Hospodaření společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s., provozující cukrovary v Hrušovanech nad Jevišovkou a v Opavě-Vávrovicích, dosáhla loni rekordních výnosů 4,4 mld. Kč, tedy téměř o 700 mil. Kč více než o rok dříve. Výše dosaženého zisku se nezměnila, činila 600 mil. Kč.

Společnost loni zpracovala 873 tis. t cukrové řepy, ze které vyrobila 139 tis. t cukru. To je méně než o rok dříve, ale přibližně na úrovni předcházejících dvou let. Moravskoslezské cukrovary také nakoupily 199 tis. t řepy z Polska, ze které nechaly vyrobit 30 tis. t cukru, stejně jako o rok dříve. Cukrovar v Hrušovanech vyrobil také 5700 t biocukru z rakouské cukrovky. Společnosti se podařilo díky zvýšeným dodávkám na trh Evropské unie vyvézt o 85 tis. t cukru více, než plánovala, předpokládala, že prodá 156 tis. t cukru. Vývoz mimokvótového cukru zůstal na stejné úrovni.

Moravskoslezské cukrovary, a.s., jejichž majoritním akcionářem je rakouská společnost Agrana Zucker, zaměstnávají 379 pracovníků. Společnost má přidělenou kvótu téměř 94 tis. t cukru, tj. asi čtvrtinu kvóty ČR.

2. 9. 2013