Tisková zpráva

Pomoc pro pěstitele cukrovky


Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem stanovilo procento restrukturalizační podpory, jakou má společnost Eastern Sugar ČR vyplatit pěstitelům a smluvním poskytovatelům strojů jako odškodnění za to, že v České republice uzavře tři cukrovary – v Němčicích nad Hanou, v Kojetíně a v Hrochově Týnci. Z restrukturalizační podpory 730 eur za tunu cukru poskytnuté společnosti Eastern Sugar ČR na kvótované množství 102 472,793 tuny cukru byla určena pro tyto dodavatele podpora ve výši 29,3 %. Z toho je podíl pro pěstitele cukrovky 27,5 % a pro smluvní poskytovatele strojů 1,8 %.

Rozhodnutí nadnárodní cukrovarnické společnosti Eastern Sugar B.V. uzavřít všechny své cukrovary v České republice považuje ministerstvo zemědělství za krok, který není v souladu se základní myšlenkou a cílem reformy odvětví cukru, jímž je ukončit pěstování cukrové řepy v málo výnosných a málo efektivních oblastech a zrušení neefektivních cukrovarů. Na to také upozornila ministryně zemědělství Milena Vicenová v pondělí 20. listopadu na radě ministrů v Bruselu.

Česká republika s Maďarskem a Slovenskem, kde rovněž chce Eastern Sugar ukončit výrobu cukru, bude společně postupovat při dalších jednání s Evropskou komisí, v podpoře zájmů dotčených pěstitelů.Praha, 24. listopadu 2006

Táňa Králová
tisková mluvčí MZe