Tisková zpráva

Prohlášení z jednání KDU-ČSL a Agrární komory


Dne 19. října 2006 se uskutečnilo jednání vedení KDU-ČSL s reprezentanty Agrární komory ČR. Účastníci jednání posoudili současný stav českého zemědělství, požadavky Agrární komory ČR z pohledu rozpočtu 2007 a shodli se na následujících závěrech:
1. Situace českých zemědělců se po vstupu do EU nevyvíjí podle některých dřívějších prognóz a je velmi složitá. Trvale klesá rozměr českého zemědělství a jeho produkce je nahrazována rostoucími dovozy potravin a surovin pro zpracovatelský průmysl. Hlavním důvodem tohoto trendu je výrazný rozdíl v podmínkách, které mají čeští zemědělci ve srovnání se svými kolegy v EU.
2. V reakci na tento stav je třeba zabezpečit, aby uvedený rozdíl v podmínkách hospodaření byl minimalizován. Konkrétně to znamená docílit v rozpočtu 2007 plné možné dofinancování přímých plateb ze státního rozpočtu na úroveň 70 % EU 15.
3. Navýšení přímých plateb nesmí jít na úkor výše stávajících rozpočtových položek Ministerstva zemědělství. Bylo by to nic neřešící „přendávání peněz z jedné kapsy do druhé“.

Zástupci KDU-ČSL ujistili delegaci zemědělských svazů, že křesťanští demokraté budou prosazovat dorovnání přímých plateb ze státního rozpočtu na rok 2007 na maximální povolenou výši. KDU-ČSL chápe podporu cílů zemědělských svazů jako logický krok, který navazuje na její dlouhodobou prioritu – podporu našeho venkova.19. října 2006

Ing. Jan Kasal, úřadující předseda KDU-ČSL
Ing. Jiří Hanuš, místopředseda Zemědělského výboru PS PČR
Ing. Jiří Blažek, člen zemědělské komise

Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
Ing. Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu ČR
Pavel Novotný, viceprezident Agrární komory ČR