Podpora pěstování energetických plodin


Ministři z nových členských zemí EU prosadili na jednání Rady ministrů zemědělství EU požadavek podpořit pěstování plodin pro energetické účely ve všech státech EU, bez ohledu na systém podpor, uplatňovaný v jednotlivých zemích.

Odlišný dotační systém byl dosud překážkou využívání peněz z EU na podporu pěstitelům energetických plodin. Ministři se shodli na tom, že do konce letošního roku schválí návrh Evropské komise a od 1. ledna 2007 začne platit novela nařízení Rady č. 1782/2003, která přiznává finanční podporu ve výši 45 eur na hektar těm zemědělcům (i z nových členských zemí), kteří budou pěstovat energetické plodiny a na jejich odbyt budou mít uzavřené smlouvy s odběrateli. Podpora se bude týkat také pěstování cukrovky.

V souvislosti s požadavky nových členských zemí chce Rada ministrů navíc schválit rozšíření plochy pro přiznání této podpory o 0,5 milionu hektarů až na dva miliony hektarů pro celou EU-25. Rozdělení této plochy mezi jednotlivé státy bude záležet na využívání podpory.