Tisková zpráva

Regulace výroby cukru v EU přiměla skupinu Eastern Sugar
zvážit uzavření závodů ve střední EvropěSkupina Eastern Sugar zahájila k dnešnímu dni konzultace se zaměstnanci svých pěti závodů s cílem požádat o prostředky restrukturalizačního fondu EU. Bude-li žádost přijata, dojde k uzavření závodů v Maďarsku, České republice a na Slovensku.
Skupina v České republice, na Slovensku a v Maďarsku zaměstnává 800 zaměstnanců.
„Toto je smutná zpráva“, uvedl Matthew Trilling, CEO Eastern Sugar. „Vzhledem ke snížení cen ze strany Evropské unie a plánů na snížení výroby cukru o 4 miliony tun nevidíme pro tyto závody žádnou ekonomickou budoucnost a nemáme tedy jinou možnost, než požádat o prostředky restrukturalizačního fondu. K dnešnímu dni jsme zahájili proces konzultací se zaměstnanci, dodavateli cukrové řepy a našimi obchodními partnery, abychom zajistili, že bude dohodnuto vzájemně přijatelné řešení, které bude s to překonat případné problémy“.
Dne 1. července vstoupil v účinnost návrh Evropské komise na snížení cen cukru. EU prohrála spor vznesený ze strany Austrálie, Brazílie a Thajska v souladu s pravidly Světové obchodní organizace. Uvedené státy tvrdily, že EU dotuje export cukru udržováním vysoké hladiny cen v rámci EU. V důsledku toho přijala EU opatření, kterými sníží výrobu cukru o 4 miliony tun ročně, spolu s kompenzačním programem ve prospěch výrobců, pěstitelů a dodavatelů zařízení. Pěstitelé a dodavatelé zařízení uvedeným pěti závodům budou moci požádat o tuto kompenzaci. Doposud se výrobci dobrovolně vzdali více než 1 milionu tun kvót.
Jak dále uvedl pan Trilling: „Kompenzace všem stranám se bude rok od roku snižovat, protože dobrovolným snížením bylo dosaženo velmi nízké části. Obáváme se, že je pravděpodobné, že od určitého okamžiku v budoucnosti budou výrobci, jako jsme my, přinuceni vzdát se udělených kvót bez poskytnutí kompenzací zemědělcům. Musíme tedy přijmout nevyhnutelné: EU nadále nechce nebo nepotřebuje závody na výrobu cukru, jako je ten náš. Máme proto v plánu jednat rychle a navrhnout, abychom jak my, tak naši zemědělští partneři přijali tyto kompenzační platby.“
Skupina plánuje provést konzultace se svými partnery a zaměstnanci po dobu nejbližších třiceti dní. V tomto období bude usilovat o vznik vzájemně přijatelných plánů pro případné uzavření závodů. Skupina bude rovněž usilovat o to, aby vznikly návrhy, které partnerům pomohou přejít v budoucnu k novým oborům.
Pan Triling sdělil: „Jednalo se o velmi obtížné rozhodnutí. Jsme si vědomi jeho dopadu na naše zaměstnance a producenty řepy. Rádi bychom jim poděkovali za jejich věrnost a oddanost, kterou nám v uplynulých patnácti letech projevovali.“
Stávající kampaň cukrové řepy probíhající v závodech nebude dotčena.


10. 10. 2006
EASTERN SUGAR Česká republika a. s.