STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2023

Infografika MZe proti mýtům o cukru   (20. 2. 2023)
Ministerstvo zemědělství vydává informační grafické materiály osvětlující některé vybrané oblasti, mezi které se řadí i výroba cukru. Vyvrátit několik přetrvávajících mýtů, které jsou s naším cukrovarnictvím spojeny, má infografika otištěná v newsletteru Zprávy z MZe: Mýty a fakta – Česko a bílé zlato (PDF 213 kB).

Francie – protesty zemědělců v důsledku zákazu NNI   (14. 2. 2023)
Proti zákazu pesticidů bez dostupných alternativ protestovalo 8. února u pařížské Invalidovny přes 2 000 zemědělců s více než 500 traktory. Průvodem traktorů způsobili v Île-de-France až 420km zácpy. Roznětkou protestů bylo rozhodnutí ESD o neonikotinoidech. Francouzští pěstitelé se obávají o udržitelnost svého odvětví, vymezovali se i proti nesmyslným „ekologickým“ krokům proti evropskému zemědělství. Více uvádějí např. phyteis.fr, rtl.fr a další.

215 slovenských pěstitelů vypěstovalo 1,1 mil. t cukrovky   (12. 2. 2023)
Soběstačnost Slovenska v produkci cukru je na úrovni ca 90 %, uvedla Jana Holéciová, mluvčí SPPK, v souvislosti s ukončením cukrovarnické kampaně, viz polnoinfo.sk.

Cena bílého cukru na trhu EU   (6. 2. 2023)
V prosinci 2022 růst ceny bílého cukru u výrobců v EU pokračoval, v průměru meziměsíčně o 33 € na 655 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 158 kB).

MZe chystá přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR   (2. 2. 2023)
Ministerstvo zemědělství ve snaze zmírnit dopady navrhovaných protierozních opatření na zemědělce připravuje ve spolupráci Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy upravená pravidla. Ta by měla zohlednit stanoviska odborných institucí a nevládních zemědělských organizací, viz tisková zpráva MZe (PDF).

Cena bílého cukru na trhu EU   (27. 1. 2023)
V listopadu 2022 pokračoval růst ceny bílého cukru u výrobců v EU, v průměru mezimesíčně o 36 € na 622 €/t, největší nárůst byl v regionu 3 (jih a východ EU) o 104 € na 815 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 158 kB).

Stanovisko SPC ČR k rozhodnutí ESD   (27. 1. 2023)
Svaz pěstitelů cukrovky České republiky zaslal 25. 1. dotčeným orgánům stanovisko k rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci výjimek na neonikotinoidy a moření osiva cukrovky, viz dokument (PDF).

Obchodní přirážky u cukru jsou podle ministra nemorální   (25. 1. 2023)
Od loňského září do prosince vzrostla cena cukru v obchodech o 77 %. Vliv na to mají nejen drahé energie, ale i vysoké obchodní přirážky supermarketů. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru na pultech obchodů viz tisková zpráva MZe (PDF).

Prohlášení ČMCS k rozhodnutí Soudního dvora EU   (24. 1. 2023)
Českomoravský cukrovarnický spolek dnes vydal veřejné prohlášení k zákazu neonikotinoidů, viz dokument (PDF).

Cukrovarnická kampaň vrcholí, cukru bude dost   (23. 1. 2023)
Ministerstvo zemědělství dnes publikovalo zprávu k produkci cukru i dnešnímu 180. výročí udělění patentu k výrobě kostkového cukru, viz dokument (PDF).

Soudní dvůr EU k neonikotinoidům   (20. 1. 2023)
Soudní dvůr Evropské unie vydal 19. ledna 2023 předběžné opatření týkající se uvádění osiva osetřeného NNI na trh. Konstatoval, že členské státy nemohou povolit výjimku pro přípravky na ochranu rostlin obsahující látky výslovně zakázané. Rozhodnutí má mimořádně vážné důsledky pro odvětví cukrové řepy. Česko má pro rok 2023 výjimku již schválenou. Orgány cukerního sektoru analyzují dopady rozhodnutí v koordinaci s CEFS a dalšími subjekty. Více viz zdezde

Seznam doporučených odrůd   (16. 1. 2023)
Seznam doporučených odrůd 2022, tzv „zelená kniha“ je v elektronické podobě dostupná zde, a to textová část – úvod  (docx) a tabulková část  (xlsx).

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2022/2023   (16. 1. 2023)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 13. 1. 2023 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v České republice v hospodářském roce 2022/2023, viz 2. odhad 2022/2023  (PDF 200 kB).
K datu odhadu probíhal 124. den cukrovarnické kampaně, sklizeno bylo 100 % ploch. Zdravotní stav řepy se značně negativně změnil vlivem promrznutí a následného oteplení v prosinci, cukernatost v důsledku kvalitativní změny významně klesá, momentálně je odhadována na 16,7 %.