Společnost Tereos TTD loni vytvořila zisk přes miliardu korun

Největší český producent cukru, Tereos TTD, a.s., který drží 56 % české kvóty, loni dosáhl obratu ve výši 7,66 miliard korun, což jej řadí mezi největší producenty potravin v České republice. Dobrovická společnost zároveň vytvořila zisk před zdaněním přes 1,1 miliardy korun.

Společnost Tereos TTD je největším tuzemským zpracovatelem cukrové řepy i největším producentem cukru a lihu. Majoritním vlastníkem je francouzský družstevní koncern Tereos, necelá třetina akcií patří německé společnosti Nordzucker AG.

Stálá aktiva: 3 759 270 Kč
Oběžná aktiva: 2 158 294 Kč
Ostatní aktiva: 12 629 Kč
Aktiva celkem: 5 930 193 Kč
Výnosy celkem: 7 659 725 Kč

Vlastní kapitál: 4 291 919 Kč
Cizí zdroje: 1 617 968 Kč
Ostatní pasiva: 20 306 Kč
Pasiva celkem: 5 930 193
Náklady celkem: 6 475 563 Kč

9. 2. 2013

Zdroj: Tereos TTD a agris.cz