STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2017

Brazílie: schválena GM třtina   (18. 7. 2017)
Komerční pěstování geneticky modifikované cukrové třtiny schválil brazilský úřad pro biologickou bezpečnost (CNT-Bio). Brazílie je první zemí, kde je GM třtina masově povolena. Cukrová třtina geneticky modifikovaná genem bakterie Bacillus thuringiensis je odolná vůči motýlku druhu Diatraea saccharalis, který působí brazilským pěstitelům zrtáty 5 mld. realů ročně.

Z valné hromady Tereos TTD, a.s.   (25. 6. 2017)
Tereos TTD Česká republika meziročně téměř zdvojnásobila svůj hospodářský výsledek, viz tiskovou zprávu Tereos TTD.

Model cukrovaru v Praze – Modřanech   (5. 5. 2017)
Pan František Maštalka (70), bývalý dlouholetý zaměstnanec cukrovaru v Praze Modřanech, vytvořil model modřanského cukrovaru v podobě z 50. a 60. let minulého století (celý text).

Osevní plocha cukrové řepy 2017/2018 v ČR   (3. 5. 2017)
Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že na základě hlášení cukrovarnických podniků je v České republice pro hospodářský rok 2017/2018 smluvně sjednáno celkem 65 502 ha cukrové řepy, z toho na cukr 58 300 ha.

Pěstitelé cukrovky v ČR proti zákazu použití neonikotinoidů EK   (20. 4. 2017)
Svaz pěstitelů cukrovky ČR zaslal dopis ministru zemědělství, vyjadřuje se proti zákazu použití neonikotinoidů, viz celý text dopisu (PDF 931 kB).

Zákaz neonikotinoidů: dopis ministrovi Jurečkovi   (12. 4. 2017)
Aktuální hrozba možnosti zákazu používání neonikotinoidů i na cukrovou řepu v EU je vážná. Zákaz by měl fatální následky pro výnosy cukrové řepy, žádné alternativní řešení není dostupné. Proto zpracovatelé cukru v ČR oslovili dopisem ministra zemědělství se stanoviskem k této problematice a se žádostí, aby zástupce ČR hlasoval proti tomuto zákazu. Viz celý text dopisu (PDF 364 kB).

3. odhad výroby cukrovky a cukru v roce 2016/2017   (30. 3. 2017)
MZe zveřejnilo k 17. 3. 2017 druhý odhad údajů o pěstování cukrové řepy a výrobě cukru v České republice v hospodářském roce 2016/2017, viz STATISTIKA CUKROVKA-CUKR  (PDF 316 kB). Konečné výsledky budou zveřejněny ke konci hospodářského roku 2016/2017.

Velikonoce v Dobrovici   (29. 3. 2017)
Dobrovická muzea zvou na Velký pátek a Bílou sobotu na tematicky laděnou prohlídku a doprovodné aktivity, viz pozvánka (PDF 578 kB).

Agrární komora ČR   (29. 3. 2017)
Na XXV. sněmu Agrární komory 16. 3. 2017 v Olomouci byl zvolen nový prezident AK, a to Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., a nové představenstvo komory. Za SPC byl do sněmovny společenstev zvolen Ing. Otakar Šašek a za ČMCS do dozorcí rady Ing. Karel Chalupný.

Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2017   (28. 3. 2017)
Ve dnech 21 až 23. března 2017 se konalo tradiční třídenní setkání cukrovarníků a lihovarníků za účasti zahraničních hostů a firem v prostředí okolí Lipna ve Frymburku, v příjemném hotelu Wellness.

Plocha cukrové řepy v Evropské unii v roce 2017   (20. 3. 2017)
SPC Čech uvádí na základě údajů z CIBE, že osevní plocha cukrové řepy v EU vzroste z loňských 1 468 752 ha na nejméně 1 640 000 ha. Meziroční minimální navýšení se tedy očekává 171 248 ha, tj. cca + 12–13 %.

Dobrovická muzea přivítala stotisícího návštěvníka   (2. 3. 2017)
Marcela Friedrichová z Bakova nad Jizerou se stala ve středu 1. března jubilejním stotisícím návštěvníkem, kterého Dobrovická muzea přivítala ve svých expozicích cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice (celý text).

Setkání dodavatelů cukrové řepy Moravskoslezských cukrovarů   (27. 2. 2017)
Ve dnech 22. a 23. 2. 2017 se uskutečnilo již tradiční setkání dodavatelů cukrové řepy a spolupracujících firem v Horském hotelu Soláň ve Velkých Karlovicích, tzv. 22. Cukrovarnických dnů Moravskoslezských cukrovarů, a.s (celý text).

Ke konci kampaně v České republice   (16. 2. 2017)
V kampani 2016/2017 bylo zpracováno ca 5 mil. t cukrové řepy, průměrný výnos polarizačního cukru přesáhne 12 t/ha a výnos bílého cukru 11 t/ha. Množství cukru vyrobené v českých cukrovarech by se mohlo pohybovat až okolo 620 tis. t, po odečtení cukru vyrobeného pro zahraniční subjekty by produkce ČR mohla dosahovat ca 595 tis. t cukru (celý text).

Dopis ministra Jurečky pěstitelům cukrovky   (4. 1. 2017)
Ministr zemědělství Marian Jurečka oslovuje v otevřeném dopise pěstitele cukrové řepy v České republice. Uvádí, že na liberalizované prostředí bez kvót je naše řepařství i cukrovarnictví dobře připraveno, vidí příležitosti pro zlepšení rentability pěstování cukrové řepy, a proto se na řepaře obrací s výzvou na navýšení osevních ploch cukrové řepy. Slibuje, že bude situaci v sektoru cukrovky a cukru i nadále sledovat a v případě potřeby reagovat (celý text dopisu).