PROHLÁŠENÍ
účastníků 16. řádné Valné hromady Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska,
která se konala dne 7. června 2006.My, účastníci valné hromady, jsme se dnes usnesli na následujícím obsahu společného prohlášení, které odráží naše obavy z možných negativních dopadů, které vyplývají z rozhodnutí státu o výši oddělené platby pro cukr, použité pro kompenzace pěstitelům cukrovky v ČR pro rok 2006.
Evropská unie pro ČR a rok 2006 vyčlenila částku 27,851 mil. EUR. Ministerstvo zemědělství pro nás pěstitele ze zcela nepochopitelných důvodů rozhodlo, že z této účelově vyčleněné částky použije pro kompenzace pěstitelům cukrovky pouze částku 19,130 mil. EUR a zbytek prostředků bude začleněn do plateb na veškerou zemědělskou půdu.

Se vší vážností prohlašujeme, že se cítíme okradeni o finanční prostředky, které byly určeny Evropskou komisí ke zvýšení podpory příjmů pěstitelů cukrovky v důsledku snižování cen cukrovky a cukru.
S takovýmto přístupem Ministerstva zemědělství nemůžeme souhlasit a proklamujeme kategorický požadavek na vyplacení plných oddělených plateb za cukr, určených pro kompenzace pěstitelům cukrovky v ČR Evropskou komisí pro roky 2006 a následující.
Získání těchto finančních prostředků považujeme za nezbytné pro zachování existence řepařství a cukrovarnictví v podmínkách ČR.

Doposud uplatňovaný přístup Ministerstva zemědělství ke způsobu využití celé výše oddělených plateb pro cukr v žádném případě nerespektuje zachování konkurenceschopnosti nás, pěstitelů cukrovky, v rámci Evropské unie. Ministerstvo nebralo v této záležitosti na vědomí ani stanovisko představenstva Agrární komory ČR a profesních svazů.
Veřejně prohlašujeme, že jsme připraveni k prosazení našich požadavků činit veškeré nezbytné kroky.Účastníci Valné hromady
Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska