STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2020

ÚKZÚZ bude moci nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu   (24. 1. 2020)
Na nejvíce postižených pozemcích, na kterých populace hraboše polního překročí pětinásobek prahu škodlivosti, budou moci inspektoři ÚKZUZ mimořádně nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů, viz tiskovou zprávu MZe.

Konec cukrovarnické kampaně 2019/2020 v Česku   (2¨3. 1. 2020)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2019/2020 zahájeno 10. 9. v cukrovaru Vrbátky, ukončeno pak 19. 1. v cukrovaru Opava, kampaň v Česku tedy trvala 131 dnů. Konec zpracování řepy v jednotlivých cukrovarech byl: Prosenice 12. 12., Hrušovany 26. 12., Litovel 29. 12., Vrbátky 11. 1., České Meziříčí 14. 1., Dobrovice 15. 1. a Opava 19. 1. 2020.

Moření osiva řepy neonikotinoidy   (23. 1. 2020)
V roce 2019 vydalo výjimku pro užití osiva cukrové řepy mořeného neonikotinoidy 13 členských států EU (Belgie, Česko, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko); letos pak osivo mořené neonikotinoidy povolilo 5 členských zemí: Belgie, Česko, Dánsko, Finsko a Slovensko.

Změna omezení použití osiva s Cruiser Force   (21. 1. 2020)
ÚKZÚZ vydal 16. 1. 2020 nařízení, kterým se zjednodušuje využití osiva mořeného Cruiser Force v ochranných pásmech vodních zdrojů. Nové nařízení tak upravuje nařízení ÚKZÚZ z 6. 12. 2019. Pěstitelé cukrové řepy tedy nemusí objednávat osivo se slabším mořením Force 20 CS, ale použít osivo s Cruiser Force stejně jako v minulosti. Viz nařízení ÚKZÚZ: Nařízení ze dne 6. 12. 2019  (PDF 513 kB)Nařízení ze dne 16. 1. 2020  (PDF 513 kB).

Zpřesnění údajů o výrobě cukrovky a cukru v roce 2018/2019   (21. 1. 2020)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 20. 1. 2020 zpřesněné údaje o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2018/2019, viz Zpřesněné údaje 2018/2019  (PDF 509 kB).

Cukrovar Zvoleněves   (20. 1. 2020)
Kromě 7 řepných cukrovarů produkuje v Česku cukr rafinací třtinové suroviny od listopadu 2015 také cukrovar ve Zvoleněvsi. V roce 2019 zde výroba rafinovaného cukru dosáhla 15 tis. t (podle společnosti ED&F Man Ingredients) (viz podrobnosti).

Produkce řepy a cukru v EU v roce 2019/2020   (20. 1. 2020)
Pěstitelé cukrové řepy v EU doufali, že by 5% pokles plochy mohl být v roce 2019 kompenzovnán návratem výnosů na úroveň dlouhodobého průměru. To se nestalo, podle předpokladů Evropské komise (říjen 2019) bude průměrný výnos řepy dosahovat 71,3 t/ha. Je to o 5,1 % méně, než činí pětiletý průměr, i když o 3,5 % nad výnosem roku 2018. Produkce cukru v roce 2019/2020 tak bude pravděpodobně nižší než v předchozím hospodářském roce. Výroba bílého cukru v EU podle odhadů agentury F.O.Licht dosáhne 16,1 mil. t (v roce 2018/2019 byla 16,3 mil. t a v roce 2017/2018 pak 19,9 mil. t). Evropská unie se tak v probíhajícím hospodářském roce vrátí ke svému statusu dovozce, stejně jako v roce 2018/2019 (v roce 2017/2018 po ukončení kvót patřila naopak k důležitým vývozcům cukru). Období nízkých cen cukru v EU s ohledem na předchozí fakta končí. Souvisí to také se skutečností, že zásoby skladovaného cukru v EU ke konci srpna 2019 dosáhly 3,241 mil. t; jsou dlouhodobě nižší než v předchozím období.

Itálie – návrh daně z cukru   (20. 1. 2020)
Itálie zvažuje v roce 2020 zavést daň z cukru v nápojích. Návrh počítá s uvalením daně ve výši 0,1 €/l na nápoje s obsahem alkoholu max. 1,5 %, obsahují-li více než 25 g cukru na litr. Daň se nebude týkat nápojů vyrobených v Itálii pro export.