Z tradičních lednových řepařských konferencí

Cukrovka patří mezi stabilizující plodiny našich polí. V posledních dvou letech se výnosy cukrové řepy v České republice pohybovaly na vysoké úrovni. V roce 2012 se výnosy při 16% cukernatosti v průměru opět pohybovaly nad 70 t/ha. Velké rozdíly však byly patrné mezi oblastmi. Zatímco pěstitelé v Čechách sklízeli průměrně zhruba 80 t/ha bulev, na Moravě výnosy kolísaly mezi 50–70 t/ha v závislosti na průběhu počasí. Desetiletý průměr České republiky činí přibližně 61 t/ha. Předchozí i další informace si vyslechli účastníci tradičních konferencí uspořádaných 11. ledna v Hradci Králové a 15. ledna v Bezně na Mladoboleslavsku. Tyto každoročně pořádané akce jsou zaměřeny především na prezentace firem nabízejících osivo cukrovky, pěstitelé s cukrovarníky však také hodnotili uplynulý pětitelský rok a končící kampaň, zabývali se aktuální situací ve vývoji jednání o budoucnosti trhu s cukrem v EU i dalšími tématy. Obě konference se těšily velkému zájmu z řad pěstitelů. Akce uspořádal Svaz pěstitelů cukrovky Čech (SPC) spolu se společností Tereos TTD, a.s., Ústředním a kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a firmami dodávajícími osiva.Ze setkání pěstitelů v Hradci Králové


Ředitel SPC Čech Ing. Křováček hovoří na konferenci v Bezně


22. 1. 2013