STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2020

Cena bílého cukru na trhu EU   (4. 6. 2020)
I v dubnu 2020 průměrná cena bílého cukru u výrobců v EU (v EU a Velké Británii) dále rostla, v průměru na 379 €/t, největší růst ceny byl zaznamenán – na rozdíl od předchozích měsíců – v regionu 2 (tvoří jej Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie a Velká Británie).

MZe: osevní plocha cukrovky 2020   (4. 6. 2020)
Ministerstvo zemědělství ČR sdělilo, že na základě hlášení cukrovarnických podniků je v Česku pro hospodářský rok 2020/2021 oseto cukrovou řepou celkem 62 151 ha; z toho na cukr 57 117 ha (k 30. 4. 2020).

Rostlinolékařský portál: makadlovky v porostech cukrovky   (2. 6. 2020)
Počátkem května byly zaznamenány na řadě lokalit první výskyty imag makadlovek škodících na řepě, ochranné opatření by mělo být provedeno těsně po prvním silném náletu, před hromadným kladení vajíček, uvádí Rostlinolékařský portál.

Cena bílého cukru na trhu EU   (7. 5. 2020)
V březnu 2020 růst ceny bílého cukru u výrobců v EU pokračoval, v průměru o 5 €/t na 375 €/t, největší nárůst byl zaznamenán v regionu 1, do kterého patří i Česko (+ 8 €/t), v regionu 3 (jižní Evropa) naopak došlo k mírnému poklesu ceny viz přehled ceny cukru v EU (PDF 135 kB).

ČMCS: Čeští cukrovarníci zvládají období pandemie COVID-19   (28. 4. 2020)
Výrobci cukru v ČR se vypořádávají s obtížnou situací způsobenou zaváděnými opatřeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 zatím na jedničku a zásobování českého trhu cukrem probíhá plynule, uvádí ČMCS.

Změny k dotaci 3.k.   (8. 4. 2020)
SZIF ohlásil, že u dotačního programu 3.k. došlo k prodloužení termínu podávání žádostí do 30. 4. 2020 a ke změně v bodu 5, kdy jsou uznatelnými náklady pro veškeré přijaté žádosti náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 5. do 30. 9. 2020, viz podrobnosti.

Cena bílého cukru na trhu EU   (7. 4. 2020)
V únoru 2020 vzrostla průměrná cena bílého cukru u výrobců v EU na 370 €/t, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 135 kB).

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2019/2020   (27. 3. 2020)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 27. 3. 2019 třetí odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2019/2020, viz 3. odhad 2019/2020  (PDF 527 kB).
Jelikož se prakticky jedná o výsledky kampaně, případné další změny údajů připadají v úvahu na závěr hospodářského roku 2019/2020, tedy na přelomu září a října 2020.

Nová příručka k dotaci 3.k.   (24. 3. 2020)
SZIF informoval o zveřejnění dalšího dokumentu k dotaci 3.k, a to příručky pro žadatele k el. podání žádosti o dotaci, viz příručku.
SZIF zveřejnil rovněž další dokument, a to "Otázky a odpovědi k dotačnímu programu 3.k. na mechanickou likvidaci plevelné řepy", viz zde.

Dopis CIBE a CEFS komisaři Wojciechowskému   (23. 3. 2020)
Evropský cukerní sektor, zastoupený CIBE a CEFS, vyzývá Evropskou komisi k výjimečným opatřením v souvislosti s COVID-19, viz podrobnosti.

Pokles ceny cukru na světovém trhu   (23. 3. 2020)
Cena cukru na světových burzách se vlivem očekávaných důsledků pandemie COVID-19 dostala do pádu viz podrobnosti.

Pomohou studenti?   (23. 3. 2020)
Sdělení k pomoci studentů českých zemědělských vysokých škol agrárnímu sektoru: Pomohou agro studenti? (DOC 33 kB).

ČMCS: Pandemie koronaviru a cukrovarnický sektor ČR   (20. 3. 2020)
Podle sdělení ČMCS je snahou všech výrobců cukru v ČR zajišťovat nyní při dodržování jednotlivých nařízení vlády a doporučení orgánů státní správy zásobování trhu cukrem dle jejich individuálních možností (viz zde).

Tereos TTD začíná vyrábět dezinfekční prostředky   (20. 3. 2020)
Společnost Tereos TTD reaguje na aktuální situaci epidemie koronaviru a začíná vyrábět vyrábět dezinfekční prostředek Anti-COVID, jako první chce uspokojit poptávku nemocnic a potravinářských podniků, viz tiskovou zprávu TTD.

Cena bílého cukru na trhu EU   (19. 3. 2020)
V lednu 2020 průměrná cena cukru v EU vzrostla na 360 €/t. Největší meziměsíční nárůst ceny (o 36 €/t) byl zaznamenán v regionu 3, v regionu 1, do kterého patří i Česko, cena vzrostla o 11 € na 368 €/t viz přehled ceny cukru v EU (PDF 134 kB).

Cukerní sektor a epidemie COVID-19   (19. 3. 2020)
Cukrovarnické společnosti v Evropě na svých webech deklarují připravenost podporovat veškerá opatření ke zpomalení šíření viru a chránit své zaměstnance i zákazníky. Uvádějí, že poptávka po cukru v této době vzrostla, jsou připraveni zajistit dostatek této komodity na trhu.
Společnost Tereos TTD, největší tuzemský výrobce lihu, ve snaze vyhovět zvýšeným nárokům v době koronavirové epidemie upřednostnila poptávku výrobců dezinfekcí a dezinfekčních postředků na dodávky lihu.

Beet Europe 2020 – ZRUŠENO  (8. 3. 2014)
„Beet Europe“ se měla uskutečnit 14. až 15. října 2020 v německém Seligenstadtu. Pořadatelé zde chtěli kromě zemědělské techniky představit „Inovace pro cukrovou řepu“ od setí po sklizeň (www.frankenrueben.de/beet-europe/).
Akce byla z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 a těžké ekonomické situace v sektoru zemědělské mechanizace zrušena.

Cena bílého cukru na trhu EU   (29. 2. 2020)
V prosinci 2019 průměrná cena cukru v EU dále rostla na 342 €/t. Největší meziměsíční nárůst ceny (o 12 €/t) byl zaznamenán opět v regionu 1, do kterého patří i Česko, viz přehled ceny cukru v EU (PDF 114 kB).

Dotace na likvidaci plevelné řepy   (22. 2. 2020)
Informace k národní dotaci 3.K. „Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou“ jsou dostupné na stránkách SZIF (viz zde). Na stránce lze stáhnout soubor se zásadami poskytnutí této dotace a příručky pro žadatele k elektronickému podání žádosti a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Moravskoslezské cukrovary   (17. 2. 2020)
Protože se Agrana Zucker GmbH stala 100% vlastníkem akcií společnosti Moravskoslezské cukrovary, od začátku března se změní právní forma této společnosti (z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným). Důvodem je zjednodušení administrativních úkonů při správě společnosti, formu s.r.o. mají i cukrovarnické společnosti vlastněné Agranou v dalších zemích (např. Slovenské cukrovary, s.r.o.).

Rakousko: cena řepy   (17. 2. 2020)
Agrana Zucker zavedla od roku 2020 nové tříleté smlouvy s rakouskými pěstiteli, které garantují pro rok 2020 cenu řepy 32 €/t a v letech 2021 a 2022 pak 34 €/t při 15,5% hodnotě výtěžnosti (cukernatost při výtěžnosti 15,5 % je zhruba o 2 % vyšší, tedy 17,5 %). V uvedených cenách jsou započteny i příplatky za včasné či pozdní dodání řepy, kompenzace za řízky a příspěvek na provoz výkupních středisek, na kterém se podílejí rakouští pěstitelé. Opravujeme tímto zprávu publikovanou v lednovém čísle, kterou jsme převzali i s nesprávným údajem ze zahraničního zdroje.

Nová prezidentka Potravinářské komory ČR   (28. 1. 2020)
Novou prezidentkou Potravinářské komory ČR byla na další čtyřleté období zvolena Ing. Dana Večeřová, která se funkce ujme v únoru. Od roku 2018 nikdo funkci prezidenta nevykonával, posledním prezidentem byl Ing. Miroslav Toman, současný ministr zemědělství.

Češi budou letos hostit pracovní skupinu CEFS pro cukrovku   (27. 1. 2020)
Česká republika bude hostit jednání odborné pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu, které proběhne 8. a 9. října 2020 v Dobrovici, viz zprávu ČMCS.

Růst ceny cukru na trhu EU   (24. 1. 2020)
Průměrná cena bílého cukru v EU podle údajů Evropské komise vzrostla v listopadu 2019 na hodnotu 335 euro za tunu. Nejvyšší meziměsíční nárůst ceny (o 7 euro za tunu) byl zaznamenán v regionu 1, do kterého patří také Česko. Vývoj ceny cukru uvádí přehled ceny cukru v EU  (PDF 113 kB).

Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2020   (24. 1. 2020)
Tradiční pokampaňová konference se letos bude konat 10. až 12. března v hotelu TWH Savannah ve Chvalovicích (Hatě) u Znojma.

ÚKZÚZ bude moci nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu   (24. 1. 2020)
Na nejvíce postižených pozemcích, na kterých populace hraboše polního překročí pětinásobek prahu škodlivosti, budou moci inspektoři ÚKZUZ mimořádně nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů, viz tiskovou zprávu MZe.

Konec cukrovarnické kampaně 2019/2020 v Česku   (2¨3. 1. 2020)
Zpracování cukrové řepy bylo v kampani 2019/2020 zahájeno 10. 9. v cukrovaru Vrbátky, ukončeno pak 19. 1. v cukrovaru Opava, kampaň v Česku tedy trvala 131 dnů. Konec zpracování řepy v jednotlivých cukrovarech byl: Prosenice 12. 12., Hrušovany 26. 12., Litovel 29. 12., Vrbátky 11. 1., České Meziříčí 14. 1., Dobrovice 15. 1. a Opava 19. 1. 2020.

Moření osiva řepy neonikotinoidy   (23. 1. 2020)
V roce 2019 vydalo výjimku pro užití osiva cukrové řepy mořeného neonikotinoidy 13 členských států EU (Belgie, Česko, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko); letos pak osivo mořené neonikotinoidy povolilo 5 členských zemí: Belgie, Česko, Dánsko, Finsko a Slovensko.

Změna omezení použití osiva s Cruiser Force   (21. 1. 2020)
ÚKZÚZ vydal 16. 1. 2020 nařízení, kterým se zjednodušuje využití osiva mořeného Cruiser Force v ochranných pásmech vodních zdrojů. Nové nařízení tak upravuje nařízení ÚKZÚZ z 6. 12. 2019. Pěstitelé cukrové řepy tedy nemusí objednávat osivo se slabším mořením Force 20 CS, ale použít osivo s Cruiser Force stejně jako v minulosti. Viz nařízení ÚKZÚZ: Nařízení ze dne 6. 12. 2019  (PDF 513 kB)Nařízení ze dne 16. 1. 2020  (PDF 513 kB).

Zpřesnění údajů o výrobě cukrovky a cukru v roce 2018/2019   (21. 1. 2020)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo k 20. 1. 2020 zpřesněné údaje o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v Česku v hospodářském roce 2018/2019, viz Zpřesněné údaje 2018/2019  (PDF 509 kB).

Cukrovar Zvoleněves   (20. 1. 2020)
Kromě 7 řepných cukrovarů produkuje v Česku cukr rafinací třtinové suroviny od listopadu 2015 také cukrovar ve Zvoleněvsi. V roce 2019 zde výroba rafinovaného cukru dosáhla 15 tis. t (podle společnosti ED&F Man Ingredients) (viz podrobnosti).

Produkce řepy a cukru v EU v roce 2019/2020   (20. 1. 2020)
Pěstitelé cukrové řepy v EU doufali, že by 5% pokles plochy mohl být v roce 2019 kompenzovnán návratem výnosů na úroveň dlouhodobého průměru. To se nestalo, podle předpokladů Evropské komise (říjen 2019) bude průměrný výnos řepy dosahovat 71,3 t/ha. Je to o 5,1 % méně, než činí pětiletý průměr, i když o 3,5 % nad výnosem roku 2018. Produkce cukru v roce 2019/2020 tak bude pravděpodobně nižší než v předchozím hospodářském roce. Výroba bílého cukru v EU podle odhadů agentury F.O.Licht dosáhne 16,1 mil. t (v roce 2018/2019 byla 16,3 mil. t a v roce 2017/2018 pak 19,9 mil. t). Evropská unie se tak v probíhajícím hospodářském roce vrátí ke svému statusu dovozce, stejně jako v roce 2018/2019 (v roce 2017/2018 po ukončení kvót patřila naopak k důležitým vývozcům cukru). Období nízkých cen cukru v EU s ohledem na předchozí fakta končí. Souvisí to také se skutečností, že zásoby skladovaného cukru v EU ke konci srpna 2019 dosáhly 3,241 mil. t; jsou dlouhodobě nižší než v předchozím období.

Itálie – návrh daně z cukru   (20. 1. 2020)
Itálie zvažuje v roce 2020 zavést daň z cukru v nápojích. Návrh počítá s uvalením daně ve výši 0,1 €/l na nápoje s obsahem alkoholu max. 1,5 %, obsahují-li více než 25 g cukru na litr. Daň se nebude týkat nápojů vyrobených v Itálii pro export.