STARŠÍ  ZPRÁVY  Z  ROKU  2017

Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2017   (28. 3. 2017)
Ve dnech 21 až 23. března 2017 se konalo tradiční třídenní setkání cukrovarníků a lihovarníků za účasti zahraničních hostů a firem v prostředí okolí Lipna ve Frymburku, v příjemném hotelu Wellness.

Plocha cukrové řepy v Evropské unii v roce 2017   (20. 3. 2017)
SPC Čech uvádí na základě údajů z CIBE, že osevní plocha cukrové řepy v EU vzroste z loňských 1 468 752 ha na nejméně 1 640 000 ha. Meziroční minimální navýšení se tedy očekává 171 248 ha, tj. cca + 12–13 %.

Dobrovická muzea přivítala stotisícího návštěvníka   (2. 3. 2017)
Marcela Friedrichová z Bakova nad Jizerou se stala ve středu 1. března jubilejním stotisícím návštěvníkem, kterého Dobrovická muzea přivítala ve svých expozicích cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice (celý text).

Setkání dodavatelů cukrové řepy Moravskoslezských cukrovarů   (27. 2. 2017)
Ve dnech 22. a 23. 2. 2017 se uskutečnilo již tradiční setkání dodavatelů cukrové řepy a spolupracujících firem v Horském hotelu Soláň ve Velkých Karlovicích, tzv. 22. Cukrovarnických dnů Moravskoslezských cukrovarů, a.s (celý text).

Ke konci kampaně v České republice   (16. 2. 2017)
V kampani 2016/2017 bylo zpracováno ca 5 mil. t cukrové řepy, průměrný výnos polarizačního cukru přesáhne 12 t/ha a výnos bílého cukru 11 t/ha. Množství cukru vyrobené v českých cukrovarech by se mohlo pohybovat až okolo 620 tis. t, po odečtení cukru vyrobeného pro zahraniční subjekty by produkce ČR mohla dosahovat ca 595 tis. t cukru (celý text).

Dopis ministra Jurečky pěstitelům cukrovky   (4. 1. 2017)
Ministr zemědělství Marian Jurečka oslovuje v otevřeném dopise pěstitele cukrové řepy v České republice. Uvádí, že na liberalizované prostředí bez kvót je naše řepařství i cukrovarnictví dobře připraveno, vidí příležitosti pro zlepšení rentability pěstování cukrové řepy, a proto se na řepaře obrací s výzvou na navýšení osevních ploch cukrové řepy. Slibuje, že bude situaci v sektoru cukrovky a cukru i nadále sledovat a v případě potřeby reagovat (celý text dopisu).