ZPRÁVY  Z  ROKU  2006


Co takhle dát si pravdu?    (15. 12. 2006)
Vyjádření prezidenta Agrární komory Jana Veleby k rušení cukrovarů společnosti Eastern Sugar a příčinám, proč k němu může dojít (celý text).

Stát žalobu na Eastern Sugar nepodá    (15. 12. 2006)
V pondělí 11. 12. 2006 jednala ministryně Vicenová s představiteli agrárních organizací a svazu pěstitelů o případné žalobě státu vůči Eastern Sugar. Po zvážení všech argumentů, včetně ekonomických a právních, se účastníci schůzky vyslovili proti podání žaloby, s výjimkou Agrární komory ČR. O schůzce a situaci oboru cukrovka-cukr pak ministryně informovala vládu (tisková zpráva).

Agrární komora ČR zvažuje podání návrhu k Evropskému soudu    (1. 12. 2006)
Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba uvedl, že AK zvažuje podání návrhu na předběžné opatření k Evropskému soudu ve věci uzavření cukrovarů společnosti Eastern Sugar. Podle AK pro tento krok nejsou splněny podmínky, neboť výroba ES je zisková, zatímco cílem evropského nařízení je ukončení nerentabilní výroby cukru  (více).

MZe stanovilo výši restrukturalizační podpory pro pěstitele    (24. 11. 2006)
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SZIF stanovilo výši restrukturalizační podpory, kterou má společnost Eastern Sugar ČR vyplatit pěstitelům a smluvním poskytovatelům strojů. Pěstitelé obdrží 27,5 % a poskytovatelé strojů 1,8 % z restrukturalizační podpory 730 eur za tunu cukru poskytnuté společnosti Eastern Sugar. Podrobnosti uvádí MZe v  tiskové zprávě.

Řepaři protestovali u komisařky Mariann Fischer-Boelové    (24. 11. 2006)
Protest proti rušení cukrovarů ES vyjádřili dnes v Brně řepaři košem plným řepy evropské komisařce pro zemědělství. Podle ní musí každý pěstitel zvážit, je-li pro něj pěstování cukrovky rentabilní a zda nevyužije restrukturalizační podpory. Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby si komisařka protiřečí, protože řepa je na Hané jednou z nejekonomičtějších plodin. Jde tak spíše o to, že nějaká zahraniční firma dostala od ČR zadarmo kvótu, kterou teď zobchoduje.

Komisařka Fischer-Boelová k restrukturalizaci cukrovarnictví    (24. 11. 2006)
„Výrobci cukru, kteří nejsou konkurenceschopní, by měli ve vlastním zájmu a v zájmu celkové rovnováhy trhu ukončit svou činnost. To je cílem naší reformy,“ prohlásila komisařka Fischer-Boelová. „Doposud odřeknuté množství je mnohem nižší, než byla očekávání“ (celý text).
Ministryně zemědělství ČR Vicenová (obdobně i ministři Slovenska a Maďarska) se obrátila na Komisi EU, zda by ČR nemohla dostat zpět část cukerní kvóty. Zdůvodnila to tím, že máme velmi úrodnou řepařskou oblast a Eastern Sugar tedy neodchází z ekonomických důvodů, ale kvůli vysoké finanční kompenzaci.

Demonstrace pěstitelů cukrovky    (22. 11. 2006)
Agrární komora a SPC pořádali dnes demonstraci před německou ambasádou v Praze. Protestovali proti záměru Eastern Sugar uzavřít své cukrovary, považují jej za projev řešení problémů EU na účet nových členů. Pěstitelé předali velvyslanectví Memorandum, určené i předsedovi vlády, Parlamentu a Senátu spolu se žádostí o pomoc.

Listy cukrovarnické a řepařské a Impakt faktor v roce 2007    (21. 11. 2006)
Listy cukrovarnické a řepařské byly již před desítkami let zařazeny mezi periodika, u nichž je sledován Impakt faktor. Bylo potvrzeno, že i pro rok 2007 budou zařazeny do datábází ISI a hodnoceny ve světové databázi Science Citation Index, ke které je mj. přístup přes Web of Science.

Podpora pěstování energetických plodin    (21. 11. 2006)
Ministři z nových členských zemí EU prosadili na jednání Rady ministrů zemědělství EU požadavek podpořit pěstování plodin pro energetické účely ve všech státech EU, bez ohledu na systém podpor, uplatňovaný v jednotlivých zemích (více).

Agroetanol TTD    (1. 11. 2006)
Výrobu biolihu z cukrovky slavnostně zahájil nový lihovar v Dobrovici 23. 10. 2006. Letos by měl vyrobit až 200 tis. hl bezvodého lihu, příští rok 600 tis. hl a v roce 2008 pak již 800 tis. hl. Výstavba lihovaru stála 657 mil. Kč, na další investice bude třeba ještě 500 až 600 mil. Kč. Společnost Cukrovary TTD zvažuje výstavbu lihovaru i v Českém Meziříčí.

Předseda olomoucké AK k situaci v oboru cukrovka-cukr    (23. 10. 2006)
Josef Hlavinka, předseda Agrární komory Olomouckého kraje, se v  rozhovoru  pro Agroweb vyjadřuje k rozhodnutí společnosti Eastern Sugar uzavřít své cukrovary v České republice.

Okresní agrární komora Olomouc k záměru Eastern Sugar    (19. 10. 2006)
Představenstvo Okresní agrární komory Olomouc zveřejnilo Stanovisko OAK k záměrům společnosti Eastern Sugar ČR.

Ministerstvo zemědělství: krok ES je podraz    (13. 10. 2006)
Ke kroku společnosti Eastern Sugar se v  tiskové zprávě vyjádřilo i Ministerstvo zemědělství České republiky. Rozhodnutí společnosti poškodí tuzemské řepařství a cukrovarnictví, podle náměstka ministryně Stanislava Kozáka je podrazem na 184 pěstitele cukrovky.

Svaz pěstitelů cukrovky ČR proti záměru Eastern Sugar    (12. 10. 2006)
K záměru společnosti Eastern Sugar uzavřít své závody ve střední Evropě vyjádřili svůj postoj představitelé Svazu pěstitelů cukovky České republiky. Pěstitelé ve zveřejněném Stanovisku SPC ČR nesouhlasí s argumentací Eastern Sugar a záměry společnosti odmítají. Vyzývají kompetentní orgány, aby zabránily výprodeji kvóty cukru z České republiky.

Eastern Sugar ve střední Evropě končí    (10. 10. 2006)
Cukrovarnická společnost Eastern Sugar oznámila, že po konci kampaně 2006/07 uzavře svých pět závodů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Společnost se tak dobrovolně vzdává produkční kvóty výměnou za kompenzace z restrukturalizačního fondu EU. Podrobnější informace CEO Eastern Sugar uvádí v  tiskové zprávě.

Výrobky KLASA na veletrhu SIAL    (23. 10. 2006)
Potraviny oceněné značkou KLASA reprezentují ve dnech 22. až 26. října 2006 české potravinářství na mezinárodním veletrhu SIAL v Paříži. V expozici SZIF a Ministerstva zemědělství se mj. představí i cukr společnosti Cukrovary TTD.

K přímým platbám    (20. 10. 2006)
Představitelé KDU-ČSL jednali 19. 10. 2006 s vedením Agrární komory. Závěry zveřejněné v  Prohlášení se týkají především dofinancování přímých plateb. Toho se týkalo i jednání ASZ s premiérem Topolánkem 15. 10. 2006 (více).

Aktualizovaná statistika komodity cukrovka-cukr v ČR    (18. 10. 2006)
Ministerstvo zemědělství aktualizovalo statistiku VÝROBA CUKROVKY A CUKRU – II. odhad pro hospodářský rok 2006/2007 k 10. 10. 2006. Celková plocha cukrovky v ČR v roce 2006, vč. řepy pro nepotravinářské využití, je 59 960 ha.

Biopaliva bez podpory    (21. 9. 2006)
Vláda ČR rozhodla, že stát nebude finančně podporovat výrobu biopaliv. I když cena pohonných hmot mírně stoupne, bude podle ministryně Vicenové zavádění biopaliv bez dotací ekonomicky nejvýhodnější. Varianty počítající s dotacemi by zatížily státní rozpočet částkou 1,06 až 2,3 miliardy korun. Biopaliva se mají plošně přimíchávat do pohonných hmot od začátku roku 2007. Je ale možné, že se termín zavedení biopaliv v ČR posune kvůli legislativním úpravám, uvedla ministryně.
Prezident Agrární komory Jan Veleba na rozhodnutí reagoval dopisem Mirku Topolánkovi. Podle něj se bez podpory lihobenzinový program u nás vůbec nenastartuje a nebude konkurenceschopný.

Biopaliva opět ve vládě    (18. 9. 2006)
Ve středu 20. 9. 2006 dostane vláda znovu k projednání Program podpory výroby biopaliv, který určí způsob jejich zavedení u nás (bioetanolu z cukrovky nebo obilí a methylesteru řepky olejné). Podrobnosti v  tiskové zprávě MZe ČR.

Klasa pro Cukrovary TTD    (6. 9. 2006)
Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích získaly Cukrovary TTD, a. s., další dvě značky Klasa, a to pro 0,5kg balení bridž a 0,5kg doypack balení extra jemného cukru moučka. Již dříve obdržely Cukrovary TTD ocenění Klasa pro 1kg balení cukru krystal, 1kg balení krupice, 1kg balení moučky a 1kg balení kostkového cukru.

Nová ministryně zemědělství    (6. 9. 2006)
Řízení rezortu zemědělství převzala 5. 9. 2006 nová ministryně Milena Vicenová. První žena v této funkci v historii Československa i Česka vystudovala veterinární lékařství, není členkou žádné politické strany.

Cukrovarské lokomotivy    (21. 8. 2006)
S historií cukrovarnictví je spjata i historie dopravy řepy řepařskými drážkami a na cukrovarských vlečkách. Několik cukrovarských lokomotiv si můžete prohlédnout v Železničním muzeu Zlonice (okr. Kladno) Staré parní lokomotivy z cukrovarů jsou vystaveny i v některých železničních stanicích (uvítáme informaci, víte-li o dalších):
- Louny žst.: lokomotiva ČKD 317.001 z cukrovaru Klobouky (z r. 1952),
- Most depo: lokomotiva ČKD CS 400 z cukrovaru Havraň (z r. 1957),
- Vsetín žst.: lokomotiva ČKD CN 350 z cukrovaru Čelechovice (z r. 1949),
- Veselí n. M. depo: lokomotiva Krauss Linz z cukrovaru Čelechovice (z r. 1921),
- Trnava žst.: lokomotiva Orenstein & Koppel z cukrovaru Trnava (z r. 1908),
- Žilina depo: lokomotiva ČKD 3614 z cukrovaru Hodonín (z r. 1957).

Nová statistika komodity cukrovka-cukr v ČR    (21. 8. 2006)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo aktualizované údaje oficiální statistiky VÝROBA CUKROVKY A CUKRU Celková plocha cukrovky v ČR v roce 2006, včetně řepy pro nepotravinářské využití, je 59 690 ha.

Prohlášení SPC Moravy a Slezska    (19. 6. 2006)
Účastníci Valné hromady Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska, konané 7. června 2006, vydali prohlášení týkající se výše oddělené platby pro cukr, použité pro kompenzace pěstitelům cukrovky v ČR pro rok 2006 (celý text). Prohlášení zaslali mj. ministru zemědělství ČR.

Počátky výroby cukru na území České republiky   (19. 6. 2006)

1787
1800
1810

1829
1831

Založení první rafinerie cukru ve Zbraslavi (dnes Praha), zpracovávající třtinovou surovinu ze zámoří.
Pokusná výroba cukru z řepy v Hořovicích (okres Beroun) – do roku 1805.
Založení prvních výroben řepného cukru v době kontinentální blokády: v Žákách (okres Kutná Hora) a Liběchově (okres Mělník).
V letech 1811 a 1812 vzniklo dalších 13 výroben cukru (do r. 1816 zanikly).
Nový počátek řepného cukrovarnictví – Kostelní Vydří u Dačic.
Vznik dalších cukrovarů (Dobrovice, Chocomyšl, Bezděkov a Malá Chuchle).


Aktualizace adresáře   (29. 5. 2006)
Upravili jsme podobu našeho web-adresáře a doplnili desítky nových odkazů.

Termíny řepařských akcí v roce 2006    (22. 5. 2006)
31. 5. – Sloveč – Polní řepařský den (Cukrovary TTD, SPC Čech, ZS Sloveč)
11. 6. – Straškov – Polní řepařský den (Cukrovary TTD, ŘI, SPC Čech aj.)
12. 6. – Bylany – Polní den k cukrovce (Eastern Sugar, VP Agro, Agricola Bylany)
16. 6. – Všestary – Polní řepařský den (Cukrovary TTD, ŘI, SPC Čech aj.)
16. 6. – Unčovice – Den cukrové řepy (E. Sugar, AK Olomouc, ZD Unčovice aj.)
18. 6. – Bezno – dopoledne: Setkání řepařů a cukrovarníků (SPC Čech)
18. 6. – Bezno odpoledne: Polní řepařský den (Cukrovary TTD, ŘI Semčice)
13. 6. – Vyšehořovice – Polní řepařský den (Cukrovary TTD, ŘI aj.)
23. 6. – Zaloňov – Den agronoma (Uniagro Zaloňov, Agrospol, SPC Čech)

Informace SPC Čech    (22. 5. 2006)
Podmínky poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro rok 2006 – dle NV 142/2006.

Upozorňujeme na webové stránky SPC Čech: www.spcc.cz   (22. 5. 2006)

Vláda schválila nařízení upravující výplaty kompenzací    (20. 4. 2006)
ČR zhruba třetinu prostředků nevyplatí pěstitelům cukrovky, ale rozpustí je v přímé platbě na plochu. Z celkových 28 mil. eur přidělených EU zbude pro řepaře asi 19 mil. eur (ca 550 mil. Kč). Vycházet by se mělo z referenčního období 2005/06, kdy řepa zaujímala asi 65 tis. ha. Letos se předpokládá pokles na 50 tis. ha, takže se kompenzace budou vyplácet i na zhruba 15 tis. ha neosetých cukrovkou.

Cukrovary TTD převzaly Manolis    (20. 4. 2006)
Společnost Cukrovary TTD odkoupila 31. 3. 2006 společnost Manolis. Tím se produkční kvóta Cukrovarů TTD zvýšila na 200 tis. t cukru.

Ústavní soud rozhodl o produkčních kvótách    (9. 3. 2006)
Ústavní soud 8. 3. 2006 zrušil § 3 Nařízení vlády ČR č. 548/2005 Sb.  (DOC 57 kB), které upravuje podmínky společné organizace trhu s cukrem pro Českou republiku. Ministerstvo zemědělství ve svých tiskových zprávách vítá, že podle nálezu ÚS je systém dělení kvóty mezi jednotlivé cukrovary v souladu s ústavou a konstatuje, že nástroje cukerního pořádku i individuální produkční kvóty cukru zůstávají v platnosti.

Krácení produkčních kvót   (6. 3. 2006)
Vzhledem k očekávanému přebytku cukru rozhodla 2. 3. 2006 Evropská komise snížit v hospodářském roce 2006/2007 členským zemím produkční kvóty přibližně o 2,5 mil. t. Pro Českou republiku se výrobní kvóta cukru sníží z ca 455 000 t na 411 332 t, pro Slovensko z 207 432 t na 183 225 t (vč. izogukózy z 250 na 221 tis. t).

Nová oficiální data cukerní statistiky    (28. 2. 2006)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo oficiální statistické údaje o výrobě cukrovky a cukru v ČR v hospodářském roce 2005/2006.

Reforma schválena    (28. 2. 2006)
Reformu cukerního pořádku EU schválili 20. 2. ministři zemědělství členských států unie. Reforma začne platit v hospodářském roce 2006/2007, tj. od 1. 7. 2006.

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2006   (20. 2. 2006)
Kromě příspěvku v únorovém čísle LCaŘ najdete oficiální popisy ÚKZÚZ nově registrovaných odrůd zde  (text).

Nesouhlas se snahou o rozptýlení kompenzací   (10. 2. 2006)
Podle Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska možné rozpuštění samostatné cukerní platby na SAPS postaví naše řepaře v rámci EU do role nahého mezi vlky. (celý text).

Seznam doporučených odrůd cukrovky   (20. 1. 2006)
Výtah ze Seznamu doporučených odrůd jsme otiskli v lednovém čísle LCaŘ. Celý dokument ÚKZÚZ OOZ je k dispozici zde: úvod  (text  DOC 31 kB) i tabulková část s výsledky z 10 pokusných míst   (tabulky  XLS 126 kB).

K reformě cukerního pořádku v EU   (15. 12. 2005)
Prohlášení k reformě cukerního pořádku EU vydal Svaz pěstitelů cukrovky ČR (celý text) i Českomoravský cukrovarnický spolek (celý text).

Cukrovary TTD se chystají převzít cukrovar ve Vrdech   (15. 12. 2005)
K připravovanému převzetí společnosti Manolis a. s. společností Cukrovary TTD a. s. vydaly obě společné komuniké (celý text).