STATISTIKA KOMODITY CUKROVKA-CUKR V ČESKÉ REPUBLICE

Cukerní statistika je u nás již druhé století důležitou součástí komplexu hospodářských informací. V roce 2005 došlo k vytvoření jednotné cukerní statistiky, kterou zveřejňuje Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se SZIF, profesními organizacemi a dalšími. Údaje v následující tabulce jsou tedy oficiálními statistickými údaji o výrobě cukrovky a cukru v ČR. Statistika vychází z předpisů ES a ČR k regulaci trhu s cukrem a z potřeb sdružení pěstitelů řepy a výrobců cukru, proto je metodicky odlišná od statistiky ČSÚ.

  Parametr, jednotka 2015/2016* 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
  Počet všech pěstitelů   746 758 723 712 730
  Průměrná plocha cukrové řepy na 1 pěstitele (ha)   89 82 85 83 79
  Počet prodaných VJ osiva v ČR (ks) 70 922 80 485 68 528 66 928
  Osevní plocha cukrové řepy pro výrobu cukru (ha) 43 252 53 800 52 700 51 846 50 300 49 472
  Začátek cukrovarnické kampaně 21. 9. 2015 8. 9. 2014 24. 9. 2013 17. 9. 2012 8. 9. 2011 18. 9. 2010
  Konec cukrovarnické kampaně 16. 1. 2016 3. 3. 2015 26. 1. 2014 19. 1. 2013 23. 1. 2012 7. 1. 2011
  Počet činných cukrovarů (ks) 7 7 7 7 7 7
  Průměrná délka kampaně (dny) 97,0 140,5 117,5 111,3 114,0 93,6
  Sklizňová plocha řepy pro výrobu cukru (ha) 44 978 53 771 52 691 51 727 50 184 49 257
  Celkové množství řepy zpracované na cukr v ČR (t) 2 740 921 4 200 019 3 308 496 3 474 009 3 576 082 2 919 292
  Výnos bulev pro výrobu cukru (t/ha) 60,94 78,11 62,79 67,16 71,26 59,34
  Cukernatost (%) 18,20 15,91 17,59 17,00 17,32 16,65
  Výnos polarizačního cukru (t/ha) 11,09 12,42 11,04 11,42 12,34 9,88
  Výroba bílého cukru ČR vyrobeného v ČR (t) 451 877 591 440 512 316 535 462 564 440 432 755
  Výroba bílého cukru ČR mimo ČR++ (t) 4 000 4 975 27 000 30 000 51 000 26 151
  Výnos bílého cukru (t/ha) 10,05 11,00 9,72 10,35 11,25 8,79
  Výtěžek bílého cukru z řepy (%) 14,65 14,08 15,48 15,41 15,78 14,82
  Výroba melasy 50 P (t) 54 818 67 200** 60 494** 66 006** 78 220 88 501
  Sklizňová plocha řepy pro jiné využití (na líh aj.) (ha) 8 ,687 12 385 9 287 9 605 9 059 8 163
  Množství zpracované řepy (16%) pro jiné využití+ (t) 625 261 1 015 860 632 624 763 056 740 098 452 002
  Výnos bulev (16%) pro výrobu lihu aj.+ (t/ha) 71,98 82,02 68,12 79,44 81,70 55,37
  Sklizňová plocha cukrové řepy celkem (ha) 53 665 66 156 61 978 61 332 59 243 57 420
Hospodářský rok začíná 1. 10. a končí 30. 9., zahrnuje však výrobu i za září předchozího roku.

*     III. odhad roku 2015/2016 k 14. 3. 2016   (ř. 10–17 v tel qel)
      Pro řádek 10 a 14a: dále bylo zpracováno dalších 281 tis. t z plochy 4 559 ha a z toho vyrobeno 47 973 t cukru pro jiné státy.
      Celkem bylo v ČR zpracováno na cukr 3,392 mil. t řepy standardní jakosti.
      Řádek 11: v přepočtu na standardní jakost činí výnos 69,00 t/ha.

**   Bez melasy na kvasný líh
+  po dobu odhadu příslušného roku přepočteno na 16% cukernatost
++  výroba cukru v rámci dohody o provedení práce; uvedenou hodnotu nelze matematicky spojit s ostatními hodnotami  Parametr, jednotka 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05
  Počet všech pěstitelů 711 718 767 866 901 935
  Průměrná plocha cukrové řepy na 1 pěstitele (ha) 76 71 70 69 70 74
  Osevní plocha cukrové řepy pro výrobu cukru (ha) 46 472 43 987 44 137 55 801 65 569 71 095
  Počet prodaných VJ osiva v ČR (ks) 62 675 59 830 53 700 72 570 86 174 86 321
  Začátek cukrovarnické kampaně 16. 9. 2009 20. 9. 2008 17. 9. 2007 23. 9. 2006 12. 9. 2005 10. 9. 2004
  Konec cukrovarnické kampaně 8. 1. 2010 1. 1. 2009 27. 12. 2007 20. 12. 2006 29. 1. 2006 18. 1. 2005
  Počet činných cukrovarů (ks) 7 7 7 10 11 11
  Průměrná délka kampaně (dny) 93,4 85,6 83,4 72,3 86,8 94,3
  Sklizňová plocha řepy pro výrobu cukru (ha) 46 472 43 987 44 137 55 801 63 170 68 970
  Celkové množství řepy zpracované na cukr v ČR (t) 2 831 931 2 564 883 2 414 713 2 993 344 3 430 635 3 487 773
  Výnos bulev pro výrobu cukru (t/ha) 60,94 58,31 54,71 53,64 54,31 50,57
  Cukernatost (%) 16,85 18,04 16,47 18,41 18,70 18,53
  Výnos polarizačního cukru (t/ha) 10,27 10,52 9,01 9,87 10,16 9,37
  Výroba bílého cukru (t) 431 818 414 673 353 901 470 488 558 879 558 417
  Výnos bílého cukru (t/ha) 9,30 9,42 8,02 8,43 8,84 8,10
  Výtěžek bílého cukru z řepy (%) 15,25 16,17 14,66 15,72 16,29 16,01
  Výroba melasy 50 P (t) 77 581 80 180 97 780 110 000 130 986 140 208
  Inventurní zásoba v cukrovarech k 31.1. (tis. t) 331,0 326,9 316,8 268,4 232,2 107,0
  Sklizňová plocha řepy pro jiné využití (na líh aj.) (ha) 7 246 7 302 9 889* 3 646
  Množství zpracované řepy (16%) pro jiné využití+ (t) 446 950 461 741 556 166* 206 457
  Výnos bulev (16%) pro výrobu lihu aj.+ (t/ha) 61,68 63,23 56,24* 56,63
  Sklizňová plocha cukrové řepy celkem (ha) 53 718 51 289 54 026 59 447 63 170 68 970
Hospodářský rok 2006/07 začíná 1. 7. a končí 30. 9. 2007, hospodářský rok 2007/08 a další začínají 1. 10. a končí 30. 9., zahrnují však výrobu i za září předchozího roku.

*  z toho 166 ha pro jiné průmyslové účely než výrobu lihu (adekvátně i množství a výnos)
+  po dobu odhadu příslušného roku přepočteno na 16% cukernatostPODROBNÁ ZPRÁVA O CUKROVARNICKÉ KAMPANI V ČR:

kampaň 2011/12  (PDF 1,85 MB)     kampaň 2010/11  (PDF 1,88 MB)     kampaň 2009/10  (PDF 905 kB)
kampaň 2008/09  (PDF 672 kB)     kampaň 2007/08  (PDF 374 kB)     kampaň 2006/07  (PDF 515 kB)     kampaň 2005/06  (PDF 231 kB)
kampaň 2004/05  (PDF 215 kB)     kampaň 2002/03  (PDF 192 kB)     kampaň 2001/02  (PDF 174 kB)Výroba cukrovky a cukru na území České republiky

  Roky
 kampaně  
 
Sklizňová plocha řepy
(ha)
Výnos řepy
(t/ha)
Zpracováno řepy
(t)
Cuker-
  natost  
(%)
Výtěžek
b. cukru
(%)
Výnos bíl. cukru
(t/ha)
Výroba bíl. cukru**
(t)
Výroba melasy
(t)
   Počet   
cukro-
varů
  1920-25 195 300 25,12 5 016 181 18,36 15,53 3,38 773 984 159 489 149
  1926-30 202 130 26,54 5 359 360 18,27 15,39 4,08 822 225 179 560 136
  1931-35 130 621 24,56 3 222 984 18,67 15,61 3,82 502 582 123 287 109
  1936-40 140 246 26,52 3 389 303 17,36 14,52 3,83 535 233 126 671 103
  1941-45 149 360 19,98 2 989 581 17,95 14,83 2,96 443 306 101 603 96
  1946-50 152 829 21,88 2 375 461 18,13 14,82 3,22 496 577 134 413 91
  1951-55 178 541 24,28 3 957 158 17,85 14,46 3,21 572 274 174 364 85
  1956-60 171 238 26,42 4 540 662 17,31 13,93 3,68 631 497 201 174 80
  1961-65 168 766 28,42 4 810 819 17,19 13,75 3,90 660 820 227 265 76
  1966-70 142 874 35,51 5 078 586 15,15 11,37 4,02 573 922 280 071 70
  1971-75 145 501 32,92 4 804 044 15,20 11,54 3,78 496 135 266 822 61
  1976-80 154 599 33,00 5 103 334 14,34 10,97 3,63 539 295 264 019 59
  1981-85 150 548 35,56 5 366 939 14,56 10,90 3,81 569 149 306 560 55
  1986-90 126 179 36,19 4 589 188 15,13 11,56 4,16 532 670 262 795 50
  1991-95 108 083 35,77 3 816 103 16,38 13,12 4,69 502 397 202 412 37
  1996-00 79 364 44,22 3 501 144 16,84 13,81 6,25 487 734 151 728 19
  2001-05 73 290 50,22 3 644 373 17,39 14,76 7,43 535 597 147 464 12
  2006-10 49 980 54,08 2 614 289 17,44 14,76 8,23 412 194 103 890 9
                   
  2000/01 60 309 47,40 2 899 612 17,60 19,94 7,20 431 600 117 200 13
  2001/02 78 942 49,79 3 900 023 15,35 12,72 6,41 498 904 160 680 14
  2002/03 79 504 50,49 4 002 644 16,19 13,69 6,89 547 962 152 430 13
  2003/04 71 016 45,96 3 400 770 18,21 15,11 6,94 513 820 153 100 13
  2004/05 68 970 50,57 3 487 773 18,53 16,01 8,10 558 417 140 208 11
  2005/06 63 170 54,31 3 430 635 18,70 16,29 8,84 558 879 130 986 11
  2006/07* 55 801 53,64 2 993 344 18,41 15,72 8,43 470 488 110 000 10
  2007/08* 44 173 54,71 2 414 713 16,47 14,66 8,02 353 901 97 780 7
  2008/09* 43 987 58,31 2 564 883 18,04 16,17 9,42 414 673 80 180 7
  2009/10* 46 472 60,94 2 831 931 16,85 15,25 9,30 431 818 77 581 7
  2010/11* 49 257 59,34 2 919 292 16,65 14,82 8,79 432 755 88 501 7
  2011/12* 50 300 71,26 3 576 082 17,32 15,78 11,25 564 440 78 220 7
*  Uvedené údaje se týkají pouze cukrovky určené pro výrobu cukru.
** Výroba cukru v ČR.
Zpracování cukrovky v českých cukrovarech (t/d ř.)

  Cukrovar Spol.* 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
  Č. Meziříčí 1 2 998,4 3 449,3 3 641,8 4 096,3 4 538,0 4 747 4 860 4 970 6 665 6 870 7 509
  Český Brod 8 850,0 990,0 1 000,0
  Dobrovice 1 7 028,6 7 183,4 7 225,0 7 805,0 8 313,0 10 748 11 840 11 210 13 010 14 332 14 296
  Hr. Týnec 3 5 146,7 5 232,8 4 246,0 4 302,2 4 060,0 4 748 4 540 4 640
  Hrušovany 2 4 543,9 4 713,5 4 677,5 4 816,1 4 653,1 5 558 4 940 4 960 5 415 4 886** 5 256**
  Kojetín 3 2 436,9 2 462,8 2 289,1 2 495,7 3 060,0 3 118 2 960 2 950
  Litovel 4 1 600,1 1 666,0 1 423,4 1 680 1 950 2 050 2 062 2 475 2 242
  Mělník 1 3 302,3 3 323,0 3 355,7 3 595,0 3 839,4
  Modřany 3 1 837,8 1 887,8 1 851,6
  Němčice 3 2 887,1 2 962,8 2 756,8 2 405,8 2 800,0 3 109 3 000 2 960
  Opava 2 3 177,4 3 210,5 2 984,0 3 238,9 3 022,4 3 897 3 300 2 440 3 821 4 073 3 860
  Prosenice 5 1 566,1 1 816,1 1 937,0 1 524,1 2 257 2 100 2 280 2 378 2 427 2 242
  Vrbátky 6 1 795,0 1 927,7 1 697,2 1 703,3 1 767,6 1 916 1 910 2 000 2 005 2 150 2 064
  Vrdy 7 1 300,0 1 400,0 1 866,0 1 565,5 2 335 2 100
  Zvoleněves 3 2 051,6 2 096,4
  Závodů   11 13 14 13 13 11 11 10 7 7 7
  Průměr ČR   3 382,3 3 178,3 2 885,0 3 147,2 3 197,4 4 101 3 952 4 146 5 051 5 308 5 353
* Společnost: 1 – Cukrovary a lihovary TTD a.s., 2 – Moravskoslezské cukrovary a.s., 3 – Eastern Sugar ČR a.s., 4 – Litovelská cukrovarna a.s., 5 – Hanácká potravinářská společnost s.r.o., 6 – Cukrovar Vrbátky a.s., 7 – Manolis a.s., 8 – Neli s.r.o.
** Kapacitní zpracování bylo ovlivněno zpracováním bio-řepy.

Výroba cukrovky a cukru v ČR v grafech
   home     redakce     z historie     pro autory     ceník inzerce     předplatné     web-adresář     2008     2009     2010     2011     2012