnost na trhu s cukrem   (4. 2. 2013)
Problematice cukerních kvót byl věnován dnešní kulatý stůl na MZe. Ministr Bendl uvedl, že považuje diskusi o klíčových otázkách tohoto významného sektoru za přínosnou pro další postup při projednávání v EU (celý text).

Biopaliva nezpůsobují zdražování potravin    (4. 2. 2013)
Argumenty vůči biopalivům se začínají opakovat a často jsou jen tendenční kritikou ze strany lobistů z potravinářských firem (celý text).

Globální produkce cukru by v následující sezoně mohla klesnout   (1. 2. 2013)
Produkce cukru by mohla v příští sezóně poklesnout, poprvé od roku 2009, uvedla německá DZ Bank (celý text).

Cukrovary Tereos TTD ukončily kampaň   (31. 1. 2013)
124 dnů nepřetržité výroby, 2,6 mil. t zpracované řepy, 300 tis. t vyrobeného cukru. To je bilance kampaně v cukrovarech Dobrovice a České Meziříčí, která skončila v pátek 18. ledna 2013 (celý text).

Komise EU navrhla antidumpingová cla na biolíh z USA   (24. 1. 2013)
Evropská komise navrhuje uvalit antidumpingová cla na dovoz veškerého biolihu ze Spojených států do Evropské unie (celý text).

Odběry vzorků pro stanovení háďátek jsou příliš povrchové   (22. 1. 2013)
Podle aktuální studie napadá háďátko řepné rostliny cukrovky i z hlubších vrstev půdy, než jsou odebírány půdní vzorky pro jeho stanovení (celý text).

Z tradičních lednových řepařských konferencí   (22. 1. 2013)
Akce byly zaměřeny na prezentace firem nabízejících osivo cukrovky, hodnotil se však také uplynulý pětitelský rok a končící kampaň, aktuální situace v cukerním sektoru EU ad. (celý text).

Cukr na ICE Futures U.S. propadl z měsíčního maxima   (4. 1. 2013)
Pokles ceny byl reakcí na pokračující slabou globální poptávku v době, kdy nabídka je více než dostatečná (celý text).

Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2013
Plná verze publikace SDO 2012 (PDF 334 kB).