ODRŮDY CUKROVKY REGISTROVANÉ V ROCE 2006

V letošním roce odbor odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ rozhodl ve správním řízení, dle výsledků registračních zkoušek prováděných podle zákona, č. 219/2003 Sb., o registraci a zapsání do Státní odrůdové knihy celkem devíti nových odrůd cukrovky. Registrace odrůd je základním předpokladem uznávání a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu hospodářsky důležitých zemědělských plodin.
Odrůdy cukrovky v registračních pokusech jsou již 3 roky zkoušeny ve dvou systémech pěstování. V prvém systému jsou odrůdy zkoušeny bez jakékoliv ochrany proti houbovým chorobám. Ve druhém systému pěstování jsou pokusy ošetřeny fungicidními přípravky proti napadení houbovými chorobami od začátku července až do srpna. Úprava osiva je pro oba systémy prováděna jednotně.
Odrůdy Robina a Victor byly registrovány na základě hodnot indexu z ošetřené varianty (druhý systém pěstování) a odrůda Pingus podle hodnoty indexu z prvého systému pěstování. Odrůdy Helita, Nancy, Pohoda, Python a Tanisha dosáhly požadovaného indexu 102,0 a více v obou systémech zkoušení. V letošním roce ÚKZÚZ na základě velmi dobrých výsledků dosažených při zkoušení registroval po 2 letech první odrůdu s kombinovanou tolerancí k háďátku řepnému a rizománii - Juliettu.
Nově registrované odrůdy tak rozšíří možnost výběru ze sortimentu odrůd cukrovky o další kvalitní odrůdy, které dosahují vysokých hodnot výnosů i na lokalitách s rizománií nebo haďátkem.a) Klasické odrůdy cukrovky

ROBINA

Triploidní odrůda, NC typu. Vzpřímené až polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha hluboká rovná, povrch hladký. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.
Žadatel: KWS SAAT AG, Grimsehlstrasse 31, 37555 Einbeck, Německo
Zmocněný zástupce: KWS OSIVA s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké MeziříčíTANISHA

Triploidní odrůda, NC typu. Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha středně hluboká spirálovitá, povrch hladký. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.
Žadatel: Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Postfach 1333, 29306 Winsen, Německo
Zmocněný zástupce: VP AGRO, spol.s r.o., Stehlíkova 977, 165 00 Praha 6 - Suchdolb) Odrůdy tolerantní k rizománii

HELITA

Diploidní odrůda, NC typu, tolerantní k rizománii. Vzpřímené až polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha středně hluboká rovná, povrch hladký. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.
Žadatel: Syngenta Seeds AB, Box 302, 261 23 Landskrona, Švédsko
Zmocněný zástupce: Syngenta Czech s.r.o., Křenova 439/11, 162 00 Praha 6NANCY

Diploidní odrůda, NC typu, tolerantní k rizománii. Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha hluboká rovná, povrch hladký. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.
Žadatel: Danisco Seed, Hojbygardvej 14, 4960 Holeby, Dánsko
Zmocněný zástupce: DANISCO SEED, organizační složka v ČR, Hertická 435, 747 57 SlavkovPINGUS

Diploidní odrůda, NC typu, tolerantní k rizománii. Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha středně hluboká rovná, povrch hladký. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.
Žadatel: Danisco Seed, Hojbygardvej 14, 4960 Holeby, Dánsko
Zmocněný zástupce: DANISCO SEED, organizační složka v ČR, Hertická 435, 747 57 SlavkovPOHODA

Diploidní odrůda, N typu, tolerantní k rizománii. Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha hluboká rovná, povrch hladký. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.
Odrůda vhodná k pozdní sklizni.
Žadatel: Kuhn & CO., International B.V., Post Box 99, 5250 AB Vlijmen, Nizozemsko
Zmocněný zástupce: Ing. Dana Vránková, CSc., Ramešova 6, 612 00 BrnoPYTHON

Diploidní odrůda, N typu, tolerantní k rizománii. Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha hluboká rovná, povrch vrásčitý. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký.
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.
Žadatel: S.E.S. Europe N.V./S.A., Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgie
Zmocněný zástupce: SESVANDERHAVE International B.V., organizační složka, Pohoří 184, 518 01 DobruškaVICTOR

Diploidní odrůda, N typu, tolerantní k rizománii. Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha hluboká rovná, povrch hladký. Odrůda je méně odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký.
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.
Žadatel: Fr. Strube Saatzucht KG Söllingen, Postfach 1353, 38358 Schöningen, Německo
Zmocněný zástupce: STRUBE-DIECKMANN ČR, spol. s r.o., Ve Starém Lobečku 9, 278 01 Kralupy nad Vltavouc) Odrůda tolerantní k rizománii a nematodům

JULIETTA

Diploidní odrůda s kombinovanou odolností proti rizománii a nematodům, NV typu. Polovzpřímené postavení listové růžice, kořen kuželovitý, rýha mělká rozptýlená, povrch hladký. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
V systému pěstování bez fungicidního ošetření ve srovnání se souborem kontrolních odrůd s kombinovanou tolerancí výnos kořene velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády nízká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.
V systému pěstování s fungicidním ošetřením ve srovnání se souborem kontrolních odrůd s kombinovanou tolerancí výnos kořene velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru velmi vysoký, výtěžnost rafinády nízká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi vysoký.
Odrůda vhodná k pozdní sklizni.
Žadatel: KWS SAAT AG, Grimsehlstrasse 31, 37555 Einbeck, Německo
Zmocněný zástupce: KWS OSIVA s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí
ÚKZÚZ, OOZ, únor 2005