Valná hromada CIBE v Praze

Svaz pěstitelů cukrovky Čech byl poctěn možností uspořádat valnou hromadu CIBE v České republice. Akce proběhla ve dnech 22. až 24. 5. 2013 v Praze v hotelu Marriott a technická návštěva 24. 5. 2013 v muzeu a cukrovaru Dobrovice. Tato akce se do dané členské země CIBE vrací obvykle cca po 15 letech. V roce, kdy je pořádán kongres (v roce 2012 Reims, 2015 Berlín), se valná hromada navíc nekoná v žádné hostitelské zemi, ale přímo v Bruselu.

Celá akce byla díky úspěšné organizaci, díky velmi dobré úrovni hotelu a díky vynikající spolupráci s Tereos TTD velmi úspěšná. Vlastní jednání 23. 5. 2013 bylo obsahově velmi bohaté, i s účastí zástupce Komise EU, který si vyslechl razantní kritiku práce Komise. Účastníci valné hromady CIBE podpořili zachování kvót a SOT do roku 2020.

Valné hromady CIBE se zúčastnilo 124 delegátů – obvyklé to není, standardně se účast v jiných zemích v posledních letech pohybovala na úrovni 60–80 delegátů. Pěstitelé ze všech zemí Evropy si mohli během technické návštěvy na poli ve Vinoři prohlédnout excelentní porost cukrovky v růstové fázi 10–12 pravých listů, v té době měly řepné porosty v západní Evropě pouhé 4 listy a rozdíly přetrvávají stále. Prohlídka muzea a cukrovaru v Dobrovici, vč. velmi kvalitní české kuchyně, korunovala celou akci a všichni odjížděli nad míru spokojeni a s úctou k řepařství a cukrovarnictví v ČR.Účastníci v sále Dobrovických muzeí


Při prohlídce muzea


Jan Křováček v rozhovoru s Elisabeth Lacoste, výkonnou ředitelkou CIBE


7. 6. 2013
Ing. Jan Křováček, PhD., Svaz pěstitelů cukrovky Čech