SPOLEČNÉ KOMUNIKÉ SPOLEČNOSTÍ CUKROVARY TTD A MANOLIS


V minulých dnech uzavřela obchodní společnost Cukrovary TTD a. s. smlouvu o koupi cenných papírů – akcií obchodní společnosti Manolis a. s., přičemž účinnost tohoto kroku nastane až při splnění všech (odkládacích) podmínek, souvisejících především s povolením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a reformou společné organizace trhu s cukrem v Evropě. S největší pravděpodobností ovládne obchodní společnost Cukrovary TTD a. s. Manolis a. s. v měsíci únoru 2006.

K uvedenému kroku dochází zejména s ohledem na zájem všech účastníků na zachování výroby cukru a pěstování cukrové řepy na území ČR i v nových podmínkách nadcházející reformy společné organizace trhu s cukrem EU, která ve svém důsledku výrazně zhorší ekonomickou situaci cukrovarnictví a řepařství v Evropě a v ČR.

Prodávající (vlastníci akcií Manolis a. s.) i kupující (Cukrovary TTD a. s.) tímto prohlašují, že výše uvedené spojení nebude mít vliv na dodavatele cukrové řepy, neboť Cukrovary TTD a. s. převezmou závazky Manolisu a. s. zejména k pěstitelům – dodavatelům cukrové řepy.