Tisková zpráva

MZe ANALYZUJE ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU
V Praze dne 8. 3. 2006

Ministerstvo zemědělství bere na vědomí rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, jenž dnes zrušil vládní nařízení o rozdělení cukerní kvóty. MZe toto rozhodnutí respektuje. Okamžitě se začalo zabývat argumentací a zdůvodněním tohoto verdiktu, poté rozhodne o dalším postupu. Podle názoru Ministerstva zemědělství bylo dosud platné rozdělování kvóty vytvořeno v souladu s právem českým i evropským. Kvótový systém je uplatňován ve všech členských státech Evropské unie a je účinným nástrojem, jak v České republice udržet výrobu cukru za přijatelné ceny a pokrytí českého trhu domácím cukrem.

Tomáš Loskot
tiskový mluvčí MZe


Tisková zpráva

CUKERNÍ POŘÁDEK V ČR SE NEMĚNÍ
V Praze dne 9. 3. 2006

Ministerstvo zemědělství respektuje středeční rozhodnutí Ústavního soudu týkající se vládního nařízení, kterým se rozděluje kvóta na produkci cukru v České republice. Vítá zároveň, že podle nálezu soudu je systém dělení kvóty mezi jednotlivé cukrovary v pořádku a v souladu s ústavou, a že ÚS tak nevyhověl stížnosti skupiny poslanců na základní princip vládního nařízení, jež výrobu cukru kvótami regulovalo.
Ministerstvo zemědělství s uspokojením konstatuje, že situace na trhu s cukrem se nemění a nástroje systému společné organizace trhů v tomto odvětví podle nařízení vlády č. 548/2005 Sb. zůstávají v platnosti (jde o změnu kvóty A a B, oznámení o převodu části vyrobeného cukru, žádost o započtení vyrobeného cukru, převod kvóty v důsledku změn vlastnických nebo uživatelských, uzavření cukrovaru, minimální cena cukrovky, výrobní náhrada a poskytování informací).
Stejně tak se nemění individuální produkční kvóty cukru právoplatně přidělené ve správním řízení Státním zemědělským intervenčním fondem a snížené na základě nařízení Komise (ES) č. 1609/2005 z 30. září 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/2006 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót, a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinérií v rámci preferenčních dovozů zůstávají nadále v platnosti, protože Ústavní soud shledal klíč pro přidělení individuální produkční kvóty v souladu s Ústavou.

Tomáš Loskot
tiskový mluvčí MZe