Ministr Miroslav Toman podepsal sazby přímých plateb pro rok 2013

Ministr Miroslav Toman schválil sazby pro rok 2013 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží prostřednictvím těchto přímých plateb přibližně 1,97 mld. Kč. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Čeští zemědělci dostanou v rámci přímých plateb peníze na podporu pěstování cukrové řepy, tzv. oddělenou platbu za cukr činící 357,29 Kč/t. Výše finančních prostředků pro oddělenou platbu za cukr činí zhruba 1 138 mil. Kč. Konkrétní podmínky poskytování podpory podle čl. 68 jsou uvedeny v nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

Do skupiny přímých plateb spadá i jednotná platba na plochu (SAPS), jejíž sazbu ve výši 6 068,88 Kč/ha schválil ministr už dříve. Celkem bude za letošní rok na platbách SAPS vyplaceno přibližně 21,43 mld. Kč.

13. 11. 2013

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR