ZPRÁVY  Z  ROKU  2019

Růst ceny cukru na trhu EU   (12. 12. 2019)
Průměrná cena bílého cukru v EU podle údajů Evropské komise vzrostla v říjnu 2019 na hodnotu o 20 euro za tunu vyšší než v lednu 2019, byla tak nejvyšší od října 2018. Nejvyšší meziměsíční nárůst ceny (o 24 euro za tunu) byl zaznamenán v regionu 3 (Španělsko, Itálie a balkánské státy), cena roste také v regionu 1, do kterého patří také Česko, a v regionu 2, který tvoří západoevropské státy, i když zde je cena a její růst nejnižší. Vývoj ceny cukru v EU a jednotlivých regionech od října 2017 uvádí přehled ceny cukru v EU  (PDF 94 kB).

2. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2019/2020   (5. 12. 2019)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 2. 12. 2019 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2019/2020, viz 2. odhad 2019/2020  (PDF 527 kB).
K datu odhadu byla sklizena většina ploch cukrové řepy, zhruba 95 %, cukrovarnická kampaň trvala již 84 dnů, zhruba ještě 49 dnů zbývalo. V porovnání s prvním odhadem hodnoty většiny údajů významně poklesly. Kvalita a kvantita řepy vlivem letošního silného tlaku chorob a nedostatku nebo výkyvu a rozmístění srážek zůstane opět za očekáváním, na Moravě velmi výrazně. Odhadovaný výnos se prozatím pohybuje okolo 63 t/ha při standardní cukernatosti. Nízká cukernatost, nyní zhruba 16,9 až 17 %, se promítne do všech výkonnostních parametrů, do polarizačního a bílého cukru i do výtěžnosti. Výroba cukru zaznamenává propad prozatím o 50 tis. t.
Třetí odhad lze očekávat po konci kampaně na přelomu ledna a února

O cukru a sladidlech v pořadu Polopatě (ČT1)   (29. 11. 2019)
Bílý zabiják 21. století, tak dnes bývá charakterizován cukr. Skoro to vypadá, že by měl být zakázán a zařazen mezi nebezpečné potraviny. Je opravdu tak škodlivý? V pořadu Polopatě se k tomu v České televizi vyjadřují odborníci: prof. Bubník (online viz zde) a prof. Dostálová (online viz zde).

Dotace na plevelnou řepu – semináře   (24. 10. 2019)
Evropskou komisí byla 18. 9. 2019 schválena nová dotace na podporu likvidace plevelné řepy. Dle MZe nyní probíhá příprava na to, aby dotační titul mohl být spuštěn od začátku roku 2020. V lednu a únoru by pak měla k této problematice proběhnout série seminářů pro pěstitele cukrové řepy, organizovaných MZe a SZIF spolu s cukrovary. Bližší informace mají být včas sděleny.

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2019/2020   (21. 10. 2019)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 7. 10. 2019 první odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2019/2020, viz 1. odhad 2019/2020  (PDF 509 kB).
Letošní rok je poznamenán velkými, často regionálními výkyvy počasí v kombinaci s abnormálním tlakem chorob, škůdců a plevelů. Kvalita cukrové řepy liší nejenom region od regionu, ale i pole od pole. Je proto těžké vyslovit přesnější odhad. Zdá se, že letošní úroda řepy a pravděpodobně i výroba cukru zůstane za očekáváním. Prozatím lze hovořit o mírně podprůměrných výsledcích, vztaženo k posledním zhruba pěti rokům.
Druhý odhad je možno očekávat v první dekádě prosince 2019, kdy by již měla být sklizena většina cukrové řepy. Konečné výsledky hospodářského roku 2018/2019 lze očekávat v závěru října nebo na začátku listopadu 2019.

Potraviny z domoviny: cukrová řepa a cukr   (17. 10. 2019)
Agrární komora realizuje na podporu české produkce kvalitních výrobků a tradičních komodit ve spolupráci s Regionální televizí pořad „Potraviny z domoviny“. Ve spolupráci se SPC Čech a Tereos TTD byl natočen 6. díl věnovaný komoditě cukrovka – cukr, pořad viz zde.

VCS na cukrovou řepu 2019   (17. 10. 2019)
Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil pro rok 2019 sazby plateb pro zemědělce, mj. dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS), na kterou jde 3,3 mld. Kč. Platba VCS na cukrovou řepu činí 7 245,58 Kč/ha (o 695,66 Kč/ha více než loni). Dotace vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Omezení ploch monokultur na 30 ha od roku 2021   (9. 10. 2019)
Ministerstvo zemědělství připravilo pravidla omezující výměru monokultur – od začátku roku 2021 budou muset zemědělci pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 ha (viz podrobnosti).

Dotace na likvidaci plevelné řepy   (7. 10. 2019)
Ministerstvo zemědělství začne od příštího roku podporovat pěstitele, kteří budou likvidovat plevelnou řepu mechanicky bez použití herbicidů; mohou dostat téměř čtyři tisíce korun na hektar (viz podrobnosti). Podporu v rekordním čase schválila v září Evropská komise.

Zahájení cukrovarnické kampaně 2019/2020 v Česku   (27. 9. 2019)
Zpracování cukrové řepy bylo zahájeno: 10. 9. ve Vrbátkách, 12. 9. v Litovli, 16. 9. v Prosenicích, 25. 9. v Hrušovanech nad Jevišovkou a Opavě, 26. 9. v Českém Meziříčí a 27. 9. v Dobrovici.

Řepařský polní den Sloveč 2019   (27. 9. 2019)
26. polní den cukrovky a kukuřice se konal na pozemcích ZS Sloveč u Kamilova 19. 9. 2019. Tradiční akci pořádaly ZS Sloveč, Tereos TTD a VP Agro ve spolupráci s firmami nabízejícími osiva, pesticidy, mechanizaci a služby pro pěstitele cukrové řepy (viz podrobnosti).

WTO bude rozhodovat o indické podpoře cukerního sektoru   (22. 8. 2019)
Brazílie, Austrálie a Guatemala požádaly v polovině srpna Světovou obchodní organizaci (WTO), aby rozhodla o indických dotacích na cukr (viz podrobnosti).

Přezkoumání VCS pro cukrovku a povolování neonikotinoidů   (8. 8. 2019)
Žádost k Evropské komisi o přezkum dobrovolné vázané podpory na produkci cukrové řepy vznesla pracovní skupina na nejvyšší úrovni (HLG). Některé státy VCS vnímají jako nutnou, podle jiných narušuje hospodářskou soutěž. I v otázce nouzových povolení k užití neonikotinoidů jsou členské státy podle HLG rozděleny: jedni povolení odůvodňují nedostatkem vhodných alternativ, druzí to považují za narušení evropského trhu s cukrem (viz podrobnosti).

Ocenění českých profesorů Kadlece a Bubníka   (4. 6. 2019)
Na 6. konferenci ESST (European Society for Sugar Technology) v polské Poznani obdrželi minulý týden prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc., a prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc., z VŠCHT Praha ocenění ESST Science Award 2019 za dlouholetou úspěšnou spolupráci v rámci CITS a ESST. Ocenění je vyjádřením přínosu jejich vědecké práce pro evropský cukrovarnický průmysl.

Český zástupce ve vedení CIBE   (4. 6. 2019)
Ing. Jan Křováček, Ph.D., výkonný ředitel SPC Čech, byl zvolen členem prezidia CIBE (evropské konfederace pěstitelů cukrovky). Volba českého zástupce do tohoto orgánu odráží váhu českého řepařství v Evropě a zároveň také osobnosti ing. Křováčka v CIBE.

Rozhovor s Ing. Reinbergrem k situaci na trhu s cukrem   (4. 6. 2019)
Zpravodajský web iDnes publikoval rozhovor s Ing. Reinbergrem (zde) k aktuální situaci cukerního oboru u nás i v Evropě, předcházel mu redakční příspěvek (zde), popisující krizi oboru po pádu produkčních kvót.

Corteva Agrosciences   (4. 6. 2019)
Corteva Agriscience dokončila odštěpení od koncernu DowDuPont – je z ní plně nezávislá společnost nabízející zemědělcům služby v oblasti osiv a ochrany plodin, využívající všech možností digitálních dat a nástrojů, viz tiskovou zprávu.

Osevní plocha cukrové řepy 2019/2020 v ČR   (20. 5. 2019)
Ministerstvo zemědělství ČR uvádí, že na základě hlášení cukrovarnických podniků (k 30. 4. 2019) je v České republice pro hospodářský rok 2019/2020 oseto cukrovou řepou celkem 60 051 ha, z toho na cukr 56 249 ha.

Plocha cukrové řepy v ČR v roce 2019   (17. 5. 2019)
Na základě údajů od cukrovarnických společností je plocha cukrovky v Česku letos ca 60,4 tis.ha., tedy ca o 5,7 tis.ha. méně něž loni. Plocha řepy pěstitelů Tereos TTD je ca 35,6 tis.ha (Dobrovice 24,4 tis.ha, České Meziříčí 11,2 tis.ha), Moravskoslezských cukrovarů 13,0 tis.ha (Opava 6,5 tis.ha, Hrušovany 6,5 tis.ha), Litovle 3,8 tis.ha, Prosenic 3,7 tis.ha a Vrbátek 4,3 tis.ha.

Setí cukrové řepy v Čechách   (17. 5. 2019)
V rajonech cukrovarů společnosti Tereos TTD je letos k 31. 3. zasetých 93 % ploch cukrové řepy, což je nejvíce v posledních sedmi letech. Vybavenost moderními secími stroji je rok od roku u pěstitelů lepší a také počasí bylo pro setí příznivé.

Cukr není to ďáblův nástroj, tvrdí Maršálek   (3. 4. 2019)
Snad ani není žádná další, stejně nebo podobně kontroverzní potravina. Cukr je neprávem obviňován z obezity a jiných civilizačních chorob, zubního kazu či rakoviny. Vědci se shodují, že sám o sobě není škodlivý. Škodlivá je pouze jeho nadměrná konzumace, říká cukrář Josef Maršálek (zde).

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2018/2019   (20. 3. 2019)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 12. 3. 2019 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2018/2019, viz 3. odhad 2018/2019  (PDF 509 kB), Údaje vycházejí z již skončené cukrovarnické kampaně, proto případné změny a doplnění lze očekávat jen v malém měřítku.

Společnost Tereos TTD ukončila cukrovarnickou kampaň   (21. 1. 2019)
Cukrovarnická kampaň v Tereos TTD, a.s., začala ve čtvrtek 22. září 2018 a trvala 106 dní až do 11. ledna 2019, kdy cukrovar v Českém Meziříčí zpracoval poslední bulvu cukrové řepy, uvádí zpráva Tereos TTD.