Odběry půdních vzorků pro stanovení háďátek jsou příliš povrchové

Podle aktuální studie napadá háďátko řepné rostliny cukrovky i z hlubších vrstev půdy, než z jakých jsou v současné době odebírány vzorky pro jeho stanovení.

Půdní vzorky pro stanovení háďátek na cukrovce nemohou poskytovat stoprocentní jistotu, protože odběry jsou zatím příliš povrchové a měly by proto být rozšířeny i na hlubší vrstvy půdy. K tomuto závěru dospěli vědci z JKI (Julius Kühn Institut) na základě aktuální výzkumné práce, kterou nyní publikovali v časopise Plant Disease.

Cystotvorné háďátko řepné může napadat rostliny cukrovky také z půdních vrstev nacházejících se pod hloubkou orby, které však dosud nebyly rutinně analyzovány. Odběry ve své současné formě jsou proto nevhodné k tomu, aby odhalily celkový škodlivý potenciál. Aby ochrana proti háďátkům byla v budoucnu úspěšná, mělo by se uvažovat o proveditelných metodách odběru z hlubších vrstev půdy.

Jak JKI s odkazem na výsledky svého výzkumu doplnil, měli by zemědělci ke snížení škod způsobených háďátky kromě toho volit tolerantní odrůdy cukrovky a kontaminované polní plochy dlouhodobě sledovat. Tolerantní a rezistentní odrůdy mohou počáteční škody na rostlinách způsobené háďátky do sklizně podstatně lépe kompenzovat než náchylné odrůdy, u nichž se oproti tomu výrazně manifestuje souvislost mezi primárními škodami a ztrátami na výnosech. Studie byla prováděna v různých půdních hloubkách a na různých odrůdách cukrovky.

22. 1. 2013

Autor: Dana Koubová
Zdroj: agronavigátor.cz dle topagrar.com