ZPRÁVY  Z  ROKU  2022

Slovensko: produkce cukru   (19. 12. 2022)
Ministersto pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zveřejnilo zprávu k produkci cukru v zemi, viz zde.

Svazy pěstitelů cukrovky k redesignu eroze   (15. 12. 2022)
SPC Čech spolu se SPC Moravy a Slezska se silně vymezují a nesouhlasí s redesignem eroze, který má být platný od roku 2024, jak vyjádřili 8. 12. 2022 v dopise státním i dalším orgánům, viz zde.

Zasedání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu   (12. 12. 2022)
Celý text sdělení JUDr. Pojera o zasedání ve španělské Zamoře, ve zkrácené podobě publikovaného v prosincovém čísle časopisu, naleznete zde.

Cena bílého cukru na trhu EU   (9. 12. 2022)
V říjnu 2022 došlo k dalšímu dramatickému růstu ceny bílého cukru u výrobců v EU, v průměru mezimesíčně o 74 € na 586 €/t, největší nárůst byl v regionu 1 (do kterého patří i ČR) o 117 € na 592 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 156 kB).

2. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2022/2023   (8. 12. 2022)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 7. 12. 2022 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v České republice v hospodářském roce 2022/2023, viz 2. odhad 2022/2023  (PDF 180 kB).
K datu odhadu probíhal 87. den cukrovarnické kampaně, sklizeno bylo asi 97 % ploch, v ČR zbývalo sklidit asi 1 800 ha (loni 98 %). Délka kampaně se mírně protahuje na nyní odhadovaných 143 dnů (do začátku února). Přesnější údaje vyplynou až z třetího posledního odhadu zhruba v polovině ledna 2023.

SZIF začíná vyplácet VCS na cukrovou řepu 2022   (7. 12. 2022)
SZIF spouští vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Pro cukrovou řepu byla VCS stanovena na 6 924,18 Kč/ha, požádalo o ni 869 pěstitelů. V roce 2021 bylo na řepu 898 žadatelům vyplaceno 418 mil. Kč, v roce 2020 pak 878 žadatelům 460 mil. Kč a o rok předtím 867 žadatelům 430,3 mil. Kč, viz tisková zpráva SZIF.

Historie.cs: Naše klondajky s bílým zlatem   (2. 12. 2022)
V sobotu 3. 12. vysílala Česká televize od 21.05 na programu ČT24 v rámci Historie.cs díl o historii českého cukrovarnictví s názvem „Naše klondajky s bílým zlatem“ (v repríze 4. 12. od 9.05 a 10. 12. od 13.05 hodin). On-line lze pořad sledovat zde.

EK schválila český Strategický plán SZP   (28. 11. 2022)
Evropská komise schválila český a slovenský Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023–2027. Potvrdila tak pravidla, kterými se budou zemědělci v Česku řídit od 1.1.2023.

MZe ČR: Návrh nového vymezení erozezního ohrožení   (25. 11. 2022)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo návrh změn hodnocení eroze vycházející z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Návrh rozšiřuje silně erozně ohrožené plochy (viz tisková zpráva MZe). Představuje zásadní existenční hrozbu cukernímu sektoru významným poklesem ploch cukrové řepy a v důsledku riziko možné další redukce průmyslu a uzavírání cukrovarů v ČR. ČMCS oslovil ministry zemědělství a životního prostředí s naléhavou žádostí o pomoc při řešení a přehodnocení této situace.

CNN Prima News a iRozhlas k ceně cukru   (17. 11. 2022)
Ceně cukru a situaci sektoru řepa-cukr se věnuje i kratší reportáž na CNN Prima News, viz online cnn.iprima.cz, nebo např. irozhlas.cz. Dříve k tématu vyšel článek také na webu Seznam zprávy

Cukr ve snídani TV Nova   (7. 11. 2022)
Informace o výrobě cukru s pozváním do Dobrovických muzeí zazněly v TV Nova v neděli 6. 11. 2022 ve víkendové snídani, upoutávku lze shlédnout online, viz víkendová snídaně TV Nova (stopáž: 1:28:50).

Cena bílého cukru na trhu EU   (28. 10. 2022)
V září 2022 došlo k dalšímu růstu ceny bílého cukru u výrobců v EU, v průměru o dalších 28 € na 512 €/t, nejvíce stále v regionu 3 (státy jižní Evropy a Balkánu) o 46 € na 669 €/t, nejméně o 8 € na 475 €/t v regionu 1 (do kterého spadá také Česko), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 156 kB).

1. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2022/2023   (12. 10. 2022)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 7. 10. 2022 první odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v České republice v hospodářském roce 2022/2023, viz 1. odhad 2022/2023  (PDF 180 kB).
K datu odhadu probíhal 26. den cukrovarnické kampaně, sklizeno bylo asi 23 % ploch. Září s extrémními srážkami ovlivnilo sklizeň a začátek kampaně. Zdravotní stav řepy je zatím relativně dobrý – některé porosty jsou sice poškozeny cerkosporiózou, řada ploch je ale relativně zdravých, lze tak očekávat na růst cukernatosti a kořene řepy. Bude-li nadcházejících 6-8 týdnů srážkově normálních s dostatkem slunečního svitu, lze předpokládat na zlepšování dat z prvního odhadu.

VCS na cukrovou řepu 2022   (11. 10. 2022)
Ministr zemědělství schválil sazby pro jednotlivé platby dobrovolné podpory vázané na produkci, jejichž prostřednictvím bude na citlivé komodity vyplaceno celkem přes 3,1 miliardy korun. Platba VCS na cukrovou řepu byla stanovena ve výši 6 924,18 Kč/ha. Dotace vyplácí SZIF. Výše přímých plateb jsou přepočteny podle směnného kurzu ECB k 30. 9. 2022 (24,549 Kč/EUR).

Tuzemské spotřebitelské ceny cukru   (4. 10. 2022)
Podle ČSÚ vzrostla meziročně spotřebitelská cena cukru v srpnu o 41,7 % (v červenci o 34,0 %). Na nárůst ceny cukru reagují i některá média, viz např. Seznam Zprávy (4. 10. 2022) nebo iDnes.cz (23. 9. 2022). Podobně komentují vývoj cen i další.

Cena bílého cukru na trhu EU   (3. 10. 2022)
V červenci a srpnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, v průměru o 31 € na 484 €/t, nejvíce stále v regionu 3 (státy jižní Evropy a Balkánu) o 62 € na 623 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 154 kB).

Zahájení kampaně 2022/23   (9. 9. 2022)
Zahájení letošní kampaně plánují cukrovarnické společnosti v těchto termínech: České Meziříčí 11. 9., Litovel 14. 9., Prosenice 19. 9., Dobrovice 20. 9., Vrbátky 21. 9., Hrušovany 22. 9. a Opava 23. 9.

Cena bílého cukru na trhu EU   (27. 8. 2022)
V červnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla v průměru pouze o 1 € na 453 €/t, nejvíce pak v regionu 3 (státy jižní Evropy a Balkánu) o 13 € na 561 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 153 kB).

Podmínky pro šíření cerkosporiózy   (24. 8. 2022)
S příchodem deště se zlepšily i podmínky pro šíření cerkosporiózy, s návratem vyšších teplot infekční tlak zesílí. Proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost fungicidní ochraně porostů.

Roboti proti plevelům   (20. 8. 2022)
Proti plevelům by brzy měly pomoci nejmodernější technologie využívající laser spolu s robotickými zařízeními, jak v praxi ověřovali experti z bonnské univerzity, viz plný text zprávy.

V Maďarsku chybí cukr, přispěly k tomu cenové stropy   (17. 8. 2022)
Že se cukr stává nedostatkovým zbožím, potvrzují opatření v některých obchodech napříč Maďarskem, lidé si ho v nich mohou koupit pouze omezené množství, uvádí novinky.cz.

MARS: Cukrová řepa – prognóza výnosů   (12. 8. 2022)
Podle monitoringu MARS z 25. 7. je v EU očekáván výnos řepy o 4 % vyšší, než je 5letý průměr, v Česku dokonce o 9,4 % vyšší, viz náhled na JRC MARS Bulletin pokračující sucho v řadě evropských zemí však patrně odhady sníží.

Cukrová repa, cukor – situačná a výhľadová správa   (8. 8. 2022)
Komoditní situační a výhledovou správu k produkci cukrové řepy a cukru vydalo slovenské Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka, daný dokument je k dispozici zde Cukrová repa, cukor (PDF 1,01 MB).

Evropský parlament k dovozu cukru z Indie   (17. 7. 2022)
Evropský parlament 5. 7. 2022 vyzval EU, aby neustupovala Indii v probíhajících jednáních o dovozu cukru. Vyzval také k okamžitému pozastavení kvóty WTO, která Indii poskytuje ročně preferenční přístup na trh EU s 10 tis. t cukru.

Výskyt cerkosporiózy v porostech cukrovky   (11. 7. 2022)
Úhrny srážek akcelerovaly vývoj chorob v porostech cukrové řepy, a došlo tak ke splnění podmínek pro vznik a vývoj infekce cerkosporiózou. S ohledem na srážky v se očekává splnění podmínek i na dalších lokalitách, viz zprávu ÚKZÚZ

EFSA považuje GM řepu tolerantní k glyfosátu za bezpečnou   (11. 7. 2022)
Panel pro geneticky modifikované organismy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil hodnocení rizik pro GM cukrovou řepu H7-1 tolerantní k glyfosátu. Byla vyvinuta společnostmi Monsanto a KWS. Dle EFSA je tento kultivar cukrové řepy je stejně bezpečný jako jeho konvenční protějšek a komerční kultivary cukrovky, pokud jde o účinky na zdraví lidí a zvířat i na životní prostředí. Podrobnosti viz EFSA Journal

Cena bílého cukru na trhu EU   (1. 7. 2022)
V květnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU dále vzrostla, v průměru o 6 € na 452 €/t, nejvíce pak v regionu 3 (tvořeném státy jižní Evropy a Balkánu), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 151 kB).

78. kongres IIRB   (29. 6. 2022)
78. kongres IIRB (Mezinárodního řepařského institutu) se konal 21. až 23. 6. 2022 ve Valonském konferenčním centru v belgickém Monsu, a to ve spolupráci s belgickým výzkumným institutem IRBAB. Heslem kongresu bylo „Pěstování cukrové řepy pro budoucnost“.

Kongres CEFS na Slovensku   (25. 6. 2022)
Kongres CEFS se uskutečnil ve dnech 8. až 10. 6. 2022 v hotelu Radisson Blu Carlton v Bratislavě, viz plný text zprávy.

46. kongres CIBE v Gdaňsku   (16. 6. 2022)
Kongres CIBE proběhl 1. až 3. června 2022 v Gdaňsku, prezidentem CIBE na další dvouleté období zvolen Marcel Jehaes, viz plný text zprávy.

Cena bílého cukru na trhu EU   (7. 6. 2022)
V dubnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla o 3 €/t, v regionu 1 (sever a východ EU včetně ČR) pak ze všech regionů nejvíce, a to o 11 €/t (na 440 €/t), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 151 kB).

Výskyt makadlovky v porostech cukrovky   (6. 6. 2022)
Již od polovině května, kdy byly zaznamenány na řadě teplejších lokalit výskyty imag 1. generace makadlovek, docházelo k postupnému nárůstu jejich četnosti ve feromonových lapačích v porostech řepy. V Polabí a na jižní Moravě, kde byl vrchol náletu již v minulém týdnu, je doporučeno do 7 dnů aplikovat insekticid, viz zprávu ÚKZÚZ

Litovel: ČOV   (6. 6. 2022)
Výstavby čistírny odpadních vod v litovelském cukrovaru by měla vyřešit problém se zápachem z usazovacích nádrží. O problému informovala média, např. také Automatizace v potravinářství, viz celá zpráva

Bývalý Cukrovarnický palác v Praze prošel rekonstrukcí   (24. 5. 2022)
Cukrovarnický palác u Jindřišské věže v centru Prahy je kulturní památkou, ve které byl letos otevřen první hotel americké sítě Hyatt v Česku, nazvaný Andaz Prague. Zrekonstruované prostory si lze prohlédnout na stránkách aktualne.cz

Řepa nepřežila střet s fanoušky Rammsteinu   (24. 5. 2022)
Příznivci skupiny Rammstein, kteří neměli lístky na její koncert v Letňanech, obsadili v sousedství pole zemědělské společnosti VIN agro a zcela zničili porost cukrové řepy, uvedla na svém Facebooku Agrární komora ČR

MZe: plocha cukrové řepy v roce 2022   (9. 5. 2022)
Podle sdělení Ministerstva zemědělství ČR je pro hospodářský rok 2021/2022 smluvně sjednána cukrová řepa na ploše celkem 60 649 ha. Plocha meziročně klesla o 2 836 ha.

Cena bílého cukru na trhu EU   (4. 5. 2022)
V březnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla jen regionu 2 (západní Evropa) o 7 €/t, v regionu 1 (sever a východ EU včetně ČR) naopak  8 €/t klesla, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 150 kB).

Plocha cukrové řepy v roce 2022   (25. 4. 2022)
Podle sdělení agronomické služby cukrovarnických společností je plocha cukrové řepy v Česku v letošním roce 60 632 ha (nejedná se však o oficiální údaj), což představuje mírné snížení oproti loňským oficiálním 63 400 ha.

WVZ – stížnost k Evropské komisi na přímé platby   (23. 4. 2022)
Německé sdružení pro cukr WVZ (Wirtschaftliche Vereinigung Zucker) podalo u Evropské komise stížnost na přímé platby vázané na produkci cukrové řepy, protože prý narušují hospodářskou soutěž, viz plný text zprávy.

Konečné údaje o výrobě cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (22. 4. 2022)
Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo konečné údaje o produkci cukrovky a cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz statistika 2021/2022  (PDF 183 kB). Celkem bylo zpracováno 4 966 463 t cukrové řepy standardní jakosti s průměrným výnosem 77,70 t/ha.

Cena bílého cukru na trhu EU   (5. 4. 2022)
V únoru 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla v průměru o 7 €/t, nejvíce v regionu 3 (jižní Evropa), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 149 kB).

Rusko – boj o cukr   (1. 4. 2022)
V ruských obchodech podle zpráv dochází k potyčkám o cukr, v Tulské oblasti byla důchodkyně přepadena kvůli 5kg pytli cukru, viz novinky.cz.

Prohlášení Krizového štábu AK ČR a ZS ČR   (28. 3. 2022)
Krizový štáb vyzal politiky na území ČR i EU, aby v současné mimořádné situaci zásadně přehodnotili otázku potravinové bezpečnosti Česka a vytvořili strategii pro zásobování obyvatel s cílem zmírnění aktuálních i budoucích cenových výkyvů, viz Prohlášení AK ČR a ZS ČR (PDF 41 kB).

Informace k dotačnímu programu 3.i.   (23. 3. 2022)
SZIF vzhledem častým dotazům předožil shrnutí nejdůležitějších informací k dokladům prokazujícím nárok na dotaci k dotačnímu programu 3.i. pro rok 2022, viz Informace pro žadatele (PDF 287 kB).

CIBE k důsledkům ruské invaze na Ukrajinu   (18. 3. 2022)
Evropská konfederace pěstitelů cukrovky (CIBE) vydala 16. 3. tiskovou zprávu k důsledkům války na Ukrajině, viz plný text zprávy.

Cena bílého cukru na trhu EU   (11. 3. 2022)
V lednu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, a to v průměru o 12 € na 434 €/t, nejvíce v regionu 1 (o 18 € na 430 €/t), do kterého patří i Česko, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 152 kB).

SPPK: dovoz cukru je zbytečný, je ho dost pro všechny   (18. 2. 2022)
Podle mluvčí SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) zůstane Slovensko soběstačné v produkci cukru, jakékoli dovozy ze zahraničí jsou pro zásobování obyvatelstva úplně zbytečné, viz web SPPK.

Konec kampaně 2021/2022 na Slovensku   (27. 1. 2022)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2021/2022 zahájeno 15. 9. 2021 v cukrovaru Sereď a 22. 9. 2021 v cukrovaru Trenčianska Teplá. Ukončeno pak bylo 6. 1. 2022 v cukrovaru Trenčianska Teplá a 25. 1. 2022 v Seredi. Délka kampaně na Slovensku byla celkem 132 dnů.

Cena bílého cukru na trhu EU   (28. 1. 2022)
V listopadu a prosinci 2021 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla v průměru o 5 €/t, nejvíce v regionu 3 (jižní Evropa), kde byla v prosinci o 100 €/t vyšší než v obou dalších regionech, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 151 kB).

Konec kampaně 2021/2022   (27. 1. 2022)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2021/2022 zahájeno 14. 9. 2021 v cukrovaru České Meziříčí, ukončeno pak má být ve čtvrtek 3. 2. 2022 v cukrovaru Vrbátky. Délka kampaně v České republice tak bude celkem 141 dnů.

MariboHilleshög mění název na DLF Beet Seed   (27. 1. 2022)
Změnou názvu chce společnost vyslat signal, že je součástí skupiny DLF, jedné předních světových osivářských firem, a ukázat, že firma DLF se věnuje cukrovce a vývoji nových odrůd. Společnost bude v Česku a na Slovensku pokračovat v marketingových aktivitách pod názvem zastoupení DLF Beet Seed, organizační složka v ČR, a s produktovým označením osiva cukrovky MARIBO.


3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (17. 1. 2022)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 14. 1. 2022 (123. den kampaně) třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz 3. odhad 2021/2022  (PDF 437 kB). Došlo k dalšímu navýšení odhadu u zpracované řepy standardní jakosti na 5 mil. t a vyrobeného cukru na více než 620 tis. t. Stále se ještě zlepšují sledované hodnoty a v konečné podobě se jistě ještě změní. Další statistika bude k dispozici po zpracování konečných údajů, nejdříve na začátku března 2022.