ZPRÁVY  Z  ROKU  2007


Na cukerní platby z EU dosáhne více pěstitelů   (30. 11. 2007)
Česká vláda schválila 28. 11. novelu nařízení o cukerních platbách. Pěstitelům cukrovky by tak měla v blízké době odpadnout část administrativy, evropské peníze by se navíc měly dostat k většímu počtu žadatelů. Viz  tisková zpráva MZe.

Ke kampani 2007/2008   (20. 11. 2007)
Předpokládá se, že bude zpracováno 2,65 mil. t řepy na cukr, průměrný výnos cukrovky se odhaduje kolem 60 t/ha, průměrná cukernatost za kampaň 2007/08 dosáhne asi 17,0 %. V provozu je 7 cukrovarů, celková zpracovatelská kapacita se snížila na 34 tis. t/d (z loňské 44 tis. t/d), ale průměrná kapacita jednoho závodu se zvýšila ze 4 000 na 4 860 t/d  (celý text).

TTD s novým názvem   (7. 11. 2007)
Společnost Cukrovary TTD změnila s platností od 1. 11. 2007 název firmy na „Cukrovary a lihovary TTD, a. s.“ V novém názvu jsou tak zahrnuty i aktivity společnosti týkající se výroby lihu.

Zahájení zkušebního provozu lihovaru v Trmicích   (7. 11. 2007)
Ministr Gandalovič včera zahájil zkušební provoz lihovaru v Trmicích s kapacitou 1 mil. hl lihu ročně. Celková investice dosáhla 1,26 mld. Kč. Trmický lihovar je spolu s lihovarem v Dobrovici největším v ČR. Spuštění normálního provozu je plánováno na prosinec 2007. Viz   tisková zpráva MZe.

Europoslanec k cukerní politice EU   (7. 11. 2007)
Poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon na svých webových stránkách hodnotí cukerní režim EU a průběh jeho reformy: "Útok na český cukr".

II. odhad výroby v hosp. roce 2007/2008   (6. 11. 2007)
Ministerstvo zemědělství ČR uvádí k 30. 10. 2007 druhý odhad výroby cukrovky a cukru v hospodářském roce 2007/2008. Viz statistika výroby cukrovky a cukru.

Plošné krácení kvót nehrozí, reformu však ČR nepodpořila   (27. 9. 2007)
Úsilím ČR a dalších států se podařilo prosadit, že nedojde k plošnému krácení kvót. Přesto ČR navrhované změny cukerní reformy jako celek nepodpořila (tisková zpráva MZe).

Země živitelka 2007   (23. 8. 2007)
34. ročník výstavy Země živitelka byl dnes zahájen v Českých Budějovicích. Viz webové stránky Výstaviště Č. Budějovice.

Usnesení Senátu k průběhu cukerní reformy   (21. 7. 2007)
Senát Parlamentu ČR přijal 18. 7. 2007 usnesení, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad dosavadním průběhem reformy cukerního pořádku EU, zejména vzhledem k nepoměru odevzdaných kvót jednotlivými státy, a podporuje postoj vlády ČR (usnesení Senátu).

Vláda schválila změny v legislativě k biopalivům   (18. 7. 2007)
Změny v zákonu o lihu a jeho prováděcí vyhlášky, v zákonu o spotřebních daních a v zákonu o ochraně ovzduší dnes schválila vláda. Mají zamezit zneužití biosložek k jiným účelům a zabránit daňovým únikům. Kontrolu mají provádět celníci. Firmy, které dodávají pohonné hmoty na trh, budou mít povinnost vést evidenci o množství paliv uváděném do volného daňového oběhu.

Česká republika chce pozměnit podobu cukerní reformy   (17. 7. 2007)
ČR nesouhlasí s navrhovanou podobou reformy trhu s cukrem EU. Vyplývá to ze stanoviska, které přednesl ministr zemědělství Gandalovič na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (tisková zpráva MZe).

Vyjádření SZIF k nároku společnosti Eastern Sugar ČR   (13. 7. 2007)
SZIF zveřejnil, že postupoval při přidělování kvót v roce 2003 podle pravidel stanovených v tehdy platném nařízení vlády č. 114/2001 Sb. (celý text).

Eastern Sugar musí začít bourat své cukrovary   (4. 7. 2007)
Protože Státní zemědělský intervenční fond zamítl v květnu žádost Eastern Sugar na úpravu restrukturalizačního plánu, začne společnost v nejbližších dnech bourat své cukrovary v Hrochově Týnci, Němčicích a Kojetíně (celý text).

Biopaliva    (27. 6. 2007)
Podpisem prezidenta ČR byla včera přijata zákonná norma, jejíž část se týká zavedení biopaliv. Od 1. září 2007 se u nás bude do motorové nafty přidávat MEŘO, od ledna 2008 se pak bude do benzinu přimíchávat palivový etanol.

Cukerní kvóty dále krátit již podle odevzdaných tun   (27. 6. 2007)
Na diskusním semináři k reformě evropského cukerního sektoru v Bruselu uvedl první náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč, že ČR zásadně nesouhlasí s navrženými změnami cukerní reformy a snaží se prosadit krácení podle již odevzdané kvóty (tisková zpráva MZe).

K reformě reformy trhu s cukrem    (26. 6. 2007)
Podrobnější informace uvádí na svých webových stránkách Svaz pěstitelů cukrovky Čech (www.spcc.cz).

Rozhovor s Jiřím Krouským    (26. 6. 2007)
Ředitel výkonné složky Svazu pěstitelů cukrovky Čech odpovídal na otázky Agrowebu (celý rozhovor).

Výroba cukrovky a cukru v ČR    (23. 5. 2007)
V aktualizované statistice výroby cukrovky a cukru v Česku jsme doplnili konečné údaje za hospodářský rok 2006/2007.

ČR nesouhlasí s reformou reformy   (23. 5. 2007)
Návrh Evropské komise na novou změnu reformy trhu s cukrem Ministerstvo zemědělství ČR odmítá. Svůj postoj zveřejnilo v tiskové zprávě.

SZIF zamítl žádost Eastern Sugar    (23. 5. 2007)
SZIF zamítl žádost Eastern Sugar o výjimku z povinnosti zlikvidovat uzavřené cukrovary v Hrochově Týnci, Němčicích a Kojetíně. Požadované změny ve schváleném plánu restrukturalizace jsou totiž při plné výši restrukturalizační podpory nepřípustné. Za této situace ztrácí zájem o areály firma Onivon, která je chtěla využít pro výrobu bioplynu.

Nová dotace na energetické plodiny   (11. 4. 2007)
Novou podporu až 45 EURO/ha – tzv. uhlíkový kredit – mohou od letošního roku získat čeští pěstitelé energetických plodin, mj. i pěstitelé cukrovky pro výrobu palivového lihu. Dotaci plně hradí EU. Nařízení, které upravuje podmínky poskytování podpory, dnes schválila vláda (celý text).

Termíny řepařských polních dní 2007    (20. 4. 2007)
30. 5. – Sloveč, okres Nymburk: Polní řepařský den – odrůdy, herbicidy, výzkum
11. 6. – Straškov, okres Litoměřice: Odrůdy, herbicidy, výzkum
11. 6. – Bylany, okres Chrudim: Polní den v cukrovce
15. 6. – Unčovice, okres Olomouc: Den cukrové řepy
17. 6. – Bezno, okres Mladá Boleslav: Setkání řepařů a cukrovarníků – dopoledne
17. 6. – Bezno, okres Mladá Boleslav: Polní řepařský den – odpoledne
12. 6. – Všestary, okres Hradec Králové: Odrůdy, herbicidy, výzkum
14. 6. – Vyšehořovice, okres Praha-východ: Odrůdy tolerantní k rizománii
22. 6. – Zaloňov, okres Náchod: Den agronoma – cukrovka, pšenice

ČR má platit společnosti Eastern Sugar B.V.   (2. 4. 2007)
Společnost Eastern Sugar B.V. částečně uspěla v arbitráži s ČR se stížností na rozdělení produkčních kvót v roce 2003. Arbitři jí přiznali náhradu 25,4 mil. EURO, tj. asi 700 mil. Kč (celý text). Ministerstvo zemědělství komentuje rozhodnutí arbitráže v tiskové zprávě.

Nový lihovar v Prosenicích   (9. 3. 2007)
Hanácká potravinářská společnost oznámila záměr postavit závod na výrobu agroetanolu při cukrovaru Prosenice. Lihovar by měl vyrábět 1 mil. hl etanolu ročně, surovinou má být cukrovka a obilí.

Valná hromada SPC Čech   (9. 3. 2007)
Na valné hromadě Svazu pěstitelů cukrovky 7. 3. 2007 v Bezně se pěstitelé z Čech zabývali především aktuální situací v oboru. Na další tříleté funkční období byl znovuzvolen předsedou svazu Zdeněk Joudal.

Biopaliva až od roku 2008   (9. 3. 2007)
Vláda schválila novelu zákona, podle níž by se měla biopaliva v ČR povinně přidávat do benzinu a nafty až od roku 2008. To je o půl roku později, než se počítalo (celý text).

Vláda ČR o oddělených platbách na cukr   (1. 3. 2007)
Vláda schválila 28. 2. 2007 nařízení upravující platby kompenzací za snižující se ceny cukrovky – mezi 821 pěstitelů evidovaných v roce 2005 bude letos rozděleno ca 690 mil. Kč (loni ca 535 mil. Kč). Přesnou výši platby oznámi SZIF do 30. 11. Řepaři i letos obdrží jen asi 71 %, zbytek bude rozpuštěn v přímé platbě na plochu.

Komise EU o krácení kvót   (1. 3. 2007)
Komise EU rozhodla 22. 2. 2007 o omezení výroby cukru v letech 2007 a 2008 o 2 mil. t, tj. 13,5 %. Států, které snížily výrobu o více než 50 %, se krácení nebude týkat, ostatních proporčně podle již uskutečněného omezení výroby (země, která již snížila výrobu cukru o 25 %, bude muset nyní výrobu snížit o 6,75 %). Česká republika tak bude muset omezit výrobu o 7,29 %, což je dobrý výsledek v porovnání s původně navrhovaným plošným krácením kvót. Krácení kvót má schvalovat rada ministrů na konci března.

Nové odrůdy cukrovky    (20. 2. 2007)
Kromě příspěvku připravovaného do březnového čísla, ve kterém představíme odrůdy cukrovky registrované v roce 2007, nabízíme i zde popisy nových odrůd.

EU chce povolit bezcelní dovoz cukru pro nepotravinářské užití   (19. 2. 2007)
Kvótu na dovoz 200 tis. t cukru do EU bez cla určeného pro nepotravinářské využití (zpracování na etanol a další chemické a farmaceutické účely) chce stanovit EU. Nařízení, na jehož základě bude možné cukr do unie dovézt, bude omezeno jen na hospodářský rok 2006/07 a mělo by nabýt účinnosti za několik týdnů.

Společnost TTD uzavírá smlouvy s dodovateli do Hrochova Týnce   (17. 2. 2007)
Pěstitelé cukrovky, kteří dodávali řepu do cukrovaru v Hrochově Týnci – patřícího mezi závody Eastern Sugar ČR, které ukončí provoz – uzavírají dlouhodobé kupní smlouvy se společností Cukrovary TTD. Zájem o kontrakt na dodávku cukrovky pro výrobu bioetanolu v lihovaru společnosti Agroetanol TTD v Dobrovici projevilo 80 oslovených firem.

Výroba cukrovky a cukru v ČR    (22. 2. 2007)
Aktualizovali jsme statistiku výroby cukrovky a cukru v Česku.

Slovenská výroba cukru    (20. 2. 2007)
Nově jsme naše webové stránky rozšířili o přehled výroby cukru na Slovensku.

Eastern Sugar ČR chce prodat své cukrovary společnosti Onivon   (14. 2. 2007)
Eastern Sugar hodlá prodat své cukrovary v Hrochově Týnci, Němčicích na Hané a Kojetíně akciové společnosti Onivon z Hradce Králové, která je plánuje přestavět na výrobny bioplynu (celý text).

Seznam doporučených odrůd cukrovky   (26. 1. 2007)
Výtah ze Seznamu doporučených odrůd jsme otiskli v lednovém čísle LCaŘ. Celý dokument ÚKZÚZ OOZ je k dispozici zde:  textová část (DOC 42 kB) a výsledky z 10 pokusných míst   tabulková část (XLS 119 kB).

EU chce další plošné krácení kvót cukru    (31. 1. 2007)
Snížení výrobních kvót cukru v členských zemích pro roky 2007 až 2008 o 12 %, tedy asi o dva miliony tun cukru, navrhla 29. ledna 2007 evropská komise. ČR návrh odmítá (celý text).

Nový ministr zemědělství    (22. 1. 2007)
Ministrem zemědělství se stal Mgr. Petr Gandalovič. Vláda, jejímž je členem, získala 19. 1. 2007 důvěru poslanecké sněmovny. Ministr jmenoval do funkce svého 1. náměstka PhDr. Ivo Hlaváče.