STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2018

ÚKZÚZ: Povolení osiva řepy namořeného přípravkem Cruiser   (25. 9. 2018)
ÚKZÚZ vydal 19. 9. nařízení povolující omezené a kontrolované použití osiva cukrovky namořeného přípravkem Cruiser 600 FS/Cruiser SB. Vyseto v ČR může být max. 81 000 VJ na ploše 66–67 tis. ha (včetně přesevů) v termínu od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019, viz nařízení ÚKZÚZ.

9. ročník Cukrových slavností   (25. 9. 2018)
Dobrovická muzea zvou veřejnost 6. 10. 2018 na "sladký jarmark" spojený se zahájením sezónních exkurzí do cukrovaru Dobrovice, viz pozvánka.

Pozvánka na Polní den ve Slovči 2018   (14. 9. 2018)
25. polní den kukuřice a cukrovky konaný pod záštitou ministra zemědělství Tomana proběhne ve čtvrtek 20. září 2018 od 9 hodin na pozemku Zemědělské společnosti Sloveč. Program a podrobnější údaje o akci uvádí pozvánka.

Slovensko: zahájení kampaně   (12. 9. 2018)
Podle sdělení na webu společnosti Považský cukor bylo plánováno zahájení kampaně v cukrovaru Trenčianská Teplá dne 12. 9. 2018. Ukončení očekávají na začátku příštího roku.

Slovensko: ministryně Matečná navštívila cukrovarníky a řepaře   (11. 9. 2018)
Slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná navštívila cukrovarníky a pěstitele cukrovky a diskutovala s nimi o aktuální situaci v sektoru. Slovensko je v produkci cukru soběstačné, v sektoru cukru pracuje přes 3000 lidí, pěstitelů řepy je 195, očekávaný výnos řepy je 60,22 t/ha. Více uvádí zpráva MPRV.

Dobrovice: RC Truck   (21. 8. 2018)
Přehlídka modelů na dálkové ovládání se zaměřením na trucky a stavební stroje se koná tento víkend v Dobrovikých muzeích, podrobnosti o této akci naleznete v přiloženém plakátu (zde) a z tohoto odkazu také na youtube První Boleslavská: www.youtube.com/watch?v=ZcyOLHmtV4M.

MZe: výměra cukrové řepy v České republice v roce 2018   (8. 6. 2018)
Na základě hlášení cukrovarnických podniků je v ČR, podle příslušného předpisu EU, pro hospodářský rok 2018/2019 oseto cukrovou řepou smluvně sjednaných 66 263 ha na celkové množství 4,9 mil. t.

Plocha cukrové řepy v roce 2018   (1. 5. 2018)
Podle sdělení cukrovarnických společností je letos v ČR kontrahována plocha cukrové řepy: Tereos TTD 38 600 ha, Moravskoslezské cukrovary 15 500 ha, Litovel 4 264 ha, Prosenice 3 325 ha a Vrbátky 4 526 ha. Celkem tedy 66 215 ha.

Podle společnosti F.O.Licht by v roce 2018 plocha řepy pro produkci cukru v EU měla být 1 593 tis. ha (loni 1 599 tis. ha), v Evropě pak 3 306 tis. ha (loni 3 444 tis. ha). Mírné navýšení se předpokládá jen v Polsku, V. Británii a Nizozemsku. V Chorvatsku, Dánsku, Francii, Řecku, Litvě, Rumunsku a Španělsku naopak malé snížení výměry řepy.

Bratislava: I. Németh / Eastern Sugar   (1. 5. 2018)
Výstava Eastern Sugar o slovenském cukrovarnictví vizuální umělkyně Ilony Németh se koná od 13. 4. do 15. 7. 2018 v Kunsthalle Bratislava, viz web KHB či pozvánku.

Zákaz neonikotinoidů v EU   (30. 4. 2018)
O zákazu používání neonikotinoidů clothianidinu, thiamethoxamu a imidaclopridu na venkovních plochách rozhodly země EU při hlasování 27. 4. 2018. Pro zákaz hlasovalo 16 členských států, 8 se zdrželo a 4 byly proti. Proti zákazu hlasovala ČR spolu s Dánskem, Maďarskem a Rumunskem. Zákaz tří uvedených účinných látek musí ještě formálně schválit Evropská komise, po zveřejnění v úředním věstníku pak vstoupí v platnost za půl roku. Česká republika požadovala udělení výjimky pro cukrovou řepu, protože za současně používaná mořidla osiv neexistuje adekvátní náhrada.

28. řádná valná hromada SPC Čech   (30. 4. 2018)
Valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech se konala v Bezně 26. 4. 2018. Na další dvouleté volební období zde byly zvoleny orgány svazu – místopředsedové, představenstvo a dozorčí rada, také i zástupci pěstitelů v Řepařské komisi při Tereos TTD.

Betaseed – ConvisoSmart   (30. 4. 2018)
Společnost Betaseed GmbH chce zavést technologii pěstování cukrové řepy Conviso®Smart, který vyvinuly a poskytly společnosti Bayer AG a KWS Saat SE, viz tiskovou zprávu.

Beseda o využití cukru s prof. Ing. Zdeňkem Bubníkem, CSc.   (5. 4. 2018)
Dobrovická muzea zvou na besedu o využití cukru s profesorem Zdeňkem Bubníkem z VŠCHT Praha (v úterý, 17. 4. 2018 od 17 hodin), viz pozvánku.

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2017/2018   (16. 3. 2018)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 15. 3. 2018 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2017/2018, viz 3. odhad 2017/2018  (PDF 317 kB), Údaje vycházejí z již skončené cukrovarnické kampaně, proto případné změny a doplnění lze očekávat jen v malém měřítku.

Tereos TTD má za sebou rekordní kampaň   (31. 1. 2018)
V pátek 26. ledna byla v cukrovarech Tereos TTD v Dobrovici a Českém Meziříčí ukončena kampaň – od 12. září, tedy během 137 dní, bylo v obou cukrovarech zpracováno přes 3 miliony tun řepy a vyrobeno téměř 370 tisíc tun bílého cukru; délka kampaně i zpracování řepy a výroba cukru představují rekord, uvádí zpráva Tereos TTD.