STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2022

Cena bílého cukru na trhu EU   (4. 5. 2022)
V březnu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla jen regionu 2 (západní Evropa) o 7 €/t, v regionu 1 (sever a východ EU včetně ČR) naopak  8 €/t klesla, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 150 kB).

Plocha cukrové řepy v roce 2022   (25. 4. 2022)
Podle sdělení agronomické služby cukrovarnických společností je plocha cukrové řepy v Česku v letošním roce 60 632 ha (nejedná se však o oficiální údaj), což představuje mírné snížení oproti loňským oficiálním 63 400 ha.

WVZ – stížnost k Evropské komisi na přímé platby   (23. 4. 2022)
Německé sdružení pro cukr WVZ (Wirtschaftliche Vereinigung Zucker) podalo u Evropské komise stížnost na přímé platby vázané na produkci cukrové řepy, protože prý narušují hospodářskou soutěž, viz plný text zprávy.

Konečné údaje o výrobě cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (22. 4. 2022)
Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo konečné údaje o produkci cukrovky a cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz statistika 2021/2022  (PDF 183 kB). Celkem bylo zpracováno 4 966 463 t cukrové řepy standardní jakosti s průměrným výnosem 77,70 t/ha.

Cena bílého cukru na trhu EU   (5. 4. 2022)
V únoru 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla v průměru o 7 €/t, nejvíce v regionu 3 (jižní Evropa), viz přehled ceny cukru v EU (PDF 149 kB).

Rusko – boj o cukr   (1. 4. 2022)
V ruských obchodech podle zpráv dochází k potyčkám o cukr, v Tulské oblasti byla důchodkyně přepadena kvůli 5kg pytli cukru, viz novinky.cz.

Prohlášení Krizového štábu AK ČR a ZS ČR   (28. 3. 2022)
Krizový štáb vyzal politiky na území ČR i EU, aby v současné mimořádné situaci zásadně přehodnotili otázku potravinové bezpečnosti Česka a vytvořili strategii pro zásobování obyvatel s cílem zmírnění aktuálních i budoucích cenových výkyvů, viz Prohlášení AK ČR a ZS ČR (PDF 41 kB).

Informace k dotačnímu programu 3.i.   (23. 3. 2022)
SZIF vzhledem častým dotazům předožil shrnutí nejdůležitějších informací k dokladům prokazujícím nárok na dotaci k dotačnímu programu 3.i. pro rok 2022, viz Informace pro žadatele (PDF 287 kB).

CIBE k důsledkům ruské invaze na Ukrajinu   (18. 3. 2022)
Evropská konfederace pěstitelů cukrovky (CIBE) vydala 16. 3. tiskovou zprávu k důsledkům války na Ukrajině, viz plný text zprávy.

Cena bílého cukru na trhu EU   (11. 3. 2022)
V lednu 2022 cena bílého cukru u výrobců v EU dále rostla, a to v průměru o 12 € na 434 €/t, nejvíce v regionu 1 (o 18 € na 430 €/t), do kterého patří i Česko, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 152 kB).

SPPK: dovoz cukru je zbytečný, je ho dost pro všechny   (18. 2. 2022)
Podle mluvčí SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) zůstane Slovensko soběstačné v produkci cukru, jakékoli dovozy ze zahraničí jsou pro zásobování obyvatelstva úplně zbytečné, viz web SPPK.

Konec kampaně 2021/2022 na Slovensku   (27. 1. 2022)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2021/2022 zahájeno 15. 9. 2021 v cukrovaru Sereď a 22. 9. 2021 v cukrovaru Trenčianska Teplá. Ukončeno pak bylo 6. 1. 2022 v cukrovaru Trenčianska Teplá a 25. 1. 2022 v Seredi. Délka kampaně na Slovensku byla celkem 132 dnů.

Cena bílého cukru na trhu EU   (28. 1. 2022)
V listopadu a prosinci 2021 cena bílého cukru u výrobců v EU vzrostla v průměru o 5 €/t, nejvíce v regionu 3 (jižní Evropa), kde byla v prosinci o 100 €/t vyšší než v obou dalších regionech, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 151 kB).

Konec kampaně 2021/2022   (27. 1. 2022)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2021/2022 zahájeno 14. 9. 2021 v cukrovaru České Meziříčí, ukončeno pak má být ve čtvrtek 3. 2. 2022 v cukrovaru Vrbátky. Délka kampaně v České republice tak bude celkem 141 dnů.

MariboHilleshög mění název na DLF Beet Seed   (27. 1. 2022)
Změnou názvu chce společnost vyslat signal, že je součástí skupiny DLF, jedné předních světových osivářských firem, a ukázat, že firma DLF se věnuje cukrovce a vývoji nových odrůd. Společnost bude v Česku a na Slovensku pokračovat v marketingových aktivitách pod názvem zastoupení DLF Beet Seed, organizační složka v ČR, a s produktovým označením osiva cukrovky MARIBO.


3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2021/2022   (17. 1. 2022)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 14. 1. 2022 (123. den kampaně) třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2021/2022, viz 3. odhad 2021/2022  (PDF 437 kB). Došlo k dalšímu navýšení odhadu u zpracované řepy standardní jakosti na 5 mil. t a vyrobeného cukru na více než 620 tis. t. Stále se ještě zlepšují sledované hodnoty a v konečné podobě se jistě ještě změní. Další statistika bude k dispozici po zpracování konečných údajů, nejdříve na začátku března 2022.