STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2018

Bratislava: I. Németh / Eastern Sugar   (1. 5. 2018)
Výstava Eastern Sugar o slovenském cukrovarnictví vizuální umělkyně Ilony Németh se koná od 13. 4. do 15. 7. 2018 v Kunsthalle Bratislava, viz web KHB či pozvánku.

Zákaz neonikotinoidů v EU   (30. 4. 2018)
O zákazu používání neonikotinoidů clothianidinu, thiamethoxamu a imidaclopridu na venkovních plochách rozhodly země EU při hlasování 27. 4. 2018. Pro zákaz hlasovalo 16 členských států, 8 se zdrželo a 4 byly proti. Proti zákazu hlasovala ČR spolu s Dánskem, Maďarskem a Rumunskem. Zákaz tří uvedených účinných látek musí ještě formálně schválit Evropská komise, po zveřejnění v úředním věstníku pak vstoupí v platnost za půl roku. Česká republika požadovala udělení výjimky pro cukrovou řepu, protože za současně používaná mořidla osiv neexistuje adekvátní náhrada.

28. řádná valná hromada SPC Čech   (30. 4. 2018)
Valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech se konala v Bezně 26. 4. 2018. Na další dvouleté volební období zde byly zvoleny orgány svazu – místopředsedové, představenstvo a dozorčí rada, také i zástupci pěstitelů v Řepařské komisi při Tereos TTD.

Betaseed – ConvisoSmart   (30. 4. 2018)
Společnost Betaseed GmbH chce zavést technologii pěstování cukrové řepy Conviso®Smart, který vyvinuly a poskytly společnosti Bayer AG a KWS Saat SE, viz tiskovou zprávu.

Beseda o využití cukru s prof. Ing. Zdeňkem Bubníkem, CSc.   (5. 4. 2018)
Dobrovická muzea zvou na besedu o využití cukru s profesorem Zdeňkem Bubníkem z VŠCHT Praha (v úterý, 17. 4. 2018 od 17 hodin), viz pozvánku.

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2017/2018   (16. 3. 2018)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 15. 3. 2018 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v ČR v hospodářském roce 2017/2018, viz 3. odhad 2017/2018  (PDF 317 kB), Údaje vycházejí z již skončené cukrovarnické kampaně, proto případné změny a doplnění lze očekávat jen v malém měřítku.

Tereos TTD má za sebou rekordní kampaň   (31. 1. 2018)
V pátek 26. ledna byla v cukrovarech Tereos TTD v Dobrovici a Českém Meziříčí ukončena kampaň – od 12. září, tedy během 137 dní, bylo v obou cukrovarech zpracováno přes 3 miliony tun řepy a vyrobeno téměř 370 tisíc tun bílého cukru; délka kampaně i zpracování řepy a výroba cukru představují rekord, uvádí zpráva Tereos TTD.